Kinderen met ADHD en dieren

Kinderen met ADHD en dierenKinderen met ADHD en dieren, ze voelen elkaar goed aan. De omgang met en verzorging van dieren is een heel belangrijk onderdeel van de opvoeding. Je weet dat en zult het beamen als je zelf met dieren bent opgevoed. Koop echter nooit alleen dieren omdat de kinderen dat willen, sta er zelf achter. Je koopt ze namelijk voor jaren. Dieren hebben elke dag verzorging nodig, het ene dier meer dan het andere. En denk aan de vakanties, hoe ga je dat doen? Neem dit ter overweging en dan volgen nu de voordelen van dieren in huis en het plezier dat jullie gezin ervan zal hebben.

Breng jouw enthousiasme over op de kinderen en verzorg de dieren die je in huis hebt genomen eerst samen. Maak vervolgens duidelijke afspraken wie er wat en wanneer gaat doen. Hang de afspraken op een zichtbare plek in de keuken bijvoorbeeld. Hoe ouder het kind des te meer het zelfstandig kan doen. Gaat het niet precies op de manier die jij wilt, maar worden de huisdieren niet vergeten? Loop even na of er is gedacht aan water bijvoorbeeld.

Bij het grotere kind doe je navraag en kijk je samen of het huisdier goed is verzorgd of jouw kind controleert zelf en het zelfvertrouwen groeit. Een en ander is afhankelijk van de interesse van het kind, zijn vaardigheden en zijn zelfstandigheid. Geef steeds het goede voorbeeld, geef niet op, op den duur neemt hij of zij het prima over. Overvraag het kind niet. Vraag het bijvoorbeeld niet het konijnenhok schoon te maken als het moe uit school komt, een goede timing zorgt ervoor dat er geen conflicten over ontstaan.

Positieve invloed van dieren op kinderen met ADHD

Als kinderen erg stil zijn, zich moeilijk uiten, dan kunnen dieren wonderen doen. Tegen hun huisgenootje vertellen ze graag alles. De interactie met een huisdier heeft een positief effect op een kind met ADHD. Een huisdier kan rustgevend werken op het kind, de verzorging ervan geeft structuur en een stukje verantwoordelijkheid, waardoor een kind zelfverzekerder zal worden. Er worden allerlei soorten dieren ingezet als therapie bij mensen met ADHD. Vaak zijn het honden (en paarden), deze worden er speciaal voor uitgezocht en getraind.

Als jij vroeger een huisdier hebt gehad, dan ken je de invloed ervan: een huisdier biedt troost, voelt het aan als je verdrietig bent, is blij om je te zien. Een hond die ’s avonds op je voeten ligt werkt rustgevend. Wist je dat er volwassen mensen zijn die hun therapiehond mee naar hun werk mogen nemen? Hoe positief dit allemaal ook klinkt, denk er goed over na voordat je een huisdier neemt en welk huisdier het gaat worden. Er is namelijk veel verdriet als een huisdier na enkele weken het huis weer moet verlaten, verdriet voor het kind, het dier en ook voor jou, want je wilt je kind niet verdrietig zien. En wanneer je het een kans geeft, zul jij er evenveel plezier aan beleven als jouw kind met ADHD.

ADHD of niet, wil jij het wel weten?

ADHD of nietAls ouder wil je graag weten hoe het met je kind gaat en je bent verdrietig en hebt zorgen als je merkt dat jouw kind “anders” is. De eerste stap is de stap naar de huisarts. Noteer wat jou aan het kind opvalt en praat er met hem of haar over. Deze zal door een specialist een diagnose laten stellen, waardoor jij duidelijkheid hebt. Zeer waarschijnlijk had je al een vermoeden van ADHD.

Andere ouders wezen je er op, de leerkracht op school sprak zijn/haar zorgen uit. Een bevestiging na een diagnose door de professional geeft rust. Hoe raar dat wellicht ook klinkt, nu weet je het zeker en vallen veel dingen op hun plek. En natuurlijk zijn de zorgen en is de spanning niet uit de lucht, maar je kunt nu de juiste hulp inschakelen die je wellicht hard nodig hebt en jouw kind ook.

Betekenis ADHD coach

Een ADHD coach kan veel voor jou en je gezin betekenen:

 • hulp en begeleiding voor het kind met ADHD, denk aan het aanleren van sociale vaardigheden, het leren plannen van het huiswerk, opruimen van de eigen kamer, maar ook samen met het kind een hobby uitoefent en eropuit gaat, samen boodschappen gaat doen, samen koken en bakken,
 • een luisterend oor voor de ouders/verzorgers,
 • hulp bieden aan het gezin door het geven van tips omtrent de omgang met elkaar en over een duidelijke dagindeling, structuur, prikkels in huis verminderen,
 • iemand die met jouw kind op pad gaat en het gezin even ontlast of een weekend/vakantie met daarvoor opgeleide begeleiders voor jouw kind met ADHD regelt,
 • iemand die op school met de leerkracht in contact treedt en handvatten geeft als deze er behoefte aan heeft.

Zoals je leest kan een ADHD coach veel voor je betekenen en ook in praktische zin veel voor je doen. Je moet als je deskundige hulp wilt inschakelen wel bereid zijn een diagnose te laten stellen. Dat wil echter niet zeggen, dat als je er moeite mee hebt, dat je ADHD van je kind aan de grote klok moet hangen. De keuze om het wel met derden te communiceren of niet maak je zelf en op latere leeftijd heeft het kind daar zelf een mening over.

ADHD of niet?

Er komen op elke leeftijd zaken naar voren waarbij jij en het kind je kunnen afvragen of je al dan niet open bent over de aandoening ADHD. Denk daarbij aan een sollicitatie. Wik en weeg de voordelen en nadelen af. Wanneer jouw kind bijvoorbeeld een rijbewijs wil halen, kan het heel handig zijn als de rijinstructeur op de hoogte is. Je kunt er zelfs de rijschool, die mensen in dienst heeft speciaal voor kinderen met ADHD, op uitzoeken. Bekijk het per situatie hoe open je erover wilt zijn. Weet echter wel dat er deuren voor jou en je kind met ADHD opengaan als mensen weten dat ADHD speelt en dat je er niet alleen voor staat.

Goed om te weten: je zult wellicht een heleboel obstakels tegenkomen als jouw kind ADHD heeft en uiteraard het kind zelf ook. Is er iets dat verlichting kan geven, pak het aan. Jullie hebben er niet om gevraagd. En weet dat je met de juiste mensen om je heen een heel leuk leven kunt leiden ook met ADHD. Ben niet bang hulp in te schakelen. Jij houdt de regie, de coach geeft handreikingen en praktische tips en zal het weer loslaten als jij met je gezin daarmee zelf verder kunt. Ook in jouw omgeving kun je een prima ADHD coach vinden.

ADHD en tuinieren

ADHD en tuinierenTuinieren werkt rustgevend, al kun je er lichamelijk wel erg moet van worden. Er ontstaat rust in je hoofd. Je bent geconcentreerd bezig met alles wat er groeit en bloeit. De natuur zorgt voor verwondering als je om je heen kijkt en let op de planten, bomen, insecten, vogels, de fraaie wolken en de veranderende seizoenen. Je ziet het allemaal als je buiten bezig bent.

Kinderen met ADHD, tuinieren en het buitenleven

Laat jouw kind met ADHD in de tuin helpen. Geef hem of haar een kruiwagen en laat het kind zand kruinen en/of planten vervoeren. Het contact met de aarde doet wonderen. Lichamelijk moe worden en ruimte in het hoofd met aandacht voor de tuin. Een moestuin of bloementuin, geef het kind de verantwoordelijkheid erover. Help in het begin waar dat nodig is en laat het los als het kan. Laat het kind een deel van de tuin tekenen, ontwerpen en geniet straks samen van het resultaat. Heb je een grote tuin en de mogelijkheid voor een boomhut, dan kan dat voor jouw kind met ADHD een speciale en fijne plek worden om zich terug te trekken. Ook een heerlijke hangmat of schommel in de tuin zorgt voor rust en ontspanning. De steeds terugkerende schommelende beweging zal veel kinderen met ADHD goed doen. Zorg voor een plekje in de tuin waar het kind ongestoord een hut kan bouwen van takken, doeken en andere veilige materialen. Spelen en werken in de buitenlucht ook belangrijk voor kinderen met ADHD. Ze kunnen er hun creativiteit in kwijt en hun energie.

Samen tuinieren..

Heeft jouw kind een begeleider, een ADHD coach voor thuisbegeleiding, opper het idee om naast te werken aan sociale vaardigheden en het huiswerk, ook naar buiten te gaan. Een ervaren ADHD coach zal ongetwijfeld zelf dit idee voorstellen en in het plan van aanpak meenemen. Het kind is tijdens het tuinieren en bezig zijn (spelen) in een natuurlijke omgeving fysiek bezig. Daarnaast worden alle zintuigen geprikkeld, niet overprikkeld. De natuur kalmeert! Tuinieren is tevens een goed leerproces dat niet alles meteen resultaat heeft. Zaaien heeft namelijk niet meteen resultaat, je moet geduld hebben. Verantwoordelijk zijn voor de planten en hetgeen er is gezaaid wordt geoefend. Er wordt geleerd om te plannen: zaaien, water geven, verspenen en verdere verzorging als onkruid wieden.

ADHD en tuinieren, de moeite waard!

Tuinieren kan van toegevoegde waarde zijn voor een kind met ADHD. Hoewel het wellicht niet voor elk kind voor de hand ligt en op weerstand stuit, is dit het proberen waard. Buiten spelen en tuinieren is geen medicijn tegen ADHD, maar het zorgt er in de meeste gevallen wel voor dat een kind zich beter kan concentreren en dat het minder hyperactief is. Deze positieve invloed van de natuur, het buiten zijn, op een kind met ADHD is al vaak vastgesteld. Neem zelf de proef op de som en ga vaker met je kind naar buiten (ook gezond voor jou zowel voor je geest als je lichaam) en schep de voorwaarden dat jouw kind veel kan buiten spelen of tuinieren. Toch een medicijn zonder de bijwerkingen? Denk erover na.

Tip 1: geen plaats voor een (moes)tuin, creëer op de vensterbank een kruidentuin. Begin met iets dat snel resultaat oplevert denk bijvoorbeeld aan tuinkers.

Tip 2: het fotograferen van de natuur (ook de eigen tuin zoals de verschillende jaargetijden, de diversiteit aan bladeren en vormen van bomen en planten, insecten) werkt zeer rustgevend.

ADHD en relatie

ADHD en relatieADHD en relatie kent verschillende vormen:

 • ADHD kinderen in relatie tot andere kinderen. Een kind met ADHD vindt minder snel aansluiting bij andere kinderen. Kinderen begrijpen het “afwijkende” gedrag niet en vinden diegene met ADHD raar en soms ook vervelend.
 • ADHD kinderen en volwassenen. Nu ADHD steeds bekender wordt en beter wordt geaccepteerd is de relatie tussen kinderen en volwassenen verbeterd. Echter wanneer iemand totaal niet bekend is met ADHD, is er geen begrip en worden kinderen met ADHD als lastig, aanstellerig en verwend bestempeld.
 • ADHD pubers en leeftijdgenoten. Wanneer er openheid is over ADHD dan willen pubers best begrip voor elkaar opbrengen en zelfs hun best doen om diegene met ADHD te helpen. Is ADHD bij de groep niet bekend dan ligt pestgedrag op de loer.
 • ADHD pubers en ouders. Deze relatie is onder “normale” omstandigheden ook al vaak ingewikkeld. ADHD kan daar nog een schepje bovenop doen. Ouderbegeleiding door een ADHD coach kan de verhoudingen, zeker in de pubertijd, verbeteren.
 • ADHD volwassenen en hun partner.

Het vereist geven en nemen in een relatie, meer nog dan normaal is dat het geval als een van de twee ADHD heeft. Ook begrip is essentieel en uiteraard weten wat ADHD betekent.

Nog meer ADHD en relatievormen

 • ADHD volwassenen en hun kinderen. Heeft een van de ouders ADHD dan is er een kans dat een van de kinderen deze aandoening ook heeft (hoeft niet). Is dat het geval dan begrijpt de ouder het kind door eigen ervaring. Toch is het ook dan niet eenvoudig en kan het flink botsen tussen die twee onder andere door overbezorgdheid van de ouder.
 • ADHD volwassenen en hun collega’s. Voor collega’s speel je niet graag open kaart over je aandoening ADHD. Toch is het wel belangrijk, zodat zij begrip voor je kunnen opbrengen en je helpen als het even tegen zit. Het is uiteraard je eigen afweging of je erover vertelt.
 • ADHD volwassenen en studiegenoten. Speel open kaart als je ADHD hebt en in een groep studenten moet functioneren. Laat anderen weten wat jouw aandoening is en anderen zullen begrip tonen en kunnen je zelfs helpen.
 • ADHD volwassenen in de dagelijkse sociale omgang met anderen. Het aanleren van sociale vaardigheden onder de deskundige begeleiding van een ADHD coach is een goed start. Contacten en afspraken zullen vervolgens minder stroef verlopen.

ADHD en relatie tips

Wanneer iemand met ADHD moeite heeft met sociale vaardigheden, dan zal contacten maken en vriendschappen opbouwen niet eenvoudig zijn. De impulsiviteit kan daarbij een struikelblok zijn, maar ook het vergeten om afspraken na te komen. Een ADHD coach kan hierbij een belangrijke rol spelen. Deze kan het probleem op sociaal vlak aanpakken en degene met ADHD daarin verder begeleiden. Hij of zij kan adviseren, handreikingen doen en een luisterend oor bieden. Heb je deze professional nodig, kijk online er is zeker een ADHD coach in jouw buurt te vinden. Je staat er niet alleen voor!

ADHD en peuter

peuter en adhdWanneer laat jij je peuter testen en wanneer een diagnose stellen als je vermoedens hebt van ADHD? ADHD en peuter, wat weet jij er over? Het is goed dat je ADHD kunt herkennen bij een peuter, dan kun je er namelijk ook naar handelen en je peuter beter ondersteuning geven.

Diagnose…

Op de leeftijd van 5 of 6 jaar kun je jouw peuter laten diagnosticeren bij een vermoeden van ADHD. De ontwikkelingsstoornis is eerder al aanwezig. Het is echter moeilijk te bepalen bij een driejarige of zijn/haar bijzondere gedrag is toe te schrijven aan ADHD of dat het bij de leeftijd hoort. Denk daarbij aan hyperactiviteit, veel peuters vertonen ontzettend druk gedrag en gaan van de hak op de tak tijdens het spelen en vertellen. Zijn de gedragingen extreem, dan kan er voor de vijfde leeftijd al onderzoek worden gedaan en worden er handvatten gegeven aan de ouders en eventueel aan de medewerkers van de opvang. Deze doorverwijzing met het doel onderzoek naar ADHD komt pas ter sprake als het bijzondere gedrag langer dan een half jaar duurt en zich niet alleen thuis of op school laat zien, maar overal.

Zorgen over peuter?

Heb je zorgen over je peuter of heb je veel vragen raadpleeg de huisarts. Ook als je signalen krijgt van de opvang waar jouw kind verblijft is een bezoek aan de huisarts een eerste stap. Deze zal je doorverwijzen naar een kinderarts of tips geven over de omgang met je kind. Het is in elk geval van belang om jouw kind minder bloot te stellen aan de vele prikkels, die het leven nu eenmaal met zich meebrengt. Geef jouw peuter voldoende rust en regelmaat. Observeer het kind om een arts de juiste informatie te geven hoe het zich gedraagt en vraag hoe de gedragingen op de opvang zijn.

ADHD ziekte of niet?

ADHD ziekte ADHD is geen ziekte zoals wij een ziekte zien. Meestal is er geen medisch probleem en is er ook geen afwijking in de hersenen. Een psychiater is dus meestal niet nodig (alleen als er medicatie moet worden voorgeschreven), een gedragswetenschapper of gedragsdeskundige kan uitkomst bieden. ADHD is een aandoening of stoornis waarmee diegene die ermee is belast levenslang rekening moet houden en zijn of haar omgeving ook. Heb je de aandoening ADHD dan heb je gedragsproblemen. De ene persoon ervaart ze heftiger dan de andere. ADHD kan een grote impact hebben op sociale integratie.

Kenmerken ADHD

Voorbeelden van de kenmerken van ADHD, waar velen last van hebben, zijn: hyperactiviteit, slechte concentratie, snel afgeleid zijn, niet kunnen plannen, zelf geen structuur kunnen aanbrengen in het dagelijkse leven, vergeetachtigheid, impulsieve acties en reacties, niet stil kunnen zitten. ADHD verdwijnt niet als je een therapie volgt of medicatie gebruikt. De aandoening kan er wel beter draagbaar door worden, maar dat is per persoon anders.

Chronisch en erfelijk

ADHD is chronisch en kan door een van de ouders zijn doorgegeven, de aandoening is in ongeveer 80% van de gevallen erfelijk.  Het is erg fijn als iemand zijn of haar ADHD kan accepteren, dat maakt het leven een stuk eenvoudiger. Jezelf nemen zoals je bent en proberen om je er niet druk over te maken en dat geldt eveneens voor de omgeving. Maar dat is moeilijk en voor sommigen zelfs onbereikbaar. In die gevallen of omdat je er niet graag alleen voor staat kun je te allen tijde contact opnemen met een ADHD coach, die je graag hulp biedt en begeleidt bij alles waar jij tegenaan loopt, of waarbij je graag advies van een deskundige krijgt.

ADHD en omgeving

ADHD wordt nog te vaak niet serieus genomen door de omgeving (iemand wordt lastig of verwend genoemd, “hij/zij wil altijd aandacht”) en dat maakt het voor degene met ADHD nog moeilijker contact te maken en contacten te onderhouden. Daardoor zou hij/zij in een sociaal isolement kunnen geraken. Er is begrip nodig van de omgeving en wat hulp bij de dagelijkse handelingen, waardoor ADHD wellicht wat minder problematisch zou zijn. Totale acceptatie, dat zou mooi zijn. Degene met ADHD kan daar zelf ook aan bijdragen met behulp van de tips van een ADHD coach.

ADHD en rijbewijs halen

ADHD en rijbewijs halenMet de aandoening ADHD kun je gewoon je rijbewijs halen. Nou ja “gewoon”……. , als je medicatie slikt moet daar wel rekening mee worden gehouden. Wat en hoeveel gebruik je, hoe reageer je daar op? Dat is voor je eigen veiligheid en voor de veiligheid van andere verkeersdeelnemers. Het is niet in het algemeen te zeggen of jij zonder meer je rijbewijs kunt halen.

De mate waarin jij last hebt van je ADHD speelt daarin een grote rol. Maak daar zelf een inschatting van. Ga naar een rijschool waar men ervaren is in de begeleiding van mensen met ADHD. Vraag een proefles aan, een instructeur kan dan prima een inschatting maken of je met lessen kunt beginnen en wellicht ook hoeveel lessen je ongeveer nodig zult hebben.

De juiste rijschool maakt het verschil

Als jij ADHD hebt zul je reeds ervaren hebben dat de omgeving een grote rol speelt. Bij alles wat je doet is de juiste keuze maken belangrijk. Als je jong bent zullen de ouders dat voor je doen met de hulp van een begeleider of coach. Naarmate je ouder wordt en zelfstandiger kun jij zelf beslissingen gaan nemen eventueel met advies van een begeleider of coach. Dat geldt ook als je erover nadenkt om rijlessen te nemen.

Ga op zoek naar de juiste rijschool, deze kan het verschil maken tussen falen en slagen. De juiste aanpak en ervaring met ADHD dat is wat jij nodig hebt. Jij kunt dan in de meeste gevallen prima je rijbewijs halen zoals iedereen zonder ADHD. Heb je straks je rijbewijs, dan is het besturen van een auto jouw verantwoordelijkheid, een grote verantwoording die voor iedereen geldt. Bij twijfel over veiligheid, die moeilijk in te schatten is, kies je niet voor het behalen van een rijbewijs, voordat je hebt gesproken met deskundigen en jij je hebt laten adviseren.

ADHD en autorijden

ADHD en autorijdenADHD en autorijden, iedereen kan het leren! Zelfstandig zijn, daar hoort ook bij dat jij je zonder de hulp van anderen van plaats A naar B kunt begeven. Het reizen met het openbaar vervoer kun je leren en er gebruik van maken totdat jij je rijbewijs hebt, want ook met ADHD kun je leren autorijden en je rijbewijs behalen. Kies voor dat laatste de juiste rijschool.

Rijschool bekend met ADHD

Een rijschool met instructeurs die bekend zijn met ADHD en de kenmerken en die speciaal voor jou een aangepast plan van aanpak hebben. Veiligheid staat bovenaan bij het autorijden. Heb je veel last van concentratieproblemen, ben je minder alert dan is de veiligheid in het geding en stap je niet in de auto.

Ook wanneer je bent begonnen met ADHD medicatie wacht je af hoe je op de medicijnen reageert of totdat je eraan bent gewend. Autorijden doe je alleen als jij je goed voelt! Je neemt geen enkel risico, niet voor jezelf en zeker ook niet voor andere weggebruikers die de dupe kunnen worden als jij even niet oplet of niet op tijd reageert.

De juiste rijschool voor mensen met ADHD

Wil jij je rijbewijs halen en heb je ADHD, zoek een erkende en gespecialiseerde rijschool. Je bent er niet mee geholpen om na tien lessen alles stop te zetten, omdat de instructeur een aanpak heeft die niet bij jou aansluit.

 • Een erkende rijschool begint met een intake om te horen wat jij nodig hebt en waarmee de instructeur rekening dient te houden.
 • Altijd rijlessen op maat.
 • Je krijgt een instructeur waarmee je een klik hebt.
 • Je krijgt individueel les, er zal nooit een andere persoon met je meerijden.

Heb je rijangst dan is er ook daarvoor een oplossing, bespreek jouw angst. Tip: vraag een proefrijles aan.

ADHD en werken

ADHD en werkenNa je studie ga je aan het werk. Waar ga je naar op zoek als je belast bent met ADHD? Uiteraard zoek je werk naar je zin, waar liggen je interesses? Rekening houdend met je ADHD is er ook voor jou een geschikte baan te vinden. Praat erover met professionals of met soortgenoten. Uiteindelijk maak je echter zelf de keuze.

Er komt veel op je af als je een baan zoekt en wat te doen als je gaat solliciteren. Is het verstandig om tijdens een sollicitatiegesprek te vertellen dat je ADHD hebt, of kun je dat beter later doen als je voor een tweede gesprek wordt uitgenodigd? Een antwoord hierop geven is niet eenvoudig en afhankelijk van diverse factoren. ADHD en werken, het begint met de keuze in welke vacature jij je gaat verdiepen. Hoe groot is een bedrijf? Hoeveel uren kun je werken? Wat is de inhoud van de werkzaamheden? Word je begeleid? Wat ga je verdienen? Hoe groot is de verantwoordelijkheid en kun jij die dragen?

Waar kun je werken?

Iemand met ADHD kan werken in een bedrijf (vaak is een kleinschalig bedrijf de beste optie). Er kunnen echter enkele voorwaarden nodig zijn om het beste resultaat te behalen en heel belangrijk om het naar je zin te hebben:

 • de mogelijkheid om even naar buiten te gaan om te bewegen als je daar behoefte aan hebt tussen de werkzaamheden door;
 • iemand die met je meekijkt en het overzicht houdt als je aan een grote opdracht werkt;
 • iemand die voor jou een planning maakt als je daar moeite mee hebt;
 • er dient volgens een bepaalde structuur gewerkt te worden, zodat het geen chaos wordt;
 • collega’s en een werkgever met begrip.

Dat laatstgenoemde punt is erg belangrijk. Collega’s kunnen de sfeer voor jou behoorlijk verpesten als ze je niet begrijpen. Waarom is hij/zij weer van zijn plaats en loopt hij/zij buiten? Waarom is een klant niet teruggebeld (vergeten)? Maar ook kunnen collega’s jaloers zijn op het feit dat jij met je ADHD de werkzaamheden zo snel hebt gedaan. En omdat jij zulke briljante oplossingen bedenkt, waar niemand aan heeft gedacht (jouw creativiteit, out of the box denken).

ADHD en werken als ZZP’er

Zeer gewilde banen onder de mensen met ADHD zijn die werkzaamheden die zij zelfstandig kunnen uitvoeren. Enkele voorbeelden daarvan zijn: schilderen, koken en bakken, schrijven, fotograferen, ontwerpen, in de architectuur werken, werken in de reclamewereld, werken als zorgverlener van agent tot en met verpleger. Tijdens je studie heb je wellicht stage gelopen, wat vond je ervan? Je hebt ook altijd een proefperiode voordat jij ergens gaat werken. Gebruik die proeftijd om te bepalen of dit is wat je wilt.

ADHD en slaapproblemen

ADHD en slaapproblemenADHD en slaapproblemen, iets wat vaak samengaat. Slaapproblemen zijn erg vervelend in de nacht maar ook overdag, want slecht slapen zorgt ervoor dat je overdag niet 100% functioneert. Je wordt chagrijnig, kunt je slechter concentreren, kortom slecht slapen beïnvloedt je leven negatief als het slaaptekort chronische vormen aanneemt. Dat geldt voor iedereen. Volwassenen en kinderen met ADHD hebben er vaak last van. Hun slaapproblemen zorgen ervoor dat ADHD gerelateerde problemen verergeren. Denk aan concentratie en emotieregulatie.

Waarom niet slapen?

Mensen met ADHD kunnen niet slapen, omdat ze zich niet kunnen ontspannen, hun hoofd zit vol, ze kunnen hun gedachten niet stopzetten, ze blijven piekeren. Is dat bij jouw kind met ADHD het geval, laat het vaker buitenspelen. Het zou zomaar de oplossing kunnen zijn. Het is in elk geval het proberen waard. Het kan geen kwaad, het heeft geen bijwerkingen, zoals dat wel het geval is bij medicatie.

Gevolgen niet slapen…

Als een kind met ADHD slecht of niet slaapt heeft dat ook zijn weerslag op de ouders. Ook zij slapen slecht. Slaapproblemen veroorzaken nog meer problemen. Praat erover met de huisarts of met de begeleider van je kind. Misschien is slaaptraining een optie. Ook muziek luisteren, yoga en ontspanningsoefeningen voordat het kind gaat slapen kun je overwegen

Tip: laat jouw kind overdag geen dutjes doen op de bank. Zorg dat het meer beweegt of een sport actief gaat beoefenen, nadat het uit school komt. Het zal niet bij elk kind eenvoudig zijn om het zover te krijgen (ook afhankelijk van de leeftijd), vraag om begeleiding als het je allemaal teveel wordt. Coaches staan voor je klaar en kunnen je ontlasten.

ADHD en autisme

ADHD en autismeJe kunt de diagnose ADHD en autisme krijgen. Deze combinatie komt best vaak voor. Een complexe situatie als je met beide aandoeningen te maken krijgt. Ook zul je dit niet zo snel verwachten, omdat je bij autisme als eerste denkt aan iemand die zich terugtrekt, die met zijn neus in de boeken zit of technische problemen oplost en weinig contact met anderen maakt.

Bij ADHD denk je vaak aan iemand die rond stuitert, impulsief handelt en zeer chaotisch is. Als je dit zo leest lijken het eerder tegenstellingen dan aandoeningen die samen kunnen gaan en een overlap laten zien. Onderzoek laat zien dat je van beide aandoeningen kenmerken kunt hebben, een mix van ADHD met Autisme. Voor de juiste behandeling is het belangrijk dit te weten. 

De overeenkomsten tussen autisme en ADHD op een rijtje: 

 • Moeilijk te stoppen als hij of zij aan het woord is. 
 • Hyperfocus als de interesse er is, niet kunnen stoppen, de tijd vergeten. 
 • Blijven vertellen, het maakt niet uit of iemand luistert, dat merkt hij of zij niet op. 
 • Last van stemmingswisselingen en angsten. 
 • Woede uitbarstingen. 
 • Moeite met sociale vaardigheden. 
 • Moeite om contact te leggen met anderen en dit contact te onderhouden. 

De verschillen tussen autisme en ADHD: 

Autisme                                                                   ADHD 

Vergeet geen enkel detail                                    Vergeetachtig 

Iets nieuws kan angst oproepen                         Nieuwe zaken prikkelen en dagen hem/haar uit 

Werkt volgens een plan                                        Werkt onordelijk, zelfs impulsief 

Focus op 1 zaak                                                      Pakt gerust meerdere zaken op en maakt ze niet af  

Ziet details                                                               Mist de details       

Zit vaak vastgeroest in hetzelfde                         Zoekt juist de afwisseling niet de sleur 

Moeite om 1 gesprek te volgen                  Valt in gesprek in zonder zich af te vragen of het kan 

Vindt het moeilijk gesprek te houden                Goeie babbel, geen rem 

In de praktijk zul je veel meer overeenkomsten en verschillen ontdekken, omdat er geen standaard  ADHD’er is en ook geen standaard persoon met autisme.  
 

Het belang van de juiste diagnose bij ADHD en autisme 

Om een juiste behandeling te krijgen dient er eerst een diagnose van jouw aandoening te zijn. Vaak zijn er al vermoedens thuis en op school, maar deze moeten worden vastgesteld door een deskundige, een kinderpsycholoog of kinderpsychiater. Daarvoor ga je een test maken. Deze test wordt bekeken en beoordeeld door jouw behandelend arts. De behandeling hangt af van de uitslag van de test. Dat kan therapie zijn, begeleiding en/of medicatie.

De eerste tijd wordt er met korte tussenpozen bekeken of de behandeling, zoals die nu gaat, aanslaat. Een professionele begeleider kan je thuis observeren, in gesprek gaan met de ouders over de voortgang, de ouders handvatten en tips geven en een bezoek brengen aan de school van het kind met ADHD en autisme. Ook op school zal een observatie zijn. De leerkracht krijgt een rapport over de bevindingen met tips en handreikingen hoe deze het kind nog beter kan begeleiden en helpen. Ook met de interne begeleider kan worden gesproken, omdat deze hierin een belangrijke taak heeft (extra hulp bieden of extra begeleiding inzetten.  

Een beetje ADHD en licht autistisch…. 

Wat fijn dat er eindelijk een diagnose is gesteld door een deskundige! Het kan zeer bevrijdend zijn om te weten wat er met je aan de hand is. De toevoeging “door een deskundige” is van belang, want iedereen kan labeltjes plakken, terecht en onterecht. Om voor hulp in aanmerking te komen heb je toch echt een diagnose van een psycholoog of psychiater nodig. Het invullen van een zelftest en zelf de diagnose stellen telt niet.

Een professional zal niet snel spreken van een beetje ADHD en licht autisme. Dergelijke bijvoeglijke naamwoorden doen afbreuk aan de aandoening. Men zou kunnen denken “dat het allemaal wel meevalt”, zonder precies op de hoogte te zijn van de ernst van de aandoening.   

Omdat er bij ADHD en autisme overeenkomsten zijn, is het stellen van een diagnose extra moeilijk, ook als een professional dit doet.  

ADHD en autisme zijn complexe aandoeningen, in combinatie met elkaar kan het je nog meer verwarren als jij je erin verdiept. Het is moeilijke materie, want het ene kenmerk van ADHD en/of autisme zal bij iemand minder of meer aanwezig zijn dan bij een ander. De ene persoon met ADHD in combinatie met autisme is de andere niet. Als jij 1 persoon met ADHD/autisme kent ken je ze echt niet allemaal, maar slechts die ene.    
 

Waaruit bestaat de begeleiding als de diagnose ADHD in combinatie met autisme is gesteld? 

 • Ouderbegeleiding 
 • Sociale vaardigheden aanleren 
 • Gedragstherapie 
 • Emoties leren herkennen 
 • Zelfstandigheid 
 • Zelfvertrouwen, zelfbeeld 

In een behandelplan staat waaraan wordt gewerkt. Dit behandelplan wordt regelmatig aangepast, uitgebreid met nieuwe doelen en behaalde doelen worden geschrapt. 

En het belangrijkste: 

Een diagnose is van belang om de juiste behandeling te kunnen geven door professionele mensen en niet om mensen in een hokje te plaatsen, te labelen. 

ADHD en autisme, wat een rare combinatie! 

ADHD en autisme, kun jij je voorstellen dat dit bestaat? Mensen die deze diagnose krijgen hebben zowel last van enkele kenmerken van ADHD, maar ook van die van autisme. Het klinkt allemaal een beetje verwarrend en dat is het ook, maar ook hier kan een goede behandeling veel betekenen voor de persoon in kwestie. Je zult na het stellen van de diagnose zien dat er van overlap sprake is.

Het is belangrijk dat je de juiste begeleiding krijgt toegewezen, iemand die zowel op de hoogte is van ADHD en autisme. Er zal vaak worden gekozen voor gedragstherapie al dan niet met medicatie, afhankelijk van de ernst van de aandoeningen en de overlast die dat geeft voor de betrokkene en zijn/haar omgeving. Omdat de omgeving een belangrijke factor is in het gehele plaatje, kan ook die bij de behandeling worden betrokken en kan zij een training krijgen die door deskundigen wordt gegeven.

Leerkrachten krijgen praktische handvatten en tips hoe ze om moeten gaan met deze aandoeningen. In bepaalde gevallen zal zelfs geadviseerd worden om voor een speciale school te kiezen, omdat het kind daar meer één op één aandacht krijgt en zich daardoor beter kan ontwikkelen. De groepen zijn daar kleiner dus minder prikkels voor elke leerling.    

Zijn er ook positieve kenmerken te noemen bij de combinatie ADHD en autisme? 

Gelukkig zijn er naast al die negatieve kenmerken ook positieve te noemen als je ADHD in combinatie met autisme hebt. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Denk aan de creativiteit van mensen met ADHD en het oog voor detail voor mensen met autisme. Sommige zaken lijken negatief, maar je kunt er ook een positieve draai aan geven. Veel uitvindingen en bijzondere creaties komen uit de handen en het hoofd van mensen met ADHD en autisme of een combinatie daarvan. Als de last van de aandoeningen niet te groot is, behapbaar door de betrokkene en zijn/haar omgeving geef dan ook een aandacht aan het positieve (al gebeurt dat gelukkig al steeds meer).

Je zult merken dat deze aanpak een positieve bijdrage levert aan het zelfbeeld van degene met ADHD en autisme. “Alles wat je aandacht geeft groeit”, probeer het eens! Geniet van de bijzondere kwaliteiten van iemand, van dat impulsieve waardoor er meer gelachen kan worden, die gezellige drukte waardoor het nooit saai is….. . 

Een positieve aanpak bij ADHD en autisme, het is de inspanning waard 

Een positieve aanpak bij ADHD en autisme werkt, een negatieve niet. Naast dit feit, is het voor jou en anderen die met een persoon omgaan met ADHD en autisme ook een stuk gezelliger om een positieve aanpak in te zetten. En uiteraard is het op de eerste plaats voor degene met deze aandoeningen een stuk plezieriger. Maar hoe doe je dat, als er zich zoveel problemen thuis en op school voordoen?  

Wat kunnen ouders/verzorgers doen? 

 • Zoveel mogelijk genieten van hun bijzondere kind en onterechte kritiek van buitenaf negeren. Trots zijn. De kwaliteiten van dit kind er steeds weer uitlichten voor een beter zelfvertrouwen. 
 • Vraag hulp van professionele begeleiders als het allemaal te zwaar is. Dit is geen teken van zwakte, maar dat jij je kind alles wilt geven wat het nodig heeft om gelukkig te worden en om het zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. 
 • Zorg dat je de juiste mensen om je heen hebt (positief netwerk). 
 • In sommige gevallen zorgt medicatie dat de scherpe randjes er afgaan en er meer ruimte is voor de leuke dingen.  
 • Geniet van alles wat goed gaat en straal dat uit. 
 • Neem de tijd! Ben geduldig! Als je zelf gestrest bent heeft dat zijn weerslag op alle huisgenoten en de omgeving. Zorg voor de nodige ontspanning van het hele gezin.  
 • Kies voor een andere school als je ziet dat het kind op de huidige niet gelukkig is, dat kan een wereld van verschil maken. 

Wat kan een leerkracht voor een leerling met ADHD en autisme betekenen? 

 • Zorgen dat er extra tijd en aandacht is voor deze bijzondere leerling. 
 • Genieten van dat speciale in een kind, geen enkele dag is saai. 
 • De kwaliteiten van deze leerling “uitbuiten”, zodat deze een beter zelfbeeld ontwikkelt. 
 • Professionele hulp vragen als het je alleen niet lukt, je wilt het goed voor alle leerlingen, dus ook voor die ene die speciaal is en extra aandacht nodig heeft.  
 • Regelmatig contact met de ouders onderhouden, goed voor hen en voor jou. Je leert zo hoe het in de thuissituatie gaat. 
 • In bepaalde situaties praten met ouders over speciaal onderwijs, omdat het kind zich daar beter zal ontwikkelen. 

ADHD en afleiding

ADHD en afleidingAfleiding zorgt ervoor dat jij je niet goed kunt concentreren dat geldt voor mensen met en zonder ADHD. Bij mensen met ADHD is de concentratie altijd al een probleem, omdat zij niet kunnen filteren welke info er wel en welke niet binnen hoeft te komen, of in mindere mate. Alles wat er rondom hen heen gebeurt komt binnen, er is geen filter. Daardoor is het hoofd van iemand met ADHD ook altijd vol.

Je begrijpt dat als jij je niet kunt afsluiten voor alle prikkels, die er overal zijn, dat dit behoorlijk zwaar zal zijn. Iemand met ADHD maakt geen onderscheid tussen belangrijk, minder belangrijk en niet belangrijk.  

Als iemand met ADHD in een klas zit met kinderen, die roepen, met stoelen schuiven, opstaan, lachen, een boek dichtslaan en andere geluiden, een taak moet maken, zal dat niet zondermeer lukken. De afleiding is te groot, de toch al slechte concentratie zal nog minder worden, waardoor de taak niet binnen de gestelde tijd af zal zijn. Als dit kind geen diagnose heeft, kan een leerkracht denken dat het de stof niet beheerst. Het kind wordt ondergewaardeerd, want het ligt niet aan de kennis maar aan de afleiding waardoor concentreren onmogelijk wordt. Heeft ditzelfde kind een diagnose dan zal het in de groep een rustige plek krijgen wellicht met koptelefoon en minder prikkels ervaren. De taak wordt binnen de tijd gemaakt. 

Afleiding

Iemand met ADHD kan door een bepaalde gebeurtenis zo worden afgeleid dat hij/zij hierin helemaal opgaat. De tijd wordt vergeten, de gebeurtenis eist alle aandacht op. Er is sprake van een soort hyperfocus. Dat kan ook gebeuren als hij/zij bezig is met een hobby, een computerspel, het bouwen met blokken. Als zijn/haar ouder roept om te eten, krijgt deze misschien antwoord “ja, ik kom”, maar misschien is er geen reactie. Het is ook mogelijk dat het kind zegt dat het komt, maar na een kwartier nog steeds niet aan tafel zit. Heeft jouw kind met ADHD hier last van (niet kunnen stoppen, tijd vergeten), gebruik een wekker en zet die op zijn vensterbank of andere plek, waarbij hij/zij moet opstaan als hij afgaat. Gebruik een beloningssysteem als het goed gaat.  

Bovenstaande voorbeelden geven aan dat iemand met ADHD zich niet kan concentreren bij teveel prikkels, maar zich prima kan concentreren (er kan zelfs sprake zijn van hyperfocus) als iets hem of haar interesseert en de prikkels rondom niet meekrijgt. 

Energie?

Afleiding in de positieve zin van het woord is voor ouders van kinderen met ADHD nodig om de accu op te laden. De zorg voor hun kinderen, 24 uur per dag, is zwaar. Ontspanning is er nauwelijks, er moet erg veel ook in de vakantie. Daarom ook is er thuisbegeleiding voor kinderen met ADHD in de vakantie, waardoor ouders/verzorgers even een stapje terug kunnen doen. Ze kunnen voor zichzelf een activiteit plannen zonder kinderen met tijd voor hun partner (hetgeen doorgaans ver te zoeken is).

Het zal zowel voor de ouders als het kind/kinderen best spannend zijn, maar wel een belangrijke ervaring. Zorg voor een betrouwbare professional die het even van je overneemt, waardoor jij even van de alledaagse zorg wordt verlost. Durf een keer voor jezelf en je partner te kiezen. Waardoor je de zorg voor de kinderen straks weer met een glimlach zelf gaat doen. Dit zal iedereen goed doen!