ADHD herkennen

ADHD herkennenADHD herkennen, iedereen is anders. Niet iedere drukke baby, peuter of kleuter heeft ADHD. Voor deze diagnose zijn meer kenmerken nodig.

Als je ADHD hebt word je in veel gevallen eerst erg negatief beoordeeld. Je bent koppig, een egoïst, niet gemotiveerd, onhandelbaar. Niet de leukste etiketten! Zelfs etiketten die totaal niet kloppen, daarom is een diagnose erg belangrijk. Een diagnose door een professional gesteld voorkomt dat iemand met ADHD verkeerd wordt bestempeld.

Je bent niet goed, beter, best of zelfs slecht. Je bent erfelijk belast met ADHD en moet daar mee leren leven. De sterke kanten zijn vaak uniek en daar moet de focus op liggen, niet op het negatieve.

Onderzoek naar ADHD

Een onderzoek of iemand ADHD heeft is niet zo snel gedaan. Er dient namelijk meer gedaan te worden dan een enkele test. Er moet zoveel mogelijk info worden vergaard over het gedrag van de betrokkene.

  • Betrokkene zijn aanwezig bij gesprekken

Diverse situaties worden besproken en hoe de betrokkene daarop reageert. Vragen over de thuissituatie, school en vrijetijdsbesteding. Er moeten vragenlijsten worden ingevuld. En de schoolse prestaties worden besproken aan de hand van rapporten en een agenda. Niet altijd komt uit deze onderzoeken het juiste beeld. Er kan een vertekend en onnauwkeurig beeld van de betrokkene ontstaan. Daarom ook zijn er meer onderzoeken en gesprekken nodig.

  • Gesprekken voeren met de ouders of verzorgers

De hulpverlener wil van de ouders weten hoe een kind als baby was en de verdere ontwikkeling. Ervaart het hele gezin problemen met het kind dat ADHD heeft? Deze wil weten hoe de opvoeding verloopt. Er worden al handvatten uitgereikt om dingen te doorbreken en/of leefbaarder te maken voor iedereen. Als het goed is worden ook de positieve zaken benoemd.

Wat komt er nog meer?

  • Ze zullen een gesprek voeren met de leerkracht

Hoe gaat het kind met groepsgenootjes om, vragen over de werkhouding, concentratie, invulling van vrije tijd in de groep. Er kan ook gebruik worden gemaakt van vragenlijsten.

  • Een psychiatrisch onderzoek

Als er meer nodig is dan bovenstaande punten komt genoemd onderzoek in zicht door een psychiater. De symptomen van ADHD worden op aanwezigheid onderzocht en de manier waarop het kind ermee omgaat wordt bekeken.

  • Ze nemen een test bij je af.

Hierbij worden vaardigheden gemeten: concentratie, geheugen, intelligentie, kunnen plannen en ordenen. Ook zo’n test is niet waterdicht, deze is afhankelijk van hoe iemand zich op dat moment voelt.

  • Een lichamelijk onderzoek wordt uitgevoerd als er vermoedens van ADHD zijn, waarbij er medicatie wordt voorgeschreven

Lengte, gewicht, bloeddruk worden gemeten om uit te sluiten dat er medische problemen zijn.

Diagnose, ADHD herkennen

Als van alle onderzoeken en tests de uitslag binnen is zal er een diagnose volgen. Er is met diverse mensen gesproken, die onafhankelijk van elkaar ADHD kenmerken hebben aangegeven. Er zijn wellicht ook observaties geweest. Tevens is duidelijk geworden door de gesprekken en tests dat de kenmerken een negatieve invloed hebben op het kind zelf en zijn omgeving. Alles wijst in de richting van ADHD al zul je nooit 100% zekerheid kunnen krijgen.

Geef een reactie