Methylfenidaat is nog altijd het meest gebruikte ADHD medicijn

methylfenidaat geneesmiddel adhd