ADHD hulp

ADHD hulpDe diagnose is gesteld. Heftig, want ADHD is levenslang. Jij of je kind komt er echt niet van af, helaas. Ermee leren leven? Dat klopt! Probeer te stoppen om te denken dat jij met je ADHD minder waard bent. Steek je energie in het zoeken naar hulp en de juiste behandeling om controle te krijgen over je leven met ADHD. Werk aan een toekomst met ADHD, want die blijft. Je kunt er dus beter vriendjes mee worden.


  • Zorg dat je weet wat ADHD inhoudt (laat je voorlichten)

Leer ADHD goed kennen en wat het met jou en de omgeving doet en leer het vervolgens accepteren.

  • Is medicatie een oplossing?

Bespreek dit met jouw psychiater. Is medicatie echt nodig? Het is GEEN geneesmiddel.

  • Laat je coachen

Een coach die je vaardigheden aanleert om problemen de baas te worden. Hij of zij oefent moeilijke situaties met je zoals het aangaan van sociale contacten, een sollicitatiegesprek. Een coach laat je zien dat je vorderingen maakt na het oefenen, vorderingen die jij wellicht niet opmerkt. Hij of zij werkt aan een beter zelfbeeld. Een coach kan jouw vervelende gewoontes soms door iets kleins omzetten in iets positiefs. Hij of zij leert je om je impulsen te beheersen, om keuzes te maken, herinnert je aan afspraken, leert je plannen en ordenen. Een coach stuurt je de juiste richting in en roept je terug als je naar links of rechts afdraait en zet je weer op de juiste weg. Een coach is jouw trainer, die het goed met je voor heeft en ook met de sterke kanten van je aan de slag zal gaan.

  • Ga in therapie, psychotherapie zorgt er onder andere voor dat oude patronen worden vervangen. Deze therapie wordt vaak ingezet als er complexe psychische problemen zijn.

Wanneer een kind met ADHD op school vastloopt kan er extra hulp worden ingezet.

  • De leerkracht krijgt extra tijd om deze leerling te begeleiden
  • Een onderwijsassistent biedt hulp, praktisch hulp bij het schoolse werk
  • Een interne begeleider werkt enkele uren in de week met het kind met ADHD bijvoorbeeld aan sociale vaardigheden
  • Een externe professionele hulpverlener komt bijvoorbeeld een uur per week naar de klas van het betreffende kind om dit kind te observeren tijdens het werken en tijdens de omgang met groepsgenootjes (bijvoorbeeld tijdens het speelkwartier) en om de leerkracht handvatten aan te reiken.

Thuishulp bij kind met ADHD

Als het voor de ouders of verzorgers  te zwaar wordt om een kind met ADHD op te voeden en als de gezinssituatie daartoe aanleiding geeft (veel conflicten), kan er thuis professionele hulp worden ingezet: ouderbegeleiding. Naast praktische handvatten wordt er een luisterend oor geboden. Kindbegeleiding is ook mogelijk ter ontlasting van de ouders, als huiswerkbegeleiding, voor het oefenen van sociale vaardigheden en verder alles wat het kind op dat moment nodig heeft. Wat het meest belangrijk is, wordt als eerste aangepakt. Er wordt gewerkt met een plan van aanpak, waarvan soms wordt afgeweken als de situatie thuis of in de omgeving van het kind daarom vraagt.Reacties

Geef een reactie