ADHD en peuter

peuter en adhdWanneer laat jij je peuter testen en wanneer een diagnose stellen als je vermoedens hebt van ADHD? ADHD en peuter, wat weet jij er over? Het is goed dat je ADHD kunt herkennen bij een peuter, dan kun je er namelijk ook naar handelen en je peuter beter ondersteuning geven.

Diagnose…

Op de leeftijd van 5 of 6 jaar kun je jouw peuter laten diagnosticeren bij een vermoeden van ADHD. De ontwikkelingsstoornis is eerder al aanwezig. Het is echter moeilijk te bepalen bij een driejarige of zijn/haar bijzondere gedrag is toe te schrijven aan ADHD of dat het bij de leeftijd hoort. Denk daarbij aan hyperactiviteit, veel peuters vertonen ontzettend druk gedrag en gaan van de hak op de tak tijdens het spelen en vertellen. Zijn de gedragingen extreem, dan kan er voor de vijfde leeftijd al onderzoek worden gedaan en worden er handvatten gegeven aan de ouders en eventueel aan de medewerkers van de opvang. Deze doorverwijzing met het doel onderzoek naar ADHD komt pas ter sprake als het bijzondere gedrag langer dan een half jaar duurt en zich niet alleen thuis of op school laat zien, maar overal.

Zorgen over peuter?

Heb je zorgen over je peuter of heb je veel vragen raadpleeg de huisarts. Ook als je signalen krijgt van de opvang waar jouw kind verblijft is een bezoek aan de huisarts een eerste stap. Deze zal je doorverwijzen naar een kinderarts of tips geven over de omgang met je kind. Het is in elk geval van belang om jouw kind minder bloot te stellen aan de vele prikkels, die het leven nu eenmaal met zich meebrengt. Geef jouw peuter voldoende rust en regelmaat. Observeer het kind om een arts de juiste informatie te geven hoe het zich gedraagt en vraag hoe de gedragingen op de opvang zijn.

Geef een reactie