Waarom mensen met ADHD vaak te laat komen (Wetenschappelijk onderzoek)

adhd-en-te-laat-komenVolwassenen met ADHD hebben vaak moeite met het managen van tijd en het nakomen van (belangrijke) afspraken. Een belangrijke functie voor tijdmanagement is tijdwaarneming, die weer samenhangt met de werking van het korte termijn- en natuurlijk het werkgeheugen.De onderliggende mechanismen van tijdmanagement bij volwassenen met ADHD zijn grotendeels onbekend.

Studie te laat komen

In een recente ADHD studie uit 2015 werden tijdwaarneming en geheugenfuncties getest bij volwassen patiënten met ADHD die wel of niet behandeld werden met stimulantia. De prestaties op een tijdreproductietaak en kortetermijn- en werkgeheugentaken werden vergeleken met die van gezonde controles zonder een ADHD-diagnose.
Zoals men verwachte lieten de resultaten een tekort zien in het korte termijn- en het werkgeheugen bij volwassenen met ADHD vergeleken met de controles. In tegenstelling tot eerder onderzoek verschilden de groepen niet op de tijdreproductietaak.

De geheugenprestaties

Ook werden er geen relaties gevonden tussen de geheugenprestaties en de prestaties op de tijdreproductietaak. Deze studie suggereert dat andere cognitieve tekorten dan de tijdwaarneming, zoals executieve disfuncties of het geheugen, relevanter zijn voor patiënten om zich aan afspraken te houden.
Meer onderzoek nodig
Verder onderzoek is nodig om deze resultaten verder te valideren, bijvoorbeeld omdat er enkele beperkingen kleven aan de tijdreproductietaak.

Geef een reactie