methylfenidaat geneesmiddel adhd

Methylfenidaat is nog altijd het meest gebruikte ADHD medicijn

Als het gaat om de behandeling van ADHD bij zowel kinderen als volwassenen, dan is er vaak slechts een beperkte hoeveelheid geneesmiddelen die voorgeschreven kunnen worden. Zo zijn dexamfetamine en methylfenidaat naast atomoxetine en bupropion veel gebruikte vormen van medicatie. Met name methylfenidaat is bekend. Laatstgenoemde is een veelvuldig gebruikt medicijn en wordt veelal ook aan kinderen in de leeftijd van zes tot en met achttien jaar gegeven als onderdeel van een behandeling van ADHD.

Daling van het gebruik van methylfenidaat zet door

De populariteit van methylfenidaat voor de behandeling van ADHD blijkt ook uit de gegevens van de openbare apotheken. Het middel werd het afgelopen jaar maar liefst 1.3 miljoen keer voorgeschreven. In vergelijk met 2018 is dat een stijging van zo’n 2%. Alhoewel dat wellicht niet veel lijkt, gaat het dan toch om een stijging van 25.490 verstrekkingen. Die stijging is volgens het Pharmaceutisch Weekblad niet representatief voor alle leeftijdsgroepen. Met name onder jongeren is er spraken van een afname van het gebruik van methylfenidaat.

Stichting Farmaceutische Kengetallen bevestigd daling methylfenidaat gebruik

De Stichting Farmaceutische Kengetallen laat in het Pharmaceutisch weekblad weten dat er sinds 2015 al sprake is van een afname van het gebruik van methylfenidaat in de groep van zes tot achttien jaar. De ingezette daling bleek ook duidelijk uit de cijfers over 2019. Terwijl er in 2018 nog 97.000 jonge gebruikers van methylfenidaat waren, daalde dat aantal met 3000 in 2019. Uitgedrukt in procenten gaat het om een daling van 3.1%. Dat betekent dat er per 1000 inwoners 41.2 gebruikers zijn in 2019 tegenover 42.5 een jaar eerder.

Gebruik onder volwassenen

Terwijl het gebruik onder jongeren dus afneemt, stijgt het gebruik van het geneesmiddel methylfenidaat juist onder volwassenen. Lange tijd werd gedacht dat ADHD mogelijk zou overwaaien bij het bereiken van de volwassenheid, maar inmiddels is dit een achterhaald idee. Uit onderzoek blijkt juist dat veel mensen met ADHD ook als volwassene hinder hebben van de typische ADHD symptomen. Voor de behandeling van ADHD bij oudere patiënten (19 jaar en ouder) blijkt nu dat methylfenidaat juist voldoende effectief is. Dat is overigens niet altijd het geval geweest. Veelal ging men ervan uit dat juist bij volwassenen minder effectief zou kunnen zijn, maar sinds 2017 staat het geneesmiddel ook geregistreerd als toepasbaar middel voor de behandeling van volwassen ADHD-patiënten.

Deze erkenning is dan ook een logische verklaring voor het toegenomen gebruik van methylfenidaat. In de leeftijdsgroep van 19 tot 50 jaar werd de toename duidelijk zichtbaar. Ten opzichte van 2018 is er sprake van een forse stijging van 6.5%. In totaal gaat het om ruim 98.000 volwassen gebruikers van methylfenidaat, een stijging van 6000 in vergelijking met een jaar eerder.

Alternatieve middelen voor de behandeling van ADHD
Naast methylfenidaat zijn ook andere middelen in zwang bij de behandeling van ADHD. Ook al is methylfenidaat de eerste keuze, het middel is niet in alle situaties toepasbaar. In een enkel geval is het effect minimaal en kan de behandelend arts overwegen om dexamfetamine voor te schrijven. In 2019 ging het om bijna 45.000 gebruikers, tegenover 37.500 gebruikers in 2018. Dat komt neer op een stijging van 17%. Opvallend genoeg is het gebruik van dexamfetamine in zowel de groep van de jonge gebruikers als onder volwassenen, nagenoeg gelijk. In de leeftijd van zes tot en met achttien jaar gaat het om 3.8 gebruikers per 1000 inwoners en onder volwassenen 4.5.

Dexamfetamine
Wat betreft het gebruik van dexamfetamine is er wel sprake van een verschuiving van het gebruik. Zo zijn veel gebruikers in 2019 overgestapt naar een medicatie van 5 milligram. De verklaring hiervoor is dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van mening was dat er vaker een recept werd uitgeschreven voor een bereiding van 2.5 milligram dexamfetamine dan wat strikt noodzakelijk was. Veel gebruikers stapten toen over op het geregistreerde handelsproduct van 5 milligram.

Lisdexamfetamine (Elvanse)
Als alternatief voor het gebruik van dexamfetamine werd in 2019 ook gebruik gemaakt van het relatief nieuwe lisdexamfetamine (Elvanse). Dit middel werkt langer dan dexamfetamine en is sinds de introductie in september 2019 aan 3500 gebruikers voorgeschreven.


Reacties

Geef een reactie