Gezinstherapie voor ouders van kinderen met ADHD

Gezinstherapie bij ADHD: als je merkt dat je kind ‘anders’ is, dan ben je al snel geneigd om het te bagatelliseren. Gedachten als ‘het zal wel meevallen’ of ‘misschien heb ik het wel bij het verkeerde eind’ zijn heel normaal. Toch kan het zinvol zijn om op be[paalde zaken extra goed te letten. Een consequent concentratieprobleem op zich hoeft niet direct te wijzen op ADHD, maar in combinatie met andere symptomen kan dat wel degelijk het geval zijn. Denk bijvoorbeeld aan hyperactief of erg impulsief gedrag. Als jij je als ouder zorgen maakt, is het verstandig om dit te laten onderzoeken. ADHD heeft namelijk niet alleen een grote weerslag om je kind, maar ook op het gezin.

Hoe eerder, hoe beter
De manier waarop ADHD zich manifesteert kan verschillend zijn voor volwassenen en kinderen. Indien het tijdig wordt onderkent, kan een behandeling vroegtijdig starten zodat het eenvoudiger is om er mee om te gaan. Wordt dit pas op latere leeftijd vastgesteld, dan kan het een hele opgave zijn. Kan er al op jonge leeftijd een begin worden gemaakt met een behandelplan, dan is de kans groot dat een kind tijdig de juiste handvaten krijgt aangereikt zodat problemen op latere leeftijd te voorkomen zijn. Zo kan een kind met ADHD juist heel goed leren hoe het sociale relaties aan moet gaan en wordt ook het risico op het ontstaan van een bepaalde verslaving aanzienlijk verkleind.

De juiste benadering
Ondanks de beste bedoeling van de ouders, hebben kinderen met ADHD nog steeds te maken met veel onbegrip. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat iemand met ADHD lastig, vervelend of irritant is en in sommige gevallen zelfs minder intelligent. Dat is juist in de meerderheid van de gevallen onjuist. Bij kinderen met ADHD gaat het juist om het vinden van de juiste benadering en de daaraan gekoppelde behandeling. Juist het gevoel vanuit de omgeving niet te worden begrepen is vaak funest voor een ADHD’er. De symptomen zullen dan in de meest slechte situatie versterkt aandienen.

Het is onnodig om te stellen dat dit ongewenst is. Voor zowel de ouders als de leerkracht(en) op school is er juist een belangrijke rol weggelegd bij het omgaan met ADHD. Als dit op een juiste manier gebeurt is het resultaat vaak overweldigend. Het kind met ADHD fleurt op, voelt zich beter begrepen en zal beter kunnen aarden op school waarbij ook de schoolresultaten vaak verbeteren.

Gerichte aandacht en begrip
Aandacht en begrip in de thuissituatie zijn primaire voorwaarden om stappen te zetten richting een toekomst zonder (veel) zorgen. Door het tijdig vaststellen van ADHD door een specialist kan er vroegtijdig worden begonnen met het behandelen van de symptomen. Als er inderdaad wordt vastgesteld dat er sprake is van ADHD, dan is het zaak om hier zorgvuldig mee om te gaan. Een kind met ADHD vergt immers een andere benadering en een andere zorg. Wat nog veel belangrijker is: begrip. Merkt het kind dat hij of zij zowel thuis als op school goed wordt begrepen, dan heeft dit al snel een positieve impact op het gedrag. In feite is die andere benadering een investering in de toekomst van het kind.

Voor ouders van kinderen met ADHD
Heeft je kind ADHD dan kun je er niet omheen: het heeft zonder twijfel om zijn weerslag op het gezinsleven. Het goede nieuws is dat het niet per definitie slecht is. Sterker nog: door het volgen van de juiste behandeling leer je meer over jezelf en over je kind. De gezinstherapie richt zich namelijk op het totale plaatje en niet enkel op het kind. Je zult dus moeten gaan leren wat die andere manier is om met je kind om te gaan wat ADHD heeft. Ook de school speelt in dat hele proces een belangrijke rol. In veel gevallen wordt bij een vorm van gezinstherapie dus ook gekeken naar de rol van de school en hoe je daar als ouders bij betrokken kunt zijn. Zo zullen er met de school afspraken moeten worden gemaakt zodat je kind ook op school weet wat de regels zijn en wat er wordt verwacht. Dat is geen zwart-wit scenario: wat er bij je thuis gebeurt zal doorgetrokken moeten worden naar hetgeen er op school gebeurt.

Gezinstherapie is geen wondermiddel

Gezinstherapie biedt handvaten aan ouders van een kind met ADHD. Alhoewel de resultaten bemoedigend kunnen zijn, is het zeker niet zo dat de therapie ervoor zorgt dat de symptomen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Primair gaat het om het aanbrengen van structuur in de omgeving van het kind met ADHD. Dit gebeurt door het direct betrekken van primair de ouders en secundair de leerkrachten. Kinderen krijgen daarbij de tools in handen om vaardigheden aan te leren die het gedrag in positieve zin bijsturen.

Geef een reactie