ADHDblog.nl

ADHD en hoogbegaafd

ADHD en hoogbegaafd ADHD en hoogbegaafdheid gaan vaak samen. Zoals dat bij ADHD het geval was, is hoogbegaafdheid ook een tijd als modeverschijnsel gezien. Een hype misschien? Nu weet men wel beter. Toch zullen er nog steeds mensen zijn die het niet begrijpen als een kind anders dan “gemiddeld” is, dat kun je dan beter zo laten.

Gelukkig hoeven kinderen steeds minder vaak gemiddeld te zijn en mogen ze zijn wie ze zijn, de een wat creatiever dan de ander, de ander die wat meer met zijn neus in de boeken zit en degene die wordt gefascineerd door de natuur. Aan de sterke kanten van een kind wordt steeds vaker aandacht besteed en deze worden verder uitgewerkt.    

De eigenschap hoogbegaafd wordt erkend en deze is vaak in het nieuws, in de kranten, op tv. Vaak in combinatie met dyslexie en/of ADHD. De een ziet ADHD en hoogbegaafd als een probleem, de ander als een gave. Voor beide is een uitleg mogelijk als je de positieve kanten en negatieve belicht.  

Welke hindernissen komt een hoogbegaafd kind met ADHD tegen? 

Hoewel er steeds meer begrip en erkenning is voor kinderen met ADHD en hoogbegaafdheid zijn er nog steeds hindernissen waar zij mee te maken krijgen, de ene meer dan de andere. Het ene kind zal dit als last ervaren, het andere kan er beter mee omgaan en vindt zijn weg wel. Als ouder en verzorger dien je dit in de gaten te houden. Is er extra hulp of inzet van een professional nodig?  

 • Speelt jouw kind buiten of zit het stilletjes binnen met een boekje in een hoekje? 
 • Is het kind bij een vereniging, sport, muziek, scouting? 
 • Heeft jouw kind belangstelling voor slechts één ding, de computer bijvoorbeeld of varieert het? 
 • Speelt het met andere kinderen? 
 • Presteert het onder zijn niveau? 
 • Heeft het aansluiting in de klas met leeftijdgenootjes? 
 • Wordt het gepest op school of in de buurt? 
 • Durft het zijn gave niet te tonen? Durft het te laten zien wat het kan? Is het trots op hetgeen hij/zij presteert? 
 • Heeft het een positief of negatief zelfbeeld? 
 • Is zijn gedrag moeilijk? Zijn er veel conflicten? 
 • Verveelt het kind zich op school en is het altijd als eerste klaar met de stof? 

Praat erover met de leerkracht, jouw huisarts en met andere ouders die hetzelfde ervaren. Wellicht komt naar voren dat je voor jouw kind hulp moet inschakelen. Zie het vervolgens niet al te somber in. Met de juiste aanpak, een fijne begripvolle omgeving en een positieve blik op de toekomst is het weliswaar een zware taak een kind met ADHD dat hoogbegaafd is op te voeden, maar wel een dankbare taak. Geen dag is hetzelfde en je zult je creativiteit goed kunnen gebruiken. Ben niet te bang dat alles fout zal gaan.

Luisterend oor

Zorg vooral voor een luisterend oor voor jezelf, zodat jij het volhoudt en neem de (professionele) hulp aan die je krijgt aangeboden, die er voor je is. Het is niet raar en het is ook geen teken van zwakte, maar juist het tegenovergestelde. Je wilt het beste voor je kind, maar voor sommige zaken ben je niet opgeleid en kun je wel wat handvatten en hulp van een professional gebruiken.

Laat om te beginnen je kind testen door een gerenommeerd instituut of de GGZ. De twijfel over wat er met je kind aan de hand is wordt daardoor weggenomen en daarmee de onrust. Er kan een geschikt plan van aanpak worden opgesteld voor thuis en op school.       


Geplaatst

in

door

Reacties

Geef een reactie