Kinderen met ADHD wanneer wel/geen medicatie geven?

Kinderen met ADHDKinderen met ADHD, medicatie geven of niet? De meningen zijn er over verdeeld. Voor een volwassene zal het een eigen keuze zijn om al dan niet medicatie voor ADHD in te nemen. Voor een kind nemen de ouders of verzorgers die beslissing, vaak in overleg met de leerkracht van een kind en uiteraard de huisarts, die een verwijzing zal geven naar de GGZ voor een gesprek met een psychiater of een psycholoog. Er is in elk geval een recept voor nodig, medicatie voor ADHD is alleen op recept verkrijgbaar.

Als een volwassene goed functioneert zonder medicatie dan zal hij/zij niet snel voor ADHD medicijnen gaan slikken. Loopt hij of zij echter tegen veel obstakels aan door de ADHD dan kun je ook als volwassene in gesprek gaan met de specialist en medicatie gaan slikken. Uiteraard let je op de bijwerkingen, zijn deze erger dan de last die je ervaart door ADHD dan zul je de medicatie niet lang gebruiken. Je moet wel eerst de medicijnen een poosje slikken voordat je het resultaat ervan zult kennen.

  • Medicatie voor ADHD werkt niet verslavend.
  • Medicatie voor ADHD werkt binnen 30 minuten na inname.
  • Als het goed werkt merk je zelf het resultaat erg goed: meer energie, meer innerlijke rust, beter kunnen luisteren, de chaos verdwijnt, minder conflicten.

Je voelt je een zombie als de medicatie bij jou niet of minder goed werkt. In overleg met jouw specialist kun je een ander medicijn proberen. Blijf niet aan modderen als jij geen effect ervaart van je medicatie, maar consulteer de behandelende arts. Misschien een ander medicijn, een hogere dosering of juist minder, innemen op een andere tijd?

Medicatie voor kinderen op school

Het is goed mogelijk dat jouw kind met ADHD alleen last van zijn aandoening ervaart als het op school zit. In dat geval kun je de medicatie alleen geven op de dagen dat het kind naar school moet. Soms komt het idee om een kind medicatie te geven voor zijn ADHD van de leerkracht, omdat jouw kind niet presteert op het niveau dat je zou verwachten.

Medicatie kan een positieve bijdrage leveren om zich beter te concentreren en om de uitleg van de stof beter tot zich te kunnen nemen. Het is voor ouders best moeilijk om het kind medicatie te geven, zeker als je er geen voorstander van bent. Laat je daarom goed informeren door andere ouders met een kind met ADHD (hoewel elk kind anders kan reageren op het medicijn), door de specialist uiteraard en lees erover. Lees over de bijwerkingen.

Houd je kind extra goed in de gaten als hij of zij de eerste weken medicatie krijgt, heeft de medicatie het gewenste effect? Het is niet raar om je onzeker te voelen over het al dan niet geven van medicatie aan je kind met ADHD. Als je echter merkt dat het kind er zich beter door voelt en medicatie een positieve uitwerking heeft op zijn ontwikkeling op school, dan wil je hem dit niet onthouden.

Geef een reactie