Ervaring als Ouder van Kinderen met ADHD

Ervaringen van ouder met ADHD kinderenWij hebben een zoon van 17 met ADHD (en waarschijnlijk DCD). Een zoon van 13 met veel kenmerken van ADD en NLD (Nonverbal Learning Disorders). Een dochter van 11 met ADHD, dyslectie en een benedengemiddeld IQ, zij zit op het LOM onderwijs. En een zoon van 8 met dyslectie en een bovengemiddeld IQ.
Wij wonen op Curaçao, sinds 2 jaar. Het is best een uitdaging om deze beperkingen hier uitgelegd te krijgen! Maar het is de moeite waard… O ja, en papa heeft ook ADHD.
DCD is een ontwikkelingsstoornis van de coördinatie van bewegingen. Kinderen met DCD kunnen last hebben van een grote bewegingsonrust, problemen met de fijne motoriek en problemen met de coördinatie.
Bij onze zoon zie je die fijn-motorische onhandigheid, slecht leesbaar handschrift, e.d. De grove motoriek is gelukkig wel goed. Hij doet aan judo en dat gaat prima! Er is ook nooit officieel onderzoek bij hem gedaan naar DCD. Hij is nu 17 en redt zich wel. Daarom zien we de noodzaak niet in om hem weer zo’n traject in te sturen.
In Nederland heb je niet meer speciaal LOM onderwijs. Hier op Curacao wel. LOM staat voor Leer- en Opvoedings Moeilijkheden. Onze dochter van 11 is hier goed op haar plaats. Kleine klassen, meer begeleiding. Wel worden de kinderen uitgedaagd om hun talenten te gebruiken. Wij hebben het gevoel dat dat meer gestimuleerd wordt dan in Nederland. Het prettige is dat ze hier 2 jaar langer op school mag gaan, en dan pas doorstroomt naar het vervolgonderwijs. Zoals het er nu uitziet zal ze VSBO kunnen gaan doen, ze ontwikkeld zich goed. Terwijl ze in Nederland nu in het laatste jaar zou zitten en dan naar het Praktijkonderwijs zou gaan. Niets mis mee, maar als ze iets verder komt worden haar mogelijkheden ook groter!
Geschreven door Mariette Vreugdenhil

Geef een reactie