Experiment: Hoe een schaal koekjes denk- kracht aantast en wat dat te maken heeft met jouw ADHD

ADHD’ers ervaren vaak moeite om zich te concentreren op alledaagse taken zonder externe stimulansen. In plaats van eenvoudige taken direct uit te voeren, raken ze vaak halverwege afgeleid. Dit fenomeen wordt hieronder besproken, geïllustreerd met een herkenbare anekdote.De uitdaging van simpele klussen

Het uitvoeren van dagelijkse taken zoals het opruimen van het huis, het inruimen van de koelkast, en het organiseren van documenten blijkt vaak lastig voor mensen met ADHD. De neiging om halverwege afgeleid te raken, maakt deze taken moeilijker dan ze lijken. Een veelvoorkomend voorbeeld is de wasmachine die vol zit maar niet wordt aangezet, wat tot frustraties leidt bij levenspartners.

ADHD Experiment met koekjes

Een treffend voorbeeld van hoe afleiding denkkracht en concentratievermogen kost, is het koekjesexperiment. Ari Tuckman voerde een wetenschappelijk onderzoek uit waarbij studenten wiskundige puzzels moesten oplossen. Een groep had een schaal met chocoladekoekjes voor zich. Het resultaat: de groep met de afleiding slaagde er niet in de puzzels op te lossen. Dit benadrukt hoe kleine afleidingen de denkkracht verminderen en het uitvoeren van taken bemoeilijken, een kernprobleem bij ADHD.

Voorkom afleiding

Bij KRACHT benadrukken we het belang van het voorkomen van afleidingen, waardoor de verleiding om ze te weerstaan niet ontstaat. We adviseren het gebruik van focusboosters, siteblockers, de toepassing van het tomato-werkritme, en het uitschakelen van alarmgeluiden op smartphones.

Vergroot je mentale uithoudingsvermogen

Daarnaast pleiten we ervoor om mentaal uithoudingsvermogen te vergroten, vergelijkbaar met een workout in de sportschool. Het opstellen en uitvoeren van taken op een uiterst gestructureerde manier helpt bij het creëren van nieuwe gewoontes. Hoewel het weerstaan van impulsen een dagelijkse strijd kan zijn, is het overstijgen van de mentale pijngrens essentieel om de aandachtsfocus te vergroten, vergelijkbaar met het verbeteren van conditie door regelmatig naar de sportschool te gaan.

Geef een reactie