ADHD coach Den Haag

ADHD coaches in Den Haag. Op zoek naar hulp voor jezelf of je kind met ADHD? Ben je woonachtig in of rondom Den Haag? De ADHD coach Den Haag staat voor jou en je kind klaar. Zelf heb je wellicht wat handvatten nodig om beter met de gedragingen van jouw kind met ADHD om te gaan. Maar de coach is er ook voor je kind. Een kind met ADHD kan met de juiste hulp van een professionele coach beter leren leven/omgaan met de problemen die ADHD met zich meebrengt. Kijk je zorgverzekering erop na of de kosten voor dit traject worden vergoed.

ADHD coach Den Haag voor begeleiding

Wanneer een kind met ADHD veel problemen van deze stoornis ondervindt, kan ADHD coach Den Haag veel voor hem of haar betekenen. De problemen kunnen thuis, maar ook op school zijn. Deze ervaren coaches bieden hulp, praktische hulp. Heeft jouw kind bijvoorbeeld moeite met de omgang met klasgenootjes, dan zal daar specifiek op worden ingegaan. Op allerlei gebieden is hulp mogelijk: thuis, op school, in relaties, sociale vaardigheden en/of tijdens een opleiding. Ook wanneer jij of je kind behoefte heeft aan meer info over ADHD. Zoek hulp bij een van de coaches om het leven van je kind met ADHD (en dat van het hele gezin) een stuk eenvoudiger en aangenamer te maken.