adhd-gezondheidszorg

ADHD en de gezondheidszorg

Dat kinderen erg druk kunnen zijn zal elke ouder kunnen beamen. Af en toe vraag je jezelf gereld af waar zo’n kind in hemelsnaam de energie vandaan haalt. Er is echter een groot verschil tussen ‘gewoon’ druk en problematisch druk. Zeker bij kinderen die ‘anders’ druk zijn kan er al snel worden gedacht aan ADHD of ADD. Er zijn echter duidelijk verschillen die wijzen op een afwijkend patroon.

Wel of geen ADHD

Concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsief gedrag komen bij alle kinderen voor. Het wordt echter heel anders als het gedrag meer dan gemiddeld afwijkt. Gebeurt het vaker en oogt het ernstiger, dan kan er spraken zijn van ADHD. Dit is geen conclusie die een huisarts even tijdens een consult trekt, voor het (in veel gevallen) verlossende woord wordt uitgesproken gaan er een hele procedure aan vooraf. Het is vaak het begin van een lange weg waarbij je veelvuldig te maken hebt met de gezondheidszorg.

Hulp zoeken

In veel gevallen is de huisarts de eerste schakel in de gezondheidszorg die je tegenkomt als je vermoed dat je kind ADHD heeft. Stelt de huisarts vast dat je vermoeden klopt en dat het gedrag van je kind aanwijzingen voor ADHD bevat, dan zal er een doorverwijzing plaatsvinden naar een kinder- en jeugdpsychiater. Een doorverwijzing naar een in ADHD gespecialiseerde kinderarts is ook mogelijk. In veel gevallen komt er daarnaast ook nog een of meerdere gesprekken met een psycholoog die de verdere diagnose zal stellen. Dit is in veel gevallen een GGZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog.

Diagnose ADHD bij volwassenen

ADHD is niet een ziektebeeld wat enkel bij kinderen wordt vastgesteld, ook op volwassen leeftijd kan de diagnose ADHD worden gesteld. Zijn er specifieke kenmerken die mogelijk daarop duiden, dan wordt je daarop onderzocht en vindt er een uitgebreid gesprek plaats met een gz-psycholoog. Deze psycholoog heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van ADHD en zal in veel gevallen in overleg met een klinisch psycholoog (of psychiater) het onderzoek gaan uitvoeren en op basis van de resultaten beoordelen of er sprake is van ADHD of juist niet.

Omdat er vaak een uitgebreide voorgeschiedenis is als het gaat om een jongere of volwassene, is het onderzoek vaak een stuk uitgebreider dan bij een kind. Tijdens het gesprek wordt dan ook nadrukkelijk gekeken naar de voorgeschiedenis en mogelijke aanwijzingen van ADHD. Ook de eventuele partner, familieleden en ouders kunnen bij dit onderzoek worden betrokken. Dit wordt gedaan om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen.

ADHD behandeling

Als er eenmaal ADHD is vastgesteld, wordt het behandeltraject gestart. Dit traject omvat verschillende onderdelen:

  • Psycho-educatie
  • ADHD medicatie
  • Coaching
  • Psychotherapie

Heb je ADHD, dan is het niet uitgesloten dat er ook sprake is van bijvoorbeeld een angst- of stemmingsstoornis. Dat wil overigens niet zeggen dat dit vaak het geval is. Is daar wel sprake van, dan volgt er vaak een aangepaste behandeling. Gaat het om kinderen met een angst- of stemmingsstoornis, dan krijgen de ouders ook hulp aangeboden.

Ook alternatieve behandelingen voor ADHD zo als acupunctuur zijn steeds meer in opkomst evenals natuurlijke ADHD medicatie.

Psycho-educatie

Psycho-educatie is in feite niks anders dan het verkrijgen van praktische kennis over het vastgestelde subtype ADHD. Je leert daardoor meer over de stoornis en de specifieke kenmerken die daarbij horen. Dit vergroot het begrip waardoor het eenvoudiger is om op specifieke situaties goed te kunnen anticiperen.

Psycho-educatie kan erg goed werken voor mensen die nog vrij kort de diagnose hebben gekregen om zo doende veel kennis op te doen zo dat hij of zij beter met zijn ADHD symptomen kan omgaan.

ADHD medicatie

Een van de meest bekende vormen van een behandeling is ADHD medicatie. Dankzij jarenlang onderzoek is ondertussen duidelijk welke medicatie goed aanslaat en wat mogelijke alternatieven zijn. Dit gaat dan niet alleen over medicatie voor kinderen, maar ook voor volwassenen. In tegenstelling tot een gewone ziekte, gaat het bij de medicatie voor de behandeling van ADHD niet om genezing, maar om het beperken van de kenmerkende symptomen.

Het meest bekende geneesmiddel wat wordt gebruikt bij de behandeling van ADHD is Ritalin. Het middel werd in eerste instantie voorgeschreven voor de behandeling van slaapzucht, maar bleek ook uitermate effectief voor ADHD’ers. De werkzame stof in Ritalin is methylfenidaat, een stof die de afgifte van dopamine en noradrenaline stimuleert en de heropname beperkt. In simpele bewoordingen komt het erop neer dat het ervoor zorgt dat je concentratie met sprongen vooruit gaat. Het middel is niet vrij verkrijgbaar maar kan enkel worden voorgeschreven door een psychiater of een behandelend arts.

Last van een slechte concentratie? Lees dan concentratieproblemen en ADHD inclusief 5 handige tips.

Coaching

De coaching voor ADHD’ers is vooral bedoeld om op de juiste manier om te gaan met ADHD. Dit kan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven. De coaching is groepsverband kan voordelen bieden ten aanzien van de individuele coaching. Door de feedback van anderen ontstaan een vorm van zelfreflectie en kan je als ADHD’er juist steun ervaren van lotgenoten. Naast de noodzakelijke informatie en aandacht voor het fenomeen ADHD kunnen ook andere zaken worden aangepakt, denk hierbij aan tal van dagelijkse dingen als het maken van een goede planning, communiceren en het omgaan met geld.

Psychotherapie

In sommige gevallen kan het volgen van psychotherapie een uitkomst zijn. Niet zelden kampen ADHD’ers met een gebrek aan zelfvertrouwen door stigmatisering. In dergelijke gevallen kan het volgen van een individueel psychotherapeutisch traject onderdeel zijn van een behandeling van ADHD. Dit kan ook positief zijn bij het verwerken van ingrijpende situaties die het goed functioneren in het dagelijks leven kunnen belemmeren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *