ADHD en relatie

ADHD en relatieADHD en relatie kent verschillende vormen:

  • ADHD kinderen in relatie tot andere kinderen. Een kind met ADHD vindt minder snel aansluiting bij andere kinderen. Kinderen begrijpen het “afwijkende” gedrag niet en vinden diegene met ADHD raar en soms ook vervelend.
  • ADHD kinderen en volwassenen. Nu ADHD steeds bekender wordt en beter wordt geaccepteerd is de relatie tussen kinderen en volwassenen verbeterd. Echter wanneer iemand totaal niet bekend is met ADHD, is er geen begrip en worden kinderen met ADHD als lastig, aanstellerig en verwend bestempeld.
  • ADHD pubers en leeftijdgenoten. Wanneer er openheid is over ADHD dan willen pubers best begrip voor elkaar opbrengen en zelfs hun best doen om diegene met ADHD te helpen. Is ADHD bij de groep niet bekend dan ligt pestgedrag op de loer.
  • ADHD pubers en ouders. Deze relatie is onder “normale” omstandigheden ook al vaak ingewikkeld. ADHD kan daar nog een schepje bovenop doen. Ouderbegeleiding door een ADHD coach kan de verhoudingen, zeker in de pubertijd, verbeteren.
  • ADHD volwassenen en hun partner.

Het vereist geven en nemen in een relatie, meer nog dan normaal is dat het geval als een van de twee ADHD heeft. Ook begrip is essentieel en uiteraard weten wat ADHD betekent.

Nog meer ADHD en relatievormen

  • ADHD volwassenen en hun kinderen. Heeft een van de ouders ADHD dan is er een kans dat een van de kinderen deze aandoening ook heeft (hoeft niet). Is dat het geval dan begrijpt de ouder het kind door eigen ervaring. Toch is het ook dan niet eenvoudig en kan het flink botsen tussen die twee onder andere door overbezorgdheid van de ouder.
  • ADHD volwassenen en hun collega’s. Voor collega’s speel je niet graag open kaart over je aandoening ADHD. Toch is het wel belangrijk, zodat zij begrip voor je kunnen opbrengen en je helpen als het even tegen zit. Het is uiteraard je eigen afweging of je erover vertelt.
  • ADHD volwassenen en studiegenoten. Speel open kaart als je ADHD hebt en in een groep studenten moet functioneren. Laat anderen weten wat jouw aandoening is en anderen zullen begrip tonen en kunnen je zelfs helpen.
  • ADHD volwassenen in de dagelijkse sociale omgang met anderen. Het aanleren van sociale vaardigheden onder de deskundige begeleiding van een ADHD coach is een goed start. Contacten en afspraken zullen vervolgens minder stroef verlopen.

ADHD en relatie tips

Wanneer iemand met ADHD moeite heeft met sociale vaardigheden, dan zal contacten maken en vriendschappen opbouwen niet eenvoudig zijn. De impulsiviteit kan daarbij een struikelblok zijn, maar ook het vergeten om afspraken na te komen. Een ADHD coach kan hierbij een belangrijke rol spelen. Deze kan het probleem op sociaal vlak aanpakken en degene met ADHD daarin verder begeleiden. Hij of zij kan adviseren, handreikingen doen en een luisterend oor bieden. Heb je deze professional nodig, kijk online er is zeker een ADHD coach in jouw buurt te vinden. Je staat er niet alleen voor!


Reacties

Geef een reactie