Dexamfetamine Retard Regenboog – ADHD medicatie informatie

Eerste ervaringen met Dexamfetamine Retard Regenboog ADHD medicijn. Na methylfenidaat is Dexamfetamine de tweede keus in de medicamenteuze behandeling van ADHD. Bij ongeveer de helft van de patiënten die niet (voldoende) reageren op Methylfenidaat, geeft Dexamfetamine wel een goed resultaat. Uit literatuur blijkt dat Dexamfetamine even effectief is voor behandeling van ADHD symptomen als Methylfenidaat.dexamfetamine verpakking
Voorbeeld van dexamfetamine tabletten in een potje.

Dexamfetamine is langwerkende medicatie voor ADHD

Daarnaast geeft het op basis van klinische ervaring over het algemeen minder bijwerkingen en lichtere rebound klachten. Echter, er is minder onderzoek naar gedaan waardoor het voorlopig nog tweede keus is. Daarnaast bestond er tot voor kort geen langwerkende vorm van Dexamfetamine in Nederland, wat het gebruik ervan beperkte.

Het medicijn is twee keer zo sterk als Methylfenidaat waardoor de dosering ongeveer de helft van die van methylfenidaat is.

Waarom Dexamfetamine Retard?

Dexamfetamine heeft een werkingsduur van 4-5 uur bij volwassenen. Dit betekent dat volwassenen met ADHD 3 tot 4 keer per dag op tijd medicatie moet innemen om optimaal ingesteld te zijn. Hoe vaker medicatie ingenomen moet worden, hoe groter het risico is om doseringen te vergeten. Dit geldt zeker voor patiënten met ADHD die over het algemeen moeite hebben met plannen, vergeetachtig zijn en een slecht tijdsbesef hebben.

Langwerkende medicatie hebben daarom de voorkeur boven kortwerkende preparaten. In Nederland zijn er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerika, geen langwerkende Dexamfetamine preparaten beschikbaar. Om in deze behoefte te voorzien wordt sinds vorig jaar Dexamfetamine Retard vervaardigd door de Regenboog Apotheek te Alkmaar. Sinds mei 2011 worden hier al ervaringen opgedaan met behulp van het programma ADHD bij volwassenen van PsyQ Haaglanden

Wat is Dexamfetamine Retard?

Dexamfetamine retard wordt sinds een jaar bereid door de Regenboog Apotheek te Alkmaar. De techniek die wordt gebruikt om medicijnen te vervaardigen wordt reeds lange tijd ook voor andere medicatie gebruikt, waaronder voor Methylfenidaat Retard van dezelfde apotheek. De Dexamfetamine wordt geperst in een matrix waaruit de stof door diffusie geleidelijk vrij komt. De lege matrix tablet verlaat het lichaam via de ontlasting.

Dexamfetamine-Retard kan door een arts via een aanvraagformulier of via de webapplicatie op naam van een patiënt besteld worden bij de Regenboog Apotheek. Deze wordt daarna in baxterverpakking bij de patiënt thuis of bij diens apotheek afgeleverd.

De afleverfrequentie kan ingesteld worden van eens per 7 dagen tot eens per 28 dagen. Het is aan te raden om tijdens de instelperiode de afleverfrequentie op eens per 7 dagen te houden zodat eventuele dosisveranderingen snel verwerkt kunnen worden.

Bestellen of aanvragen?

Dexamfetamine retard wordt via het aanvraagformulier afgeleverd met een doorlopend recept, maar de duur kan nu via de webapplicatie individueel worden bepaald. Wijziging of staken van de medicatie moet rechtstreeks aan de Regenboog Apotheek worden doorgegeven pharder@regenboogapotheek.nl.

Ervaringen met Dexamfetamine-Retard

Van 80 patiënten die ingesteld werden op Dexamfetamine-Retard werden gegevens verzameld uit het dossier. We waren met name geïnteresseerd in de werkingsduur van het middel zoals aangegeven door de patiënten. Daarnaast is gekeken naar de dosering en frequentie van de medicatie inname. De patiënten waren allemaal eerst behandeld met Methylfenidaat en ervaarden daarbij onvoldoende respons of teveel bijwerkingen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 36 jaar en 55 % was vrouw.

Werkingsduur van het medicijn

Van 70 van de 80 patiënten kon de werkingsduur van Dexamfetamine Retard achterhaald worden. De werkingsduur was gemiddeld 8 uur met een spreiding van 4 – 13,5 uur. 80% van de patiënten had een werkingsduur tussen de 6 en 10 uur. De gemiddelde dagdosering van was 34 mg met een spreiding van 7 – 75 mg. Over het algemeen werd gestart met één (ochtend)dosering en werd de dosering verhoogd op geleide van effect en bijwerkingen. Aan de hand van de werkingsduur werd een tweede en soms een derde dosering van het nieuwe medicijn, dan wel kortwerkende Dexamfetamine toegevoegd, afhankelijk van de benodigde werkingsduur tot bedtijd.

90% van de patiënten kwam uit op een één- of tweemaal daagse dosering van Dexamfetamine Retard met eventueel aanvullend kortwerkend Dexamfetamine. Er werd geen verband gevonden tussen de dosering en de werkingsduur van deze medicatie.

Veel voorkomende bijwerkingen

Hieronder de 7 meest voorkomende bijwerkingen van Dexamfetamine.

  • Nervositeit en rusteloosheid: Dexamfetamine is een stimulerend middel en kan leiden tot gevoelens van nervositeit, opwinding of rusteloosheid.
  • Slapeloosheid: Stimulerende medicijnen kunnen het slaappatroon beïnvloeden, wat kan leiden tot moeilijkheden bij het in slaap vallen of doorslapen.
  • Verminderde eetlust: Dexamfetamine kan de eetlust verminderen, wat kan leiden tot gewichtsverlies.
  • Verhoogde hartslag en bloeddruk: Het medicijn kan de hartslag en bloeddruk verhogen, wat vooral belangrijk is om in de gaten te houden bij mensen met hartproblemen.
  • Maagklachten: Sommige mensen ervaren misselijkheid, buikpijn of andere maagklachten als bijwerking.
  • Hoofdpijn: Hoofdpijn is een mogelijke bijwerking van dexamfetamine.
  • Duizeligheid: Sommige mensen kunnen duizeligheid ervaren, vooral bij snel opstaan.

Conclusies ADHD Dexamfetamine Retard medicijn

Dexamfetamine Retard heeft een gemiddelde werkingsduur van 8 uur waardoor de inname frequentie tot de helft kan worden teruggebracht vergeleken met kortwerkende dexamfetamine. Dit is van groot belang voor de therapietrouw en daarmee de effectiviteit van de behandeling van ADHD.

De meeste patiënten hebben voldoende aan 1 of 2 doseringen per dag. Omdat er in Nederland nog geen merkpreparaat met langwerkende dexamfetamine beschikbaar is, is deze magistrale bereiding een welkome aanvulling op de medicamenteuze behandelmogelijkheden voor ADHD.

Geef een reactie