ADHD en omgaan met druk gedrag, tips voor leerkrachten

ADHD tips voor leerkrachtenADHD tips voor leerkrachten, daar kom je hier meer over te weten. Leerkrachten hebben de taak kinderen onderwijs te geven. Daarvoor moet het klimaat in de klas goed zijn. Kinderen moeten zich er veilig en begrepen voelen. Ze moeten aandacht krijgen. Voor het ene kind zal een leerkracht zich meer moeten inzetten dan voor een ander kind om aan die voorwaarden van een goed klimaat en een fijne sfeer te voldoen.


Kinderen met autisme, met ADHD, ADD of andere aandoeningen vragen in veel gevallen om een andere benadering. In de opleiding tot leerkracht is er tegenwoordig aandacht voor een persoonlijke aanpak als dat nodig blijkt te zijn. Leerkrachten zijn op de hoogte van de kenmerken van genoemde aandoeningen. Ze krijgen daarin indien nodig ook begeleiding van de professional. De interne begeleider zal extra aandacht geven aan kinderen met dyslexie, ADD, autisme, ADHD en professionals inschakelen als daar reden voor is. De leerkracht staat er niet alleen voor. Het is belangrijk dat er intensief contact is met de ouders van een kind met een diagnose, zowel voor de leerkracht als voor de ouders. Je kunt elkaar tips geven en je kunt bij elkaar een luisterend oor vinden.

ADHD tips voor leerkrachten

Onderstaand enkele praktisch tips die een leerkracht in de klas kan toepassen. Het is steeds opnieuw proberen wat er zal lukken. Alle kinderen zijn verschillend en wat voor het ene kind werkt doet dat voor het andere niet. Ook hierbij wordt het geduld op de proef gesteld, maar een positief resultaat zal een goed gevoel geven.

  • Laat een kind vaak buiten spelen, extra een rondje rennen tussen de lessen door.
  • Geef het kind een rustig maatje, waarmee het klikt.
  • Overvraag het kind niet, maar onderschat hem of haar ook niet.
  • Ben duidelijk en maak opdrachten overzichtelijk en zo nodig minder groot (als 3 staartdelingen goed zijn hoeven dat er geen 10 te worden).
  • Complimenten werken beter dan straf.
  • Geef het kind een rustige plek in de klas, waar weinig prikkels zijn.
  • Een koptelefoon kan prima werken om zich te concentreren tijdens stil werken.
  • Praat regelmatig met het kind, geef het directe aandacht.
  • Op een bepaalde leeftijd kun je tijd en aandacht in de klas besteden aan de kenmerken van ADHD, laat de kinderen vragen stellen. Hier kunnen verrassende gesprekken uit voortkomen en zeker ook begrip!

Als jij als leerkracht twijfels hebt of vragen over het kind met ADHD laat dan een professional, een ADHD coach het kind in de klas observeren. Ook al weet jij al heel veel over de kenmerken en problematiek die ADHD met zich meebrengt en heb je al veel aanpassingen in de klas gedaan, een frisse en deskundige blik door een derde kan zeker wat opleveren. Het zijn soms kleine praktische zaken waarvan jij als leerkracht denkt “dat ik daar zelf niet aan heb gedacht”, die het verschil maken. Bijvoorbeeld een grote tekst opdelen in kleinere stukken, een leesliniaal.

Een kind met ADHD wordt druk en drukker als er geen duidelijkheid is, als een opdracht te moeilijk of juist te eenvoudig is. Echter ook slaaptekort is een oorzaak van druk gedrag. Zorg voor een kort lijntje met de ouders/verzorgers om achter de oorzaak van bepaalde gedragingen te komen. Het is vaak een moeilijke zoektocht, maar zeer interessant. Heb steeds begrip en geduld voor het kind met ADHD, het drukke gedrag is er niet om te pesten. Zoals het kind zijn of haar ADHD moet leren accepteren dient de omgeving dat ook te doen. Erover praten zorgt voor meer begrip.

Misschien wil het kind met ADHD er een spreekbeurt over houden. Juich dit toe en help het daarbij. Klasgenootjes zullen het kind anders gaan bekijken. Het is niet langer alleen dat drukke kind dat alle aandacht opeist, maar een kind dat moeite heeft zijn/haar gedrag aan te passen aan de omstandigheden. Het heeft daarbij hulp nodig, van de volwassenen maar ook van leeftijdgenoten. Kennis van ADHD zorgt voor meer begrip en hopelijk voorkomt het pesten. Laat kinderen na een spreekbeurt vragen stellen. Als leerkracht hoor je dan wat er speelt bij de leerlingen, hoe zij tegen ADHD aankijken, hoeveel last zij ervaren van het drukke gedrag van hun klasgenootje. Dit kan een leerzaam en vooral verhelderend gesprek zijn voor alle partijen.

Bied zorg en onderwijs op maat aan. Speel in op de interesse van het kind met ADHD. Daarop zal het zich graag concentreren. Het is echter niet eenvoudig om voor ­één of meer kinderen met ADHD in de groep aparte taken te maken. Het ontbreekt vaak aan tijd. Een onderwijsassistent of -assistente of een interne begeleider (remedial teacher) kan daar wellicht voor worden ingezet.Reacties

Geef een reactie