AD(H)D-ers kunnen van hun talenten gebruik maken!

Peter en Heleen Ramaekers zijn vader en dochter (63 resp. 32 jaar oud) en hebben allebei ADHD. Samen schreven ze een boek over een positieve benadering door het benutten van talenten. ‘Mensen met AD(H)D zijn juist wel zoals alle anderen zonder AD(H)D, alleen: ze hebben net iets meer, namelijk talenten die het leven gemakkelijker en leuker maken als je ze leert herkennen en gebruiken.’


Om welke talenten gaat het dan zoal? Peter en Heleen putten uit hun eigen succeservaringen, vertellen openhartig over hun eigen ervaringen en noemen achtereenvolgens creativiteit, intuïtie (leven vanuit je hart), grenzen durven verleggen, out of the box denken, denken in beelden (verbeeldingskracht), in flow komen (hyperfocus), en meervoudige intelligentie.

Talenten herkennen en ontwikkelen

De auteurs laten zien dat iedereen talenten heeft die kunnen worden ontwikkeld en gebruikt (in onderwijs, werkomgeving, maar ook om jezelf beter te leren kennen). Hun benadering is: veroordeel niet iemand met AD(H)D kenmerken, maar kijk wat je met een positieve aanpak gericht op talentontwikkeling kunt bereiken. Dan is het mogelijk om boven je schijnbare beperking uit te stijgen. De auteurs laten zien hoe dat moet, en hoe zij het hebben gedaan.

Eindelijk een boek over AD(H)D dat niet de mogelijke problemen benadrukt maar waarbij de auteurs de talenten, kwaliteiten en vermogens van mensen met AD(H)D kenmerken opsporen en laten zien op welke wijze je deze vervolgens positief benut.

Een boek dat elke AD(H)D-er (en elke ouder van een AD(H)D kind) zal inspireren, maar ook van grote waarde is in bijvoorbeeld onderwijs en bedrijfsleven en in de maatschappij in het algemeen.

Heleen Ramaekers en Peter Ramaekers, ‘AD(H)D! Een positieve benadering

Heleen Ramaekers en Peter Ramaekers, ‘Werkboek Talentontwikkeling, horend bij het boek ‘AD(H)D! Een positieve benadering’’

Voorbeeld werboek

Mensen met AD(H)D kenmerken staan er om bekend dat zij zich niet kunnen concentreren en snel afgeleid zijn. ADHD’ers hebben inderdaad last van het pretpark in hun hoofd, maar toch kunnen ze zich op een onderdeel van dat pretpark dat ze fijn of interessant vinden, heel goed focussen. En dat focussen is te leren. Hoe, dat leggen we in het boek uit.

In de praktijk wordt dit vermogen hyperfocus genoemd. En dat is geen uitzonderlijk vermogen, je kunt je zelf trainen om bijvoorbeeld muziek die je mooi vindt te gebruiken als ‘reddingsboei’, die er voor zorgt dat je niet ten onder gaat in een zee van binnenkomende impulsen. Ook het maken van tekeningen of het letten op je adem (zoals bij mindfulness) zijn als reddingsboei te gebruiken, en zo zijn er nog meer te bedenken. Je kunt de focus zoeken die het beste bij jou past.

Sleutel tot jouw talent

De auteurs hebben ontdekt dat hun bevindingen en ervaringen van grote waarde voor anderen zijn: zij maken er nu hun werk van! Na verschijnen van het boek hebben zij het bedrijf ‘Sleutel tot jouw talent’ opgericht. Zie ‘Sleutel tot jouw talent’. Dit bedrijf verzorgt en begeleidt de zoektocht naar je talenten, en biedt begeleiding op maat en workshops aan, gericht op talentontwikkeling.
Reacties

Geef een reactie