adhd coach vrouw

ADHD coach zoeken bij u in de buurt?

Op zoek naar een ADHD Coach? Vind op deze pagina ADHD-coaches bij u in de buurt. Naast de reguliere hulpverleners, kan er ook sprake zijn van een coach. Deze ADHD coach is minder gericht op de hulpverlening, maar kan een bemiddelde en ondersteunde rol vervullen.


Wat is een ADHD coach?
Hij of zij maakt het leven van diegene met ADHD net even iets makkelijker en geeft vaak praktische tips en adviezen.

adhd coach in gesprek met patient
Volwassene met ADHD in gesprek met een vrouwelijke ADHD-coach.

Functie van de ADHD coach

In veel gevallen is de ADHD-coach het eerste aanspreekpunt en vervult daarmee een belangrijke rol. Niet zelden is het ook een vertrouwenspersoon die heel praktisch is ingesteld. Een ADHD coach is naar onze mening een erg belangrijk schakelpunt tussen de verschillende instanties omdat hij of zij een heel goed beeld kan schetsen van de situatie.

De praktijk

ADHD coaching is vaak een verlengstuk van de hulpverlening met een duidelijke focus op de dagelijkse gang van zaken. Het gaat dan vooral om het geven van praktische oplossingen voor zaken waar men dagelijks tegenaan kan lopen.

ADHD Coaching in Nederland

Een goed voorbeeld waarbij de rol van de ADHD coach naar voren komt is het helpen bij het stellen van prioriteiten, het hanteren van een dagschema of het bijhouden van een agenda. Ook problemen die voort komen uit typische ADHD symptomen zoals de neiging om veel dingen uit te stellen, kunnen door de ADHD-coach worden opgepakt.

Voorwaarden Coach

Een goede ADHD coach zal zoeken naar de manier van begeleiding die het beste bij degene met ADHD past. Zo zal de coach proberen om een duidelijk hanteerbare structuur aan te brengen zodat er meer rust in de persoonlijke situatie ontstaat. In veel gevallen zal er ook gewerkt worden aan het accepteren van ADHD en mogelijke negatieve ervaringen uit het verleden.

Hierbij staan de mogelijkheden van degene met ADHD centraal en worden de sterke kanten optimaal benut.

Coach bedrijven

Naast een coach voor kinderen, jongeren en jong volwassenen, kan er ook sprake zijn van een ADHD coach voor bedrijven. Deze coach is dan de verbindende schakel tussen de werkgever en de ADHD’er die in dienst is van de onderneming. In veel gevallen leidt een flinke dosis onbegrip en onkunde tot vervelende situaties. Door het overbrengen van de noodzakelijke kennis is het eenvoudiger om in te spelen op zo’n situatie. Veelal zal blijken dat degene met ADHD tot veel meer in staat is dan de werkgever denkt.


Wij van ADHDblog werken alleen maar samen met gediplomeerde en gecertificeerde ADHD coaches.

ADHD coach per provincie

Blader door ADHD coaches per beginletter:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z