ADHD bij man en vrouw: de verschillen

De algemene kenmerken van ADHD zijn bekend, maar zijn er ook verschillen te merken bij mannen en vrouwen? Er wordt wel eens gezegd dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus, om de verschillen in karakter of persoonlijkheid te kunnen verklaren. Maar hoe zit dat met ADHD? Hoe toont ADHD zich bij mannen en vrouwen en zit daar wel een verschil in? Ook vind je hier uitleg van enkele vooroordelen die bekend zijn over ADHD bij jongens en meisjes, mannen en vrouwen.
verschillen adhd man en vrouwDe vooroordelen over ADHD bij jongens en meisjes

Veel mensen hebben hun vooroordelen over jongens en meisjes als het gaat om ADHD. Een jongen met ADHD is vaak hyperactief, en een meisje met ADHD is vaak dromerig en afwezig. Toch wordt dit beeld in de praktijk niet altijd herkent. Zo is bijvoorbeeld hyperactiviteit een van de vele vormen die bestaat bij ADHD, en dus kan dit verschillend geïnterpreteerd worden. Het is wel zo dat wanneer je naar meisjes met ADHD kijkt, dat er wel vaak een onrust bestaat in de vorm van moeilijk stil kunnen zitten, veel prutsen en friemelen. Dit geldt ook voor volwassen vrouwen. Volwassen vrouwen met ADHD zijn vaak wat rustiger, maar er zijn net zo goed mannen die dit ervaren.

Het verschil tussen man en vrouw

Zijn er typische kenmerken voor zowel mannen en vrouwen met ADHD? Er zijn een aantal mogelijke verschillen, maar deze zijn niet perse altijd de regel. Hieronder vind je de kenmerken van mannelijke en vrouwelijke ADHD’ers.

Kenmerken mannelijke ADHD’er

Een jongen of man met ADHD wordt snel gezien als druk en hyperactief. Dit is echter geen typisch kenmerk van een mannelijke ADHD’er, omdat dit zowel bij mannen als vrouwen voorkomt. Het is wel zo dat er bij mannen over het algemeen sneller agressie en moeilijk gedrag wordt gedetecteerd. Daarnaast kan de ADHD zich op een andere manier uiten bij mannen, bijvoorbeeld door fysiek druk zijn. Ook kampen mannen met ADHD eerder met een verslaving of krijgen sneller te maken met criminaliteit. Dit zijn kenmerken die voorkomen bij mannen, maar ook net zo goed bij vrouwen kunnen voorkomen.

Kenmerken vrouwelijke ADHD’er

Een meisje of vrouw met ADHD heeft andere kenmerken die over het algemeen vooral bij vrouwen worden gezien. Vrouwen kunnen eerder neigen naar depressie, angst of een laag zelfbeeld. Daarnaast kun je ook in het gedrag wel wat verschil zien tussen mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen blijven natuurlijk anders, en daardoor presenteren zij zich ook anders. Vrouwen met ADHD zullen snel wat veel en druk praten dan mannen, die juist fysiek drukker zijn. Daarnaast komt het bij vrouwen ook veel voor dat er sprake is van stemmingswisselingen. Net als bij mannen kunnen ook vrouwen met ADHD gevoelig zijn voor verslaving.

Andere bijkomende stoornissen bij jongens en meisjes

Vaak heeft een kind niet alleen ADHD, maar komen daar ook andere stoornissen en problemen bij kijken. Zit hier een verschil in jongens en meisjes? Het is algemeen bekend dat bij jongens autisme vaker voorkomt dan bij meisjes. Ook is het over het algemeen zo dat er een duidelijk verschil is tussen het gedrag van man en vrouw. Vrouwen met ADHD hebben dus sneller stemmingswisselingen en depressies, terwijl een man juist sneller agressief is en gevoeliger voor verslaving. Daarnaast kampen volwassen vrouwen ook vaak met schuldgevoel omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor het goede verloop in het gezin. Mannen voelen zich daarnaast weer prettiger in een situatie waarin zij taken krijgen toegewezen.

Aandachtspunten bij vrouwen

Uit onderzoek is gebleken dat er een aantal punten zijn die de aandacht verdienen. Zo is het regelmatig het geval dat ADHD bij vrouwen minder snel wordt herkend. De aandachtsmoeilijkheden zijn minder zichtbaar en daarnaast doen vrouwen erg veel moeite om te voldoen aan de eisen van de omgeving. Hierdoor wordt bij vrouwen met depressieve klachten niet altijd direct gedacht aan ADHD als onderliggend probleem.
Daarnaast spelen ook de maandelijkse hormonen bij vrouwen een rol bij ADHD. Hoewel het niet direct van groot belang is, is het belangrijk om hier ook enige aandacht aan te besteden. Daarnaast zijn hormonale schommelingen tijdens de maandelijkse cyclus nog altijd een interessant onderzoeksgebied waar men zich nog verder in wil verdiepen. Het is al duidelijk geworden dat vrouwen met ADHD meer en vaak heftige stemmingswisselingen ervaren tijdens de cyclus. Dit kan in sommige gevallen zelfs leiden tot depressief niveau. Hetzelfde geldt voor de periode na de bevalling en tijdens en na de overgang. Het is voor vrouwen met ADHD dan ook belangrijk om hier goed mee om te kunnen gaan. Medicatie kan helpen, maar ook de pil kan voor meer balans zorgen.
Ook wordt er vaak de tip gegeven om als vrouw te aanvaarden dat er soms moeilijke momenten zijn. Hier kun je als vrouw de planning op afstemmen. Probeer ook geen belangrijke gesprekken of moeilijke beslissingen te nemen op het moment dat de emoties de overhand nemen.

Moeders en vaders met ADHD

Welke verschillen zijn er als het gaat om moeders en vaders met en zonder ADHD? Ouders runnen het gezin en het huishouden, en met ADHD kan dit soms moeilijker verlopen. Kinderen zijn bijvoorbeeld niet voorspelbaar, en dat betekent dat je als ouder altijd flexibel moet kunnen zijn. Vrouwen en moeders met ADHD kunnen te maken krijgen met schuldgevoelens, omdat kinderen veel van een moeder vragen. Ook kan er onbegrip zijn vanuit de omgeving; waardoor overbelasting op de moeder toeneemt. Het is dan ook aan te raden om hier goede hulp bij te zoeken. Op deze manier kun je als vrouw meer grip krijgen op je leven en ook rust creëren voor jezelf. Ditzelfde kan ook gelden voor vaders met ADHD.
Er kunnen dus wel degelijk verschillen zijn als het gaat om jongens, meisjes, mannen en vrouwen met ADHD. Toch is het niet altijd zo dat bijvoorbeeld mannen fysiek druk zijn en vrouwen vooral veel praten. Omdat er verschillende vormen zijn van ADHD is het lastig om direct een lijst met verschillen op te noemen, maar toch zijn er enkele punten die als verschil kunnen worden gezien. In de praktijk blijken er echter ook veel gelijkenissen te zijn tussen man en vrouw met ADHD.

Geef een reactie