'Gek' worden van de bemoeienissen van andere mensen.