Angsten en ADHD

angstenAllereerst reële angsten zijn en zorgen ervoor dat je in actie komt als er gevaar dreigt. Iedereen ervaart angst in zijn leven. Echter leven met teveel en irreële angst is erg zwaar en in het ergste geval nemen de angsten jouw leven over.

Probeer daarom je angsten te overwinnen, maak er werk van als je er teveel last van ervaart of niet optimaal kunt functioneren.

Tijd om aan de bel te trekken, je staat er niet alleen voor als je hulp vraagt. Dat kan een behoorlijke drempel zijn om die stap te zetten. Overwin om te beginnen die angst, je bent daar straks zo blij mee en zult het anderen ook adviseren. Professionele hulpverleners beoordelen je niet, ze doen je handreikingen om je te leren de angsten te beheersen.

Er zal gekeken worden wat er op de voorgrond staat, de ADHD stoornis of de angststoornis. Is dat de angst, dan wordt deze als eerste aangepakt en vervolgens de ADHD. Worden er medicijnen geslikt dan zal dat goed in de gaten worden gehouden. Bepaalde medicatie kan de angsten namelijk laten toenemen. Is er sprake van ADHD en een angststoornis dan spreek je over co morbiditeit, dat wil zeggen dat er bij een en dezelfde persoon twee of meer stoornissen of aandoeningen aanwezig zijn.     
 

Aanpak van angsten bij ADHD 

Angst voor sociale contacten komt erg vaak voor en zorgt voor een behoorlijke belemmering in je leven. Uit deze angst komt vaak sociaal onhandig gedrag en faalangst voort. Stoot je vaak genoeg je neus dan ga je vermijdingsgedrag vertonen. Je vermijdt sociale contacten en komt in het ergste geval in een sociaal isolement. Advies: zoek hulp voor jouw angststoornis, hulp en begeleiding van een coach/begeleider. Het leven is te mooi om te laten beheersen door angsten. Wat kan jou helpen?  

 • Cognitieve gedragstherapie 
 • Medicatie, laat je goed voorlichten en neem medicatie alleen op doktersadvies (of een andere deskundige) en onder zijn of haar begeleiding 
 • Combinatie medicatie en therapie 
 • Zelf online op onderzoek uit gaan naar goede adviezen, cursussen, handreikingen en tools. 

In de meeste gevallen ben je gebaat bij professionele hulp, het probleem angst aanpakken is niet zo eenvoudig. Kijk online wat een coach of begeleider kan doen om de angst te verminderen dan wel weg te nemen door de confrontatie aan te gaan. Je kunt je gerust alvast inlezen in mentale tips en technieken die je kunnen helpen. Je kunt info opvragen dat kan bijna altijd gratis en geheel vrijblijvend. Je krijgt dan bericht wat een therapeut voor je kan betekenen als jij je probleem voorlegt. 

Angsten van ouders met ADHD kind

Zoals het belangrijk is om voor een kind met ADHD dat aan angsten lijdt hulp te zoeken kan dat ook nodig zijn voor de ouders. Waar lopen zij tegenaan bij hun kind dat door angsten wordt belemmerd?  

 • Bang voor de (onverwachte) woede aanvallen en angst voor de onbereikbaarheid van het kind, niet weten wat er in hun kind omgaat. 
 • Angst  voor conflicten in de huiselijke sfeer, niet iedereen in het gezin is altijd bereid om rekening te houden met de persoon met ADHD. Als ouders moet je steeds bemiddelen en begrip vragen. 
 • Bang dat er weer een uitstapje in het water valt en dat je eerder dan gepland naar huis moet gaan. 
 • Angst om het niet langer vol te houden om op je tenen te lopen, alles te moeten wikken en wegen en bang voor de verwijten van je kind. 
 • Bang dat kind met ADHD flipt als je een normale vraag stelt om bijvoorbeeld jas op te hangen. Bang voor je eigen kind!! 
 • Angst voor de toekomst. Wat als je zelf niet meer voor kind met ADHD kunt zorgen? Angst of jouw kind later een relatie kan onderhouden. 
 • Bang voor het oordeel en de mening van derden over het gedrag van jouw kind met ADHD. Je gaat je afzonderen. 
 • Angst dat je kind verslaafd raakt en bang dat er misbruik van je kind wordt gemaakt.  

Troostgedachte: kinderen met ADHD willen hun ouders niet bewust pijn doen met hun gedrag. Ze kunnen niet anders. Ze kunnen zich moeilijk of helemaal niet inleven in anderen (empathie), ze zullen daarom bijna nooit begrip tonen of dat uitspreken. Niet omdat ze dat niet willen, maar niet kunnen. Je kunt daar als ouders heel verdrietig van worden.

Ontspannen

Het is belangrijk dat de ouders van een kind met ADHD momenten van ontspanning krijgen. Een coach of begeleider kan daarbij een prima steun en toeverlaat zijn. Deze kan de weg wijzen en het belang ervan vertellen, dat de ouders ook eens even voor zichzelf kiezen om de batterij op te laden. De boog kan niet altijd gespannen staan. Je houdt het beter vol als je er zelf een keer tussenuit kunt gaan. Je zult er daarna weer voor 100% voor het kind met ADHD (en de rest) zijn.

Vraag het eens na: misschien komt jouw kind met ADHD in aanmerking voor een begeleid weekend met andere kinderen. Dat is voor beide partijen aan te raden. Leuk voor je kind al zal dat wellicht de eerste keer niet staan te juichen (wijkt af van het normale ritme en de routine) en belangrijk voor de ouders die een keer worden ontlast.  
 

Angst leidt vaak tot piekeren

Piekeren overkomt iedereen. Die piekergedachten verdwijnen echter weer. Maar wat doe je als dat niet gebeurt? En bij iemand met ADHD is dat het probleem. Angsten leiden vaak tot piekeren en andersom, niet weten hoe je verder moet.

Piekeren belemmert je, want waar negatieve gedachten zitten is geen plaats voor blije en positieve gedachten. Je kunt er zelfs slaapproblemen, hoofdpijn en slechte schoolprestaties door ontwikkelen. Ook al zegt iedereen dat jij je niet zoveel zorgen hoeft te maken, het piekeren blijft. Begrip ervoor krijgen en erkenning werkt wel. Het is fijn als mensen je begrijpen.

Volwassenen dienen kinderen te begeleiden als het gaat over het omgaan met piekergedrag. Zij dienen in de gaten te houden of kinderen zelf een manier vinden hiermee om te gaan, zo niet dan dient er bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie te worden ingezet.

Besef

Het kind dient te gaan beseffen dan gedachtes het gedrag sterk beïnvloeden. Dus door anders te leren denken zal het gedrag veranderen. Je bepaalt in grote mate zelf hoe jij je voelt door je gedachte om te buigen van niet-helpende naar helpende gedachte (dit dient wel aangeleerd te worden). Met positieve gedachtes word jij de baas over het gepieker.

Lukt het je niet alleen of is de hulp van ouders niet voldoende dan biedt een therapeut hulp. Denk niet dat therapie meteen ervoor zorgt dat je nooit meer gekweld wordt door je angst of gepieker. De therapie zorgt ervoor dat het behapbaar voor je wordt, dat je accepteert dat dit gewoon bij het leven hoort. Acceptatie zorgt ervoor dat de scherpe randjes ervan af zijn. Accepteren en aanvaarden zorgen ervoor dat er ruimte komt om vanuit jezelf te leven met meer vrijheid en kwaliteit van leven. Negatieve gedachtes, angsten en onzekerheden horen er bij in het leven. Ze verrijken je leven zelfs, als is dat moeilijk te geloven.   

Voorbeelden helpende gedachtes

 • Ik mag fouten maken 
 • Ik ben goed zoals ik ben 
 • Laat anderen over me denken wat ze willen 

Niet-helpende gedachtes: 

 • Zouden ze me uitlachen als ik iets niet goed doe  
 • Ik moet perfect zijn 
 • Ze vinden me raar en willen niet met me spelen  

Nog even dit…. 

Sommigen vinden het woord angst in het stuk van ouders en angst om hun kind met ADHD wellicht wat overdreven (ook al is het dat echt niet) en noemen zij het liever zorgen over het kind met ADHD. Zorgen die altijd aanwezig zijn en ook steeds zullen blijven. Gelukkig geldt niet voor alle ouders van een kind met ADHD dat angsten en zorgen overheersen. Er wordt ook genoten, maar dan van de positieve kanten: veel kunnen in korte tijd, impulsiviteit die tot hilarische taferelen leidt, creativiteit. Werk eraan om het positieve te laten zegevieren. En juist die positieve kanten worden door een coach of begeleider aangepakt en verder uitgewerkt.   


Reacties

Geef een reactie