Vooroordeel 2 – ADHD is een Modeverschijnsel, vroeger bestond het niet.