ADHD coaching in groepsverband

Je hebt een kind met ADHD en misschien heb je zelf of je partner ook deze complexe aandoening. Vroeger werd er nauwelijks aandacht aan geschonken als een kind ander gedrag vertoonde dan “normaal”. Het kind was gewoon lastig of verwend! Gelukkig is er nu wel aandacht voor en worden kinderen en ouders met ADHD geholpen. Ze krijgen tips en tools in handen, die ze ook leren hanteren. Alleen de handvatten krijgen is namelijk niet voldoende. Je moet ze ook leren gebruiken.

Ook leerkrachten krijgen steeds meer vaardigheden en mogelijkheden (zoals ondersteuning en aangepast lesmateriaal) om op de juiste manier om te gaan met kinderen met ADHD en om de lesstof op de juiste manier aan te bieden. Maar wat is de juiste manier? Daar kom je achter als je met de kinderen met ADHD werkt en speelt, als je ze de hele dag om je heen hebt. Wat voor het ene kind prima zal werken, hoeft dat niet het geval te zijn bij andere kinderen. Het is uitproberen wat er het beste werkt, welke methode bijvoorbeeld het beste aanslaat.

Dat is een intensief werk, maar geeft je wel voldoening als je er voordelen en resultaten mee behaalt voor het kind.

Kinderen met ADHD vallen helaas nog te vaak buiten de boot

Op school, in de buurtspeeltuin, op feestjes (als ze worden uitgenodigd!), aan het kerstdiner (als je dat nog aandurft), in de winkel en noem alle situaties maar op waarin het best moeilijk kan gaan als je een kind met ADHD daarin moet begeleiden. Het gedrag stoort veel mensen rondom je en daar schaam jij je voor. Met dat laatste moet je stoppen, want dat voelt je kind en is bijzonder slecht voor zijn/haar zelfbeeld. Probeer bij een uit de hand gelopen situatie de regie terug te pakken of ga met je kind uit die ongemakkelijke situatie. Niet door het kind te straffen, maar door te vertellen dat het beter is om naar een andere plek te gaan om tot rust te komen.

Mensen die de problemen rondom ADHD niet kennen en er nooit mee in aanraking zijn gekomen, zullen er niets van begrijpen dat jij je kind niet flink straft. Probeer daar niet aan te denken, jij weet wel beter. Het kind moet zich te allen tijde veilig bij jou voelen, laat het niet vallen omdat de buitenwereld er anders over denkt en je vreemd aankijkt. Jouw kind mag zich nooit alleen voelen, dat is het ergste wat het kan overkomen.

Zoek hulp voor je kind met ADHD

Je hebt al ervaren dat een kind met ADHD veel energie, zorg en aandacht nodig heeft, meer dan andere kinderen. Hoe beter je dit accepteert des te gezelliger de sfeer thuis zal worden. En onthoud niet alleen wat er niet goed gaat, hoeveel kwaliteiten zie je bij jouw kind? Als je professionele hulp voor je kind zoekt zullen die kwaliteiten zeker ook worden benoemd en uitvergroot voor een beter zelfbeeld. Je kunt op diverse manieren hulp inschakelen:

  • Door huishoudelijke hulp in te schakelen, zodat je zelf meer tijd met je kind kunt doorbrengen en aandacht kunt besteden aan de complexe kenmerken van ADHD
  • Door professionele hulp aan huis in te schakelen, die wellicht ook de leerkracht van het kind erbij kan betrekken en tools kan aanreiken
  • Door te kiezen voor coaching in groepsverband

Dat laatste, coachen in groepsverband, is wellicht wat minder bekend. Je zult echter begrijpen dat dit een groot voordeel kan opleveren: het aanleren van sociale vaardigheden bijvoorbeeld kan gemakkelijker als je in een groep zit dan wanneer je alleen bent met je hulpverlener. Alle kenmerken van ADHD komen tijdens coaching in groepsverband aan bod, uitstelgedrag, impulsiviteit, plannen, ordenen, concentratie, ontspannen en zoals gezegd sociale vaardigheden.

Groepstherapie kent zeker meerwaarde:

  • Herkenning van problemen en erkenning in de groep
  • Veilige plek tussen mensen met ADHD, hier ben je niet het buitenbeentje
  • Je leert van elkaars ervaringen
  • Je kunt elkaar tips geven

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *