ADHD depressie

ADHD depressieADHD en depressie, het hoeft niet maar kan wel. Als je leeft met de kenmerken van ADHD en er dagelijks last van ondervindt kan dat voor depressieve gevoelens zorgen. Geen begrip krijgen van de omgeving, niet begrepen worden door andere kinderen of als je volwassen bent door collega’s, het is zwaar. Vaak alleen staan omdat je onbedoeld afspraken vergeet, omdat je impulsief reageert hetgeen niet iedereen kan waarderen en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Blijf er daarom niet alleen mee zitten.

Hulp ADHD coach

Zoek een ADHD coach en/of begeleider waar jij je frustraties bij kwijt kunt. Een coach die je helpt om te gaan met ADHD waardoor de scherpe randjes er vanaf gaan en je soms zelfs de humor, waarvoor ADHD ook kan zorgen, inziet. Slecht slapen waarvan veel mensen met ADHD last hebben kan op den duur tot depressieve gevoelens leiden. ADHD, een aandoening die niet zelden leidt tot depressie. Maar het is ook mogelijk dat door een depressie ADHD of ADD wordt gevonden.

Het is belangrijk dit te laten onderzoeken. Neemt jouw stress chronische vormen aan? Laat het onderzoeken door een specialist. Voel jij je continu uitgeput, sta jij steeds onder hoogspanning en kun jij je niet ontspannen omdat je te onrustig bent? Zoek de juiste hulp en begeleiding. Depressie kan ADHD niet uitsluiten en omgekeerd is dat ook het geval. Ingewikkeld? Ja, dat is het. Daarom is hulp zoeken belangrijk. Deskundige hulp bij wie je mag zijn wie je bent, maar die je leert omgaan met je gevoelens of dat nu gevoelens zijn die horen bij ADHD, depressie, of beide.

ADHD afkorting

ADHD afkortingADHD afkorting, waar staat het voor?

 • A is de afkorting van Attention, aandacht
 • D is de afkorting van Deficit, tekort
 • H is de afkorting van Hyperactivity, hyperactief
 • D is de afkorting van Disorder, stoornis

Zoals je leest is ADHD een Engelse afkorting, met daarachter de Nederlandse vertaling. Sommige mensen in Nederland vertalen de afkorting ADHD als Alle Dagen Heel Druk, met een knipoog want dat hoeft niet het geval te zijn. Je kunt ADHD zien als een verzamelnaam, gebruikt om een bepaald type afwijkend gedrag te benoemen. Steeds meer kinderen worden gediagnosticeerd met ADHD. Dat wil niet zeggen dat er geen volwassenen zijn met ADHD. Deze zijn er wel, maar vroeger was er geen aandacht voor en geen kennis over. Ouders komen er vaak achter dat zij ook de kenmerken van ADHD hebben als zij deze zien bij hun kind(eren).

ADHD afkorting en meer

Steeds meer volwassenen laten zich vervolgens ook testen om daarover zekerheid te krijgen. Bij velen vallen problemen van vroeger op hun plek. Ze weten nu waardoor en waarom het leven voor hen zo is gelopen. Een tekort aan neurotransmitters veroorzaken de problemen. Neurotransmitters zijn transportstoffen tussen de zenuwcellen. Dit veroorzaakt: niet of slecht kunnen concentreren, erg druk zijn, impulsiviteit, moeite met sociale vaardigheden (de hoofdkenmerken van ADHD). Medicatie in combinatie met gedragstherapie wordt vaak gegeven om bijvoorbeeld de concentratie te verbeteren en sociale vaardigheden worden aangeleerd voor meer sociale contacten, maar er is ook aandacht voor ordenen, plannen, klusjes afmaken.

ADHD en therapie

Het is telkens opnieuw belangrijk om de therapie af te stemmen op de persoon. Waar loopt hij of zij vast, welke vaardigheden vindt hij of zij lastig. Een plan van aanpak is dus altijd een plan op maat gemaakt voor de cliënt. Coaching en begeleiding is een belangrijke toevoeging aan het (dagelijkse) leven van iemand met ADHD. Praat erover met je huisarts, laat een diagnose stellen en neem de praktische en mentale hulp aan van een professionele coach of begeleider. Voor ouders en kinderen en voor het gezin is er hulp, gezinshulp, ouderbegeleiding en ontlasting van de ouders die een kind met ADHD opvoeden door het zoeken naar en aanbieden van logeeropvang.

 

ADHD, de positieve kenmerken

positieve kenmerkenNaast veel vervelende kenmerken als hyperactiviteit, slechte concentratie, vergeetachtig zijn, impulsiviteit, altijd moeten bewegen, snel afgeleid zijn, heeft de aandoening ADHD ook positieve kenmerken. Onderstaand worden deze genoemd en zoals bij de negatieve kanten zal iedereen deze anders en in meer of mindere mate ervaren.

Welke positieve kenmerken horen bij ADHD?

 • Impulsiviteit, zowel positief als negatief, uitbundig temperament zowel wat betreft woede als ook vrolijkheid.
 • Humoristisch, in een gesprek “inbreken”, een gesprek onderbreken op een grappige manier leidt tot humoristische gesprekken.
 • Snelheid, iemand met ADHD kan opvallend snel zijn in het afhandelen van werkzaamheden.
 • Creativiteit, denkt out of the box en dat kan tot mooie oplossingen leiden waar een ander (zonder ADHD) niet aan denkt. Echter ook creativiteit in de zin van knutselen, ontwerpen, bouwen, schilderen.

Zoals je kunt lezen heeft ADHD echt veel positieve kenmerken, maar deze moet je vaak zelf even zien of lezen. Je gaat er dan ook anders naar kijken en ook je ADHD anders zien. Soms struikelen mensen over de obstakels die zij in de praktijk ervaren, maar kijk er eens op een andere manier naar. Dit gaat niet in één keer, maar probeer het eens.

Problemen of positief?

Door de vele problemen die ADHD kan geven ziet degene met ADHD (en zijn/haar omgeving) niet altijd de positieve kenmerken. Een goede ADHD coach zal deze echter zeker benoemen en uitbuiten in de goede betekenis van het woord. Hij of zij zal benoemen waarin de cliënt goed en bijzonder is. Het gevoel van eigenwaarde zal hierdoor toenemen, waardoor cliënt zelfverzekerder wordt. Het is verstandig dat jij er goed over na gaat denken als je ADHD hebt, hoe dat jij er naar kunt kijken. Als je positief bent ingesteld, dan kun je zo het dagelijkse leven ook als aangenamer ervaren.

ADHD zonder hyperactiviteit

ADHD zonder hyperactiviteitADHD zonder hyperactiviteit wordt ADD genoemd, dus zonder de H van hyperactiviteit. Mensen met ADD zijn vaak dromerig, stil en passief. Wat blijft er over als je de hyperactiviteit bij ADHD weglaat? Een aandachtstekortstoornis. Het is ook mogelijk dat je door de buitenwereld niet als druk wordt ervaren, maar dat je nooit rust hebt in je hoofd. Je kunt je nooit totaal ontspannen, hetgeen een groot probleem is en een grote invloed heeft op je dagelijkse leven op elk gebied. Zoals dat geldt voor ADHD geldt dat ook voor ADD dat je deze aandoening hebt en niet je jij deze aandoening bent!

ADHD kent drie vormen

 • De combinatie van aandachtstekort stoornis, hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit is de meest bekende vorm van ADHD.
 • Hyperactiviteit en impulsiviteit zonder dat er sprake is van aandachtstekortstoornis.
 • De aandachtstekortstoornis zonder het hyperactief en impulsief zijn. Toch is ook bij ADD enige mate van hyperactiviteit en impulsiviteit mogelijk. Het is minder aanwezig en geeft in de meeste gevallen minder problemen. Het is mogelijk dat friemelen en wiebelen zich voordoen.

ADD concentratiestoornis

Heb je ADD dan heb je moeite “bij de les te blijven”, moeite om op te letten. Moeite om blijvend de aandacht vast te houden op iets wat er op dat moment gaande is of wordt gezegd. Een slechte focus tijdens een toets kan leiden tot onnodige fouten, niet door onwetendheid maar door een slechte of geen concentratie.

Het is bij ADD ook mogelijk dat een vraag wel wordt gehoord , maar niet goed doordringt omdat degene met ADD te intensief met eigen gedachten bezig is of met een activiteit die hem of haar de omgeving doet vergeten. Ook dromerigheid kan bij ADD voorkomen. Wel een goede planning maken maar je er niet aan houden, ook dat komt vaak voor. Degene met ADD heeft moeite zijn of haar aandacht aan te sturen.

Heel belangrijk om te weten is dat iemand met ADD zich wel goed kan concentreren als hij of zij gemotiveerd is om te luisteren als iets zijn of haar interesse heeft. Belangrijk voor de omgeving om te weten: het is geen onwil, maar concentreren lukt vaak niet ondanks dat degene met ADD er zich wel voor wil inspannen.

Nog een punt van aandacht is de hyperfocus, die er wel kan zijn. Hyperfocus betekent overconcentratie. Degene die daar last van heeft kan niet worden afgeleid als hij of zij met iets bezig is dat hem of haar enorm interesseert.

Ieder nadeel heeft een voordeel

Zo kent ADD (hoe vervelend de aandoening ook voor je is) ook pluspunten. Op school worden er nogal wat eisen gesteld: plannen, schoolvakken die je niet interesseren, ordenen, toetsen voorbereiden en maken. Dat is best zwaar, maar wat zijn de positieve kanten van ADD?

De creativiteit zal er in veel gevallen uitspringen. Dat zorgt ervoor dat je met ADD vaak erg goed bent in tekenen. Of knutselen, bouwen, ontwerpen, maar ook in het bedenken van oplossingen waar nog niemand aan heeft gedacht. Jouw vindingrijkheid maakt je bijzonder en belangrijk voor bepaalde functies.

Kinderen met ADHD wanneer wel/geen medicatie geven?

Kinderen met ADHDKinderen met ADHD, medicatie geven of niet? De meningen zijn er over verdeeld. Voor een volwassene zal het een eigen keuze zijn om al dan niet medicatie voor ADHD in te nemen. Voor een kind nemen de ouders of verzorgers die beslissing, vaak in overleg met de leerkracht van een kind en uiteraard de huisarts, die een verwijzing zal geven naar de GGZ voor een gesprek met een psychiater of een psycholoog. Er is in elk geval een recept voor nodig, medicatie voor ADHD is alleen op recept verkrijgbaar.

Als een volwassene goed functioneert zonder medicatie dan zal hij/zij niet snel voor ADHD medicijnen gaan slikken. Loopt hij of zij echter tegen veel obstakels aan door de ADHD dan kun je ook als volwassene in gesprek gaan met de specialist en medicatie gaan slikken. Uiteraard let je op de bijwerkingen, zijn deze erger dan de last die je ervaart door ADHD dan zul je de medicatie niet lang gebruiken. Je moet wel eerst de medicijnen een poosje slikken voordat je het resultaat ervan zult kennen.

 • Medicatie voor ADHD werkt niet verslavend.
 • Medicatie voor ADHD werkt binnen 30 minuten na inname.
 • Als het goed werkt merk je zelf het resultaat erg goed: meer energie, meer innerlijke rust, beter kunnen luisteren, de chaos verdwijnt, minder conflicten.

Je voelt je een zombie als de medicatie bij jou niet of minder goed werkt. In overleg met jouw specialist kun je een ander medicijn proberen. Blijf niet aan modderen als jij geen effect ervaart van je medicatie, maar consulteer de behandelende arts. Misschien een ander medicijn, een hogere dosering of juist minder, innemen op een andere tijd?

Medicatie voor kinderen op school

Het is goed mogelijk dat jouw kind met ADHD alleen last van zijn aandoening ervaart als het op school zit. In dat geval kun je de medicatie alleen geven op de dagen dat het kind naar school moet. Soms komt het idee om een kind medicatie te geven voor zijn ADHD van de leerkracht, omdat jouw kind niet presteert op het niveau dat je zou verwachten.

Medicatie kan een positieve bijdrage leveren om zich beter te concentreren en om de uitleg van de stof beter tot zich te kunnen nemen. Het is voor ouders best moeilijk om het kind medicatie te geven, zeker als je er geen voorstander van bent. Laat je daarom goed informeren door andere ouders met een kind met ADHD (hoewel elk kind anders kan reageren op het medicijn), door de specialist uiteraard en lees erover. Lees over de bijwerkingen.

Houd je kind extra goed in de gaten als hij of zij de eerste weken medicatie krijgt, heeft de medicatie het gewenste effect? Het is niet raar om je onzeker te voelen over het al dan niet geven van medicatie aan je kind met ADHD. Als je echter merkt dat het kind er zich beter door voelt en medicatie een positieve uitwerking heeft op zijn ontwikkeling op school, dan wil je hem dit niet onthouden.

ADHD herkennen

ADHD herkennenADHD herkennen, iedereen is anders. Niet iedere drukke baby, peuter of kleuter heeft ADHD. Voor deze diagnose zijn meer kenmerken nodig.

Als je ADHD hebt word je in veel gevallen eerst erg negatief beoordeeld. Je bent koppig, een egoïst, niet gemotiveerd, onhandelbaar. Niet de leukste etiketten! Zelfs etiketten die totaal niet kloppen, daarom is een diagnose erg belangrijk. Een diagnose door een professional gesteld voorkomt dat iemand met ADHD verkeerd wordt bestempeld.

Je bent niet goed, beter, best of zelfs slecht. Je bent erfelijk belast met ADHD en moet daar mee leren leven. De sterke kanten zijn vaak uniek en daar moet de focus op liggen, niet op het negatieve.

Onderzoek naar ADHD

Een onderzoek of iemand ADHD heeft is niet zo snel gedaan. Er dient namelijk meer gedaan te worden dan een enkele test. Er moet zoveel mogelijk info worden vergaard over het gedrag van de betrokkene.

 • Betrokkene zijn aanwezig bij gesprekken

Diverse situaties worden besproken en hoe de betrokkene daarop reageert. Vragen over de thuissituatie, school en vrijetijdsbesteding. Er moeten vragenlijsten worden ingevuld. En de schoolse prestaties worden besproken aan de hand van rapporten en een agenda. Niet altijd komt uit deze onderzoeken het juiste beeld. Er kan een vertekend en onnauwkeurig beeld van de betrokkene ontstaan. Daarom ook zijn er meer onderzoeken en gesprekken nodig.

 • Gesprekken voeren met de ouders of verzorgers

De hulpverlener wil van de ouders weten hoe een kind als baby was en de verdere ontwikkeling. Ervaart het hele gezin problemen met het kind dat ADHD heeft? Deze wil weten hoe de opvoeding verloopt. Er worden al handvatten uitgereikt om dingen te doorbreken en/of leefbaarder te maken voor iedereen. Als het goed is worden ook de positieve zaken benoemd.

Wat komt er nog meer?

 • Ze zullen een gesprek voeren met de leerkracht

Hoe gaat het kind met groepsgenootjes om, vragen over de werkhouding, concentratie, invulling van vrije tijd in de groep. Er kan ook gebruik worden gemaakt van vragenlijsten.

 • Een psychiatrisch onderzoek

Als er meer nodig is dan bovenstaande punten komt genoemd onderzoek in zicht door een psychiater. De symptomen van ADHD worden op aanwezigheid onderzocht en de manier waarop het kind ermee omgaat wordt bekeken.

 • Ze nemen een test bij je af.

Hierbij worden vaardigheden gemeten: concentratie, geheugen, intelligentie, kunnen plannen en ordenen. Ook zo’n test is niet waterdicht, deze is afhankelijk van hoe iemand zich op dat moment voelt.

 • Een lichamelijk onderzoek wordt uitgevoerd als er vermoedens van ADHD zijn, waarbij er medicatie wordt voorgeschreven

Lengte, gewicht, bloeddruk worden gemeten om uit te sluiten dat er medische problemen zijn.

Diagnose, ADHD herkennen

Als van alle onderzoeken en tests de uitslag binnen is zal er een diagnose volgen. Er is met diverse mensen gesproken, die onafhankelijk van elkaar ADHD kenmerken hebben aangegeven. Er zijn wellicht ook observaties geweest. Tevens is duidelijk geworden door de gesprekken en tests dat de kenmerken een negatieve invloed hebben op het kind zelf en zijn omgeving. Alles wijst in de richting van ADHD al zul je nooit 100% zekerheid kunnen krijgen.

ADHD, hoe ga je ermee om?

ADHD ADHD en omgang, hoe is het voor jou als je het hebt? Heb jij de aandoening ADHD dan zal het voor iedere persoon anders zijn hoe hij of zij ermee omgaat. Ook de ernst van de kenmerken zullen daarbij zeker een rol spelen. De ene zal meer last ervaren dan de andere persoon met ADHD. Ook de omgeving waarin je leeft heeft invloed, dat kan negatief maar ook positief zijn, waardoor jij in dat laatste geval de belasting van je ADHD minder “voelt”. De omgeving speelt een belangrijke rol, meer dan je misschien weet. Hoe je met ADHD omgaat ligt niet alleen aan jezelf. Ook andere factoren hebben er, zoals je leest, invloed op.

Welke factoren beïnvloeden hoe jij met jouw ADHD omgaat?

 • Allereerst de manier waarop jij in het leven staat. De ene persoon leeft nou eenmaal gemakkelijker dan de andere. De ene ziet minder problemen dan de andere, dat is bij iedereen zo, dus ook als je leeft met ADHD.
 • De ernst van de kenmerken. Zoals je weet kent ADHD vele kenmerken, kenmerken die niet allemaal aanwezig hoeven te zijn, kenmerken ook waar je in meer of mindere mate last van hebt. Bijvoorbeeld: concentratieproblemen, beweeglijk zijn en niet lang stil kunnen zitten, innerlijke onrust (chaos in het hoofd), problemen met sociale contacten, impulsief gedrag, vergeetachtigheid.
 • De omgeving waar je woont en waar jouw contacten liggen. Het gezin met wie je samenwoont heeft een grote invloed op alle huisgenoten. Het drukt een stempel op alle bewoners. Ouders bijvoorbeeld kunnen hun kinderen maken en breken door ze respectievelijk positief te benaderen en hun zelfvertrouwen vergroten of door ze constant naar beneden te halen en hun zelfwaarde teniet te doen. Als ouders niet kunnen omgaan met het probleem (ADHD) van hun kind, dan zal het kind deze aandoening als veel ernstiger ervaren dan wanneer het door de ouders goed wordt begeleid eventueel met professionele kind- en ouderbegeleiding.

Hoe gaan leerkrachten om met ADHD?

Het is erg belangrijk voor iemand met ADHD dat hij of zij leerkrachten heeft die op de juiste wijze met ADHD kunnen omgaan. Dat geldt voor alle soorten van onderwijs. Een leerkracht op de basisschool waarmee een kind de hele dag te maken heeft zal veel voor een kind met ADHD kunnen betekenen als de aanpak goed is en er begrip is. Ook het contact van de ouders met de leerkracht is essentieel. Heeft een kind thuis een coach of begeleider? Ook in dat geval kan het van toegevoegde waarde zijn als er contact opgenomen wordt door de professional met de school van het kind dat hij of zij begeleidt. Op voortgezet en hoger onderwijs heeft een student met meer dan één docent te maken, toch is het ook in dat geval belangrijk dat ADHD serieus wordt genomen.

Een vertrouwenspersoon op die school kan een belangrijke spelen bijvoorbeeld door extra gesprekken met deze student. Gelukkig is er tegenwoordig veel meer duidelijk over ADHD en wordt het serieus genomen. Deskundigen worden toegelaten om erover te spreken in een lerarenvergadering bijvoorbeeld en leerkrachten praten er met collega’s tijdens studiedagen over hoe ze de kenmerken van ADHD op hun school zullen aanpakken en hoe ze een kind met ADHD het beste kunnen helpen en begeleiden.

Algemene tips als jouw kind de diagnose ADHD krijgt

 • Verdiep je in de kenmerken. Er zijn een aantal kenmerken zoals concentratieproblemen, moeite met sociale contacten, vergeetachtigheid, druk en beweeglijk zijn, impulsief gedrag, snel afgeleid zijn en andere. Niet alle kenmerken hoeven voor te komen.
 • Heb begrip, jouw kind kan er niets aan doen dat het ADHD heeft. Het is een aangeboren aandoening al dan niet erfelijk.
 • Ondersteun waar dat nodig is, neem echter niet alles over en laat de regie waar dat kan bij het kind.
 • Pas aan wat nodig is, doe dat echter alleen als het echt nodig is om het kind beter/goed te laten functioneren, bouw aanpassingen af als het verantwoord kan. De eigenwaarde groeit daardoor: “ik kan het zelf/zelfstandig”.
 • Behandel het kind niet als patiënt.
 • Lees boeken met de juiste info en lees ervaringen van anderen met een kind met ADHD, dat is vaak zeer herkenbaar. Ook lees je dan vaak tips die ook jou gaan helpen.
 • Kies de juiste school en houd vinger aan de pols door met enige regelmaat en als het nodig is meteen te overleggen met de leerkracht van je kind. Grijp meteen in bij problemen en als je ziet dat je kind op school doodongelukkig is.
 • Informeer ook anderen in de directe omgeving van je kind over ADHD en schaam je vooral niet. Men zal jouw kind beter begrijpen.
 • Schakel een ADHD coach in die jouw kind begeleidt en handreikingen doet. Ook ouderbegeleiding is een optie en kan een heleboel verlichting geven. Een coach kan je kind begeleiden tijdens het maken van huiswerk, maar ook leren boodschappen doen, hij/zij kan werken aan sociale vaardigheden, de coach kan samen met je kind ontspanning zoeken in de natuur door eropuit te gaan.

Wat kun je thuis doen om het leven van een kind met ADHD gemakkelijker te maken? Praktische tips omgaan met ADHD vind je onderstaand.

 • Richt de slaapkamer van degene met ADHD in op een manier waarop er niet teveel prikkels zijn.
 • Zorg voor een goed slaapritme.
 • Trek er met je kind opuit, de natuur in, vermijd drukte.
 • Zorg voor regelmaat, elke dag, bijvoorbeeld door een dag- of weekschema op te hangen.
 • Help je kind mee zijn slaapkamer op te ruimen, doe het samen en baken zijn taak af, zodat het overzicht heeft.
 • Evalueer de dag, wat ging goed, wat ging minder?
 • Geef aan je kind bijzonderheden op tijd door, zodat het er zich op kan voorbereiden, een verjaardag bijvoorbeeld.
 • Geef ook de andere huisgenoten aandacht.
 • Help je kind over zijn aandoening te praten en ADHD te accepteren. ADHD is namelijk geen tijdelijke ziekte die na verloop van tijd geneest, ADHD heb je je leven lang. Geef de juiste handvatten om ermee te leren omgaan en op den duur te accepteren. Ook hierin kan een ADHD coach veel betekenen. Je hoeft het niet allemaal alleen of zelf te doen, schakel die professional in. Deze kan een wereld van verschil maken voor jou en je kind.
 • Medicatie, alleen als het niet anders kan. ADHD medicatie heeft bijwerkingen en iedereen reageert er anders op. Bespreek dit met de behandelend arts en observeer je kind goed als je met de medicatie begint om te zien welk effect de medicijnen hebben.

Hoe er met ADHD wordt omgegaan zal van persoon tot persoon verschillen, want zoals mensen zonder ADHD allemaal uniek zijn, geldt dat ook voor mensen met ADHD. Is iemand positief ingesteld of juist negatief? In welke mate zijn de kenmerken van ADHD aanwezig? Hoe is de thuissituatie en de  begeleiding?

ADHD en buiten zijn, wat is de invloed?

ADHD en buiten zijnVeel in de buitenlucht zijn is belangrijk voor iedereen, maar zeker ook voor kinderen met ADHD. Veel buiten zijn, zorgt in het algemeen dat kinderen ook meer bewegen. Veel bewegen en/of sporten zorgt er vervolgens voor bij veel kinderen dat de concentratie verbetert. Er komt meer rust in het lichaam en in het hoofd. Kinderen kunnen na het buitenspelen binnen langer blijven zitten bijvoorbeeld om te eten of huiswerk te maken.

Bewegen helpt ook!

Ook uit onderzoek is gebleken dat bewegen een positieve invloed heeft op een kind met ADHD. De energie wordt door het bewegen op een goede manier gebruikt en de energie raakt er door op, waardoor er meer rust ontstaat. Het bewegen zorgt ervoor dat een kind lichamelijk bezig is, het hoofd hoeft even niet te werken. Er is totale ontspanning mogelijk. Daardoor kan een kind ‘s nachts ook beter in slaap komen. Tip: laat het kind veel buiten spelen en ravotten. Geen uur achter elkaar huiswerk maken, maar de taken opdelen en tussendoor er even tussenuit om buiten te spelen. Ook de leerkracht kan hier prima op inspelen door het kind (met een klasgenoot) tussen de lessen door buiten rondjes te laten rennen bijvoorbeeld.

Buiten spelen

Laat jonge kinderen in de zandbak spelen, schommelen, klimmen en klauteren, zowel kinderen met als zonder ADHD. Gelukkig gaan de schoolgaande kinderen van alle groepen langer en vaker buiten spelen. Het is belangrijk dat de ouders dat thuis ook stimuleren en de juiste spullen daarvoor aanschaffen, bied uitdagende activiteiten aan. Leef je kind voor door zelf ook vaker naar buiten te gaan, te tuinieren, een stoep te vegen, te fietsen, met je kind spoorzoekertje te doen, ga fotograferen, eikels zoeken, mooie bladeren verzamelen en andere leuke spelletjes. Goed voor beide partijen. Eropuit met het gezin en van alles buitenshuis ondernemen, zonder telefoon, zonder iPad. Een kind dat veel buiten speelt slaapt een stuk beter, goed slapen is belangrijk, het kind functioneert overdag beter.

Bewegen is beter dan veel praten!

Tip: wanneer een kind overstuur is, ga dan geen lange preken houden, kom in beweging, ga wat doen. Door beweging komen er endorfine stoffen vrij, dit zijn natuurlijke stoffen die mee helpen om je beter te gaan voelen. Bewegen zoals lopen, zwemmen, voetballen, naar de speeltuin in de buurt, een balspel spelen, touwtje springen, fietsen kunnen zorgen voor een omslag in het humeur en daarnaast zal het kind zeer waarschijnlijk beter slapen als het langdurig buiten is geweest.

ADHD en speelgoed

ADHD en speelgoedElk kind is uniek, ook elk kind met ADHD. Elk kind heeft een eigen voorkeur voor speelgoed, ook een kind met ADHD. Je kunt tips en ideetjes krijgen van mensen die het allemaal goed bedoelen over speelgoed dat voor jouw kind met ADHD wellicht geschikt zal zijn. Toch is het belangrijk dat jij je kind zelf observeert en kijkt waarnaar de voorkeur gaat.

Leukste speelgoed

Waar speelt jouw kind het liefste mee? Je kunt wel proberen aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind en kijken waar het op vastloopt. Welk speelgoed kan daarbij helpen? Als jij je hierin verdiept zul je erachter komen dat er een heleboel speelgoed op de markt is, dat voor jouw kind prima zal werken. Heeft jouw kind begeleiding van een coach of speltherapeut dan zullen ook deze deskundigen je kunnen adviseren.

Naar welke kleur gaat de voorkeur, welk materiaal en moet het speelgoed al dan niet bewegen? Een jong kind of een kind dat niet of erg weinig praat kan door bepaalde aanwijzingen en bewegingen duidelijk maken wat het nodig heeft. Een kind dat voortdurend op het randje van zijn trui bijt heeft baat bij een bijtring. Een kind dat veel met zijn handen slaat of draait kun je een eenvoudig muziekinstrument geven of een rammelaar.

Blijft de fijne motoriek achter, geef speelgoed dat deze stimuleert, datzelfde geldt voor de grove motoriek. Welk speelgoed bevordert de sociale vaardigheden? En welk speelgoed heb je nodig voor de zintuig stimulatie? Laat een kind spelen in een zand- en waterbak of met scheerschuim. Laat het kleien en vingerverven. Heeft jouw kind een coach die hem of haar begeleidt dan kan deze zeker suggesties doen. Deze kent het kind en zijn behoeften. Je kunt nooit voorspellen of bepaald speelgoed een schot in de roos is, maar dat is bij alle kinderen het geval, kinderen met en zonder de aandoening ADHD.

Waar spelen ze graag mee?

Soms spelen ze het liefste met dingen waarvan jij geen idee hebt. Bijvoorbeeld het uit elkaar halen van een radio of ze worden gefascineerd door een of andere techniek. Observeer en probeer aan te sluiten bij de interesse en de behoefte van je kind. Ben niet bang om het verkeerd te doen. In het slechtste geval negeert jouw kind zijn cadeautje en dat is een teleurstelling maar daar kom je wel overheen, zeker als je in je achterhoofd weet dat dit kan gebeuren. Voorbeeld: je koopt een magnetenbord met letters en figuren, maar jouw kind speelt liever met de oude auto’s van zijn broer….. .

Tip: door eerst speelgoed te lenen bij een spelotheek kun je ervaren of het door jouw kind wordt gebruikt, vervolgens kun je het zelf aanschaffen. Een speltherapeut gespecialiseerd in kinderen met ADHD kan je ook adviezen en tips geven. Je staat er niet alleen voor zoals je leest, maak gebruik van de hulp die voorhanden is.

ADHD en speelgoed voorbeelden

Voorbeelden van speelgoed dat in veel gevallen een succes is, kies en probeer het uit.

 • Druppelbaan
 • Knikkerbaan
 • Balanceertrap
 • Monkey mind kaartspel
 • Stress bal
 • Wiebelkussen
 • Trilkussen
 • Vibrerend kussen
 • Emotie armband
 • Glitterballen
 • Harige knuffel
 • Kauwarmband
 • Zandloper
 • Twidget
 • Tangles of twisty loops
 • Schommel
 • Hangmat
 • Muziekinstrument
 • Blokken
 • Scheerschuim
 • Hamertje tik
 • Magnetenbord met cijfers en letters

Maak nu gebruik van het grote aanbod in verband met het feest van Sinterklaas en kerst. Er zullen zeker leuke surprises voor jouw kind bij staan.

ADHD en hoogbegaafd

ADHD en hoogbegaafd ADHD en hoogbegaafdheid gaan vaak samen. Zoals dat bij ADHD het geval was, is hoogbegaafdheid ook een tijd als modeverschijnsel gezien. Een hype misschien? Nu weet men wel beter. Toch zullen er nog steeds mensen zijn die het niet begrijpen als een kind anders dan “gemiddeld” is, dat kun je dan beter zo laten.

Gelukkig hoeven kinderen steeds minder vaak gemiddeld te zijn en mogen ze zijn wie ze zijn, de een wat creatiever dan de ander, de ander die wat meer met zijn neus in de boeken zit en degene die wordt gefascineerd door de natuur. Aan de sterke kanten van een kind wordt steeds vaker aandacht besteed en deze worden verder uitgewerkt.    

De eigenschap hoogbegaafd wordt erkend en deze is vaak in het nieuws, in de kranten, op tv. Vaak in combinatie met dyslexie en/of ADHD. De een ziet ADHD en hoogbegaafd als een probleem, de ander als een gave. Voor beide is een uitleg mogelijk als je de positieve kanten en negatieve belicht.  

Welke hindernissen komt een hoogbegaafd kind met ADHD tegen? 

Hoewel er steeds meer begrip en erkenning is voor kinderen met ADHD en hoogbegaafdheid zijn er nog steeds hindernissen waar zij mee te maken krijgen, de ene meer dan de andere. Het ene kind zal dit als last ervaren, het andere kan er beter mee omgaan en vindt zijn weg wel. Als ouder en verzorger dien je dit in de gaten te houden. Is er extra hulp of inzet van een professional nodig?  

 • Speelt jouw kind buiten of zit het stilletjes binnen met een boekje in een hoekje? 
 • Is het kind bij een vereniging, sport, muziek, scouting? 
 • Heeft jouw kind belangstelling voor slechts één ding, de computer bijvoorbeeld of varieert het? 
 • Speelt het met andere kinderen? 
 • Presteert het onder zijn niveau? 
 • Heeft het aansluiting in de klas met leeftijdgenootjes? 
 • Wordt het gepest op school of in de buurt? 
 • Durft het zijn gave niet te tonen? Durft het te laten zien wat het kan? Is het trots op hetgeen hij/zij presteert? 
 • Heeft het een positief of negatief zelfbeeld? 
 • Is zijn gedrag moeilijk? Zijn er veel conflicten? 
 • Verveelt het kind zich op school en is het altijd als eerste klaar met de stof? 

Praat erover met de leerkracht, jouw huisarts en met andere ouders die hetzelfde ervaren. Wellicht komt naar voren dat je voor jouw kind hulp moet inschakelen. Zie het vervolgens niet al te somber in. Met de juiste aanpak, een fijne begripvolle omgeving en een positieve blik op de toekomst is het weliswaar een zware taak een kind met ADHD dat hoogbegaafd is op te voeden, maar wel een dankbare taak. Geen dag is hetzelfde en je zult je creativiteit goed kunnen gebruiken. Ben niet te bang dat alles fout zal gaan.

Luisterend oor

Zorg vooral voor een luisterend oor voor jezelf, zodat jij het volhoudt en neem de (professionele) hulp aan die je krijgt aangeboden, die er voor je is. Het is niet raar en het is ook geen teken van zwakte, maar juist het tegenovergestelde. Je wilt het beste voor je kind, maar voor sommige zaken ben je niet opgeleid en kun je wel wat handvatten en hulp van een professional gebruiken.

Laat om te beginnen je kind testen door een gerenommeerd instituut of de GGZ. De twijfel over wat er met je kind aan de hand is wordt daardoor weggenomen en daarmee de onrust. Er kan een geschikt plan van aanpak worden opgesteld voor thuis en op school.       

ADHD en omgang met dieren

Mensen met ADHD en de omgang met dieren, wat weten we hierover? Iedereen die ervaring heeft met dieren in of rondom het huis kent de rustgevende werking ervan. Of je nu van een hond, een kat, een koe, een paard, een ezel, konijn of ander dier houdt, dieren geven je leven meerwaarde. Je steekt er energie in, geeft ze aandacht, liefde, eten en drinken en medische verzorging. Je krijgt er veel voor terug (als je pech hebt een gepeperde dierenartsrekening), een dier oordeelt niet over je, is blij je te zien, je kunt er altijd bij terecht.

Veel dieren zijn goed in troosten, ze voelen jouw emoties aan. Ze voelen jouw angst, onzekerheid, blijdschap, jouw energie. Daarom ook worden dieren, meestal zijn dat paarden en honden, gebruikt tijdens therapie, bij kinderen en volwassenen met ADHD, ook koe knuffelen komt voor. Er gaat een rustgevende werking vanuit.

Leer kinderen de omgang met dieren

Leer kinderen om te gaan met dieren en leer ze om respect te hebben voor alles wat leeft. Een druk kind met ADHD kan heel rustig worden bij dieren door het observeren en het verzorgen ervan. Het kan echter ook anders. Een druk kind met of zonder ADHD kan te druk zijn als je bijvoorbeeld een puppy in huis neemt. Zijn of haar enthousiasme en energie kunnen de puppy angstig maken of te moe maken.

Een puppy heeft veel rust nodig, begeleid dat goed. De hond zal snel wennen aan de diverse huisgenoten, maar bouw het rustig op. Belangrijk: hoe lief dier en kind elkaar ook vinden, laat ze niet zonder toezicht zolang het kind te jong is en geen overwicht heeft.

Kinderen met ADHD en omgang met dieren, er kan zoveel over worden verteld. Maar het meeste zal je genieten als je kinderen met ADHD rustig ziet worden in de omgang met dieren.

ADHD therapie met dieren

Het zijn vaak honden die worden ingezet als therapie bij kinderen en volwassenen met ADHD. Golden Retriever en Labrador zijn zeer geschikt, maar ook andere rassen of kruisingen worden opgeleid als therapiehond. Ook je eigen huishond kan veel betekenen voor je kind met ADHD en voor jou als volwassene met ADHD. Laat de therapie echter aan de deskundige over. Laat je informeren over de mogelijkheden.

Dieren leveren een belangrijke en positieve bijdrage aan de ontwikkeling van mensen met ADHD, vooral het sociale aspect wordt erdoor aangepakt. De therapie zorgt ervoor dat men zich veilig voelt, een dier oordeelt namelijk niet over je en geeft je onvoorwaardelijke liefde. In bijzondere gevallen mag een werknemer met ADHD een therapiehond, die hulphond is en bij hem of haar woont mee naar zijn/haar werk nemen.

Heb je interesse in deze therapie, vraag info aan bij een erkend instituut en lees je in de materie in. Is therapie niet nodig, maar merk je wel dat jouw kind baat heeft met de omgang met dieren? Laat jouw kind, onder toezicht uiteraard, dieren gaan verzorgen op een zorgboerderij met professionele ADHD begeleiders of laat de thuisbegeleider meegaan.

Er zijn veel mogelijkheden, kies de juiste en de mogelijkheid die het beste bij je kind past. Houdt het van honden of van paarden, dan zal die keuze eenvoudig zijn. Zoek in elk geval een therapie waarbij jij als ouder ook een goed gevoel hebt, jij kent je kind. Bij twijfel vraag je professionele hulp, deze kan prima een juiste keuze maken.

Ga altijd eerst kennismaken en kijken voordat je kind aan de therapie begint. Noteer de verschillen die je ziet bij je kind nadat de therapie is gestart en deel je bevindingen met de therapeut.

ADHD en leren

Aan kinderen met ADHD worden al op jonge leeftijd tools aangeboden om het leren mogelijk te maken. In de klas is er extra aandacht van de leerkracht voor deze kinderen, zelfs extra begeleiding wordt ingezet. Dat gebeurt zowel op school als thuis, waar thuisbegeleiding tot de mogelijkheden behoort. Daardoor worden kinderen met ADHD al jong geholpen hoe ze het beste met hun ADHD kunnen omgaan voor een prettiger leven.

 • ze leren plannen;
 • ze leren overzichtelijk te werk te gaan met behulp van een speciale agenda bijvoorbeeld;
 • ze krijgen indien nodig extra tijd voor hun schoolse werk als tentamens, proefwerken, toetsen;
 • ze krijgen een rustige werkplek zonder teveel prikkels, bijvoorbeeld door van hun tafel een soort kantoortje te maken, waarbij houten schotten ze afsluiten van de rest;
 • ze krijgen een plek dichtbij de leerkracht zodat deze beter kan controleren of het kind met ADHD nog bij de les is;
 • ze mogen met een koptelefoon op hun werk doen;
 • drukke werkjes worden vereenvoudigd door ze overzichtelijk te maken, bijvoorbeeld slechts 4 rijen sommen op één blad in plaats van 12;
 • in bepaalde gevallen kunnen werkbladen worden vergroot;
 • de leerkracht helpt met het invullen van de agenda al dan niet op de computer of deze controleert of dit (goed) is gedaan;
 • als een kind vaak in gedachten afwezig is en wegdroomt kan het vergeten het huiswerk te noteren, de leerkracht houdt dat in de gaten;
 • regelmatig contact met de ouders of verzorgers en eventueel met de thuisbegeleider over de vorderingen die het kind maakt op het gebied van schoolse vaardigheden maar zeker ook op sociaal gebied;
 • wanneer een kind niet gelukkig is op een school (of een andere aanleiding) wordt er een oplossing gezocht, wellicht een plekje in het speciaal onderwijs.

Volwassenen met ADHD en leren

Volwassenen met ADHD kunnen een studie gaan volgen. Soms is dat nodig voor hun baan, soms ook uit interesse in een bepaald onderwerp. Volwassenen zullen de basisvaardigheden behorend bij ADHD vaak al onder de knie hebben. Toch kan enige hulp soms nodig zijn, omdat school al lang geleden is en er destijds minder of geen aandacht was voor de problemen van ADHD. Aarzel niet om je te laten helpen, te coachen, soms zijn enkele tools en tips al voldoende om een studie beter te kunnen aanpakken. Wanneer een studie de interesse heeft van iemand met ADHD dan zal het een stuk eenvoudiger zijn de studie te volgen en tot een goed resultaat te brengen. Voorwaarden om met ADHD succesvol aan een studie te beginnen:

 • weet wat het doel is van je opleiding;
 • zorg dat je precies weet waaraan je begint;
 • begin niet te snel, maar gooi ook niet te snel de handdoek in de ring, soms is een aanpassing aan de opleiding, de tijd waarin het allemaal moet gebeuren bijvoorbeeld de oplossing zonder dat je hoeft op te geven;
 • ga niet meteen akkoord als de werkgever je vraagt om een cursus te gaan volgen, denk er over na, praat erover, zit je in een moeilijke periode, ben er eerlijk over en geef aan dat je later de cursus wilt beginnen: geef je grenzen aan;
 • als je begint maak je de studie af en je begint pas wat nieuws als het voorgaande is afgerond, geen twaalf ambachten en dertien ongelukken;
 • je gaat ervoor.. studeer echter niet te lang aan één stuk door;
 • studeer op een rustige plek, zonder teveel prikkels en afleiding;
 • volg je samen met een collega een opleiding, je kunt elkaar enthousiast maken, motiveren en stimuleren.