Experiment: Hoe een schaal koekjes denk- kracht aantast en wat dat te maken heeft met jouw ADHD