Vijf boeken over ADHD | jaren 2020 en 2021

Omgaan met ADHD kan een hele opgave zijn en vaak kom je situaties tegen waardoor je graag meer informatie wilt hebben. Dat kan het geval zijn als je een van je kinderen zijn gediagnosticeerd met ADHD of als je zelf ADHD hebt. Door het lezen van boeken over ADHD leer je niet alleen wat je kunt verwachten, maar weet je ook beter hoe je om moet gaan met bepaalde situaties.Ook in 2021 zijn er enkele interessante Nederlandse boeken over ADHD verschenen die stuk voor stuk waardevolle informatie bevatten.

Herkenbare columns over leven en werken met ADHD?!

Auteur: Suzan Otten-Pablos

Voor veel mensen is ADHD een ongrijpbaar fenomeen. Nog vaak wordt het afgedaan als een modeverschijnsel of een hype. Soms wordt zelfs gedacht dat het tussen oren zit. Gelukkig weten de meesten beter en laten een diagnose stellen waardoor gerichte behandeling vaak bijzondere resultaten kan hebben.

In het boek ‘Herkenbare columns over leven en werken met ADHD?!’ laat Suzan Otten-Pablos zien wat een leven met twee ADHD-kinderen inhoudt. Op humoristische wijze breekt ze een lans om keuzes te maken op basis van feiten en ontkracht ze talloze vooroordelen over ADHD.

Ervaringen er reviews lezen? Ga naar Herkenbare columns over leven en werken met ADHD?!

Druks: mijn (on)rustige leven met ADHD

Auteur: Regelink Francien

Voor veel mensen staat ADHD voor ‘Alle Dagen Heel Druk’. Uiteraard zit daar een kern van waarheid in als we het hebben over het ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’, maar ADHD is veel meer dan alleen dat. Francien Regelink is een ervaringsdeskundige en laat in haar boek zien dat het beeld rondom ADHD nodig bijgesteld moet worden.

Er zitten namelijk tal van mooie kanten aan ADHD, kanten die vaak niet voldoende belicht worden. Zo worden er tips gegeven over het omgaan met de verschillende klachten en wordt er ingegaan op diverse methodes om ADHD te behandelen.

Druks samenvatting en review lezen? Ga naar Druks mijn (on)rustige leven met ADHD

MYmind mindfulnesstraining voor jongeren met ADHD – Handleiding

Auteur: Susan Bogels

Mindfulness en ADHD gaan prima samen. In haar nieuwste boek gaar Susan dieper in op de effecten van mindfulness. De MYmind-training die wordt beschreven laat zien hoe kenmerkende zaken zoals het concentreren, het impulsieve gedrag en het hyperactief zijn, kunnen worden aangepakt. Hierbij gaat het niet alleen om kinderen met ADHD, maar wordt ook aandacht gegeven aan de rol van de ouders.

De boeken die voor deze training worden gebruikt staan niet op zich, maar worden ondersteund door een rijk geïllustreerd werkboek. Om de mindfulnesstrainer de juiste handvaten te geven, bestaat er ook een specifieke handleiding.

My-mind samenvatting en ervaringen lezen? Ga naar MYmind mindfulnesstraining voor jongeren met ADHD

Kinderen en gedragsproblemen – angst, agressie, depressie en ADHD

Auteur: M.F. Delfos

Het is inmiddels alweer het derde deel in de serie ‘Kinderen en gedragsproblemen’. Martine Delfos heeft weer een belangrijk studieboek afgeleverd waarin specifiek wordt ingegaan op de gedragsproblemen die kenmerkend zijn voor ADHD. In het boek staat de vraag centraal hoe het gedrag tot stand komt en welke factoren een bepalende rol spelen. Die vraag is voor degenen die geconfronteerd worden met ADHD mogelijk minder belangrijk, maar vanuit het perspectief van de hulpverlener is het wel een belangrijk uitgangspunt. Zo kan de oorzaak van de gedragsproblemen bepalend zijn voor de behandeling en voor de manier waarop specifieke zaken worden aangepakt.

Martine Delfos weet op boeiende wijze de theoretische kennis te combineren met de praktische kant van de hulpverlening.

Gedragsproblemen en kinderen review en samenvatting lezen? Ga naar Kinderen en gedragsproblemen – angst, agressie en ADHD

ADHD – op één spoor

Auteur: Karl Baert

In vergelijking met de voorgaande jaren, is de kennis over ADHD ofwel Attention Deficit and Hyperactivity Disorder toegenomen. Op tal van gebieden komt steeds meer informatie naar voren zodat het voor alle betrokkenen mogelijk is om meer inzicht te krijgen in de problematiek en de behandelingsmogelijkheden. Dit leidt er toe dat kinderen en jongeren steeds vaker kunnen kiezen voor een doelgerichte aanpak die is toegesneden om hun specifieke situatie.

In het boek ‘ADHD – op een spoor’ geeft Karl Baert vanuit zijn achtergrond veel antwoorden op vragen die bij betrokkenen leven. Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden laat hij zien dat er soms te snel wordt gedacht aan ADHD en combineert hij zijn ervaringen uit het onderwijs met de meest recente ontwikkelingen. Hij maakt hierbij duidelijk onderscheid tussen de oorzaken en de mogelijke omgevingsfactoren.

ADHD een spoor review en ervaringen lezen? Ga naar ADHD – op één spoor

Geef een reactie