Categorieën
ADHD Coaching Tips

Dagoverzicht om rust en overzicht te krijgen

Een probleem dat door ADHD kan worden veroorzaakt is het ontbreken van een dagoverzicht. Normaal gesproken begint iedereen elke ochtend aan zijn of haar nieuwe dag, dat gebeurt zo vanzelfsprekend en automatisch. Voor iemand met ADHD is dit echter niet het geval en kan elke nieuwe dag stress opleveren. Gelukkig zijn er hulpmiddelen die ingezet […]

Categorieën
ADHD Coaching Ouder van kind met ADHD

ADHD coaching in groepsverband

Je hebt een kind met ADHD en misschien heb je zelf of je partner ook deze complexe aandoening. Vroeger werd er nauwelijks aandacht aan geschonken als een kind ander gedrag vertoonde dan “normaal”. Het kind was gewoon lastig of verwend! Gelukkig is er nu wel aandacht voor en worden kinderen en ouders met ADHD geholpen. […]

Categorieën
ADHD Coaching Ouder van kind met ADHD Tips Volwassene met ADHD

Zelfbeeld van kinderen en volwassenen met ADHD vaak negatief

Het zelfbeeld van de meeste kinderen en volwassenen met ADHD is in de meeste gevallen niet zo goed. Ze zijn zich ervan bewust dat ze anders zijn. Dat anders zijn betekent echter niet dat ze niet goed zijn, alleen hun gedrag heeft wat veranderingen en aanpassingen nodig. Het is het gedrag dat door de ADHD […]

Categorieën
ADHD Coaching Ouder van kind met ADHD Tips

Opvoedkundige tips voor als je kind ADHD heeft

Het ene kind is het andere niet. Wat bij het ene kind werkt, doet dat bij een ander kind niet. Sta er ook even bij stil dat niet alleen jij als ouder of opvoeder invloed hebt, maar dat ook de omgeving (school, buurt, familie, sportvereniging) een grote invloed heeft op jouw kind met ADHD. Op […]

Categorieën
ADHD Coaching Ervaringen Onderzoek Ouder van kind met ADHD Tips

De roep om de innerlijke natuur

Als hedendaags mens zijn we vaak onze wortels kwijt omdat de focus te veel op de externe wereld gericht is. Als de omgeving waarin je je begeeft gericht is op alles dat extern gericht is -zowel op materieel gebied als op het gebied van onze verwachtingen die we projecteren- dan is dat de weg van […]

Categorieën
Behandelingen Coaching Medicatie

ADHD medicatie of mentale coaching? [officieel onderzoek]

Medicatie of mentale coaching? Wij hebben in een anonieme ADHD onderzoek de vraag gesteld aan mensen wat zij effectiever vonden, medicatie of mentale coaching. De meeste mensen zullen dit geïnterpreteerd hebben als: ‘Hoe goed gaat dit uw ADHD-symptomen tegen?’. De bedoeling was hierbij ook dat ze de effectiviteit beoordeelde. Dit heeft ons tot de conclusie […]