Methylfenidaat overzicht | Geneesmiddel voor kinderen en volwassenen met ADHD

Methylfenidaat is een stimulerend medicijn dat vaak voorgeschreven wordt bij patiënten met ADHD. Het verminderd stemmingswisselingen en verbeterd de concentratie. Het wordt onder meer ook gebruikt bij mensen met narcolepsie. Onderstaand vind je meer informatie over Methylfenidaat en antwoord op de meest gestelde vragen over deze medicatie.Veelgestelde vragen Methylfenidaat

 • Waar wordt dit voor gebruikt?
 • Heeft het medicijn bijwerkingen?
 • Hoe gebruik ik deze medicatie?
 • Dosis vergeten in te nemen?
 • Mag ik autorijden en alcohol drinken?
 • Methylfenidaat combineren met andere medicijnen?
 • Medicatiegebruik bij zwangerschap en borstvoeding?
 • Stoppen met medicatie inname?
 • Onder welke namen is het verkrijgbaar?
 • Heb ik een recept nodig?

Ook belangrijk alle methylfenidaat bijwerkingen. Wanneer u begint met dit medicijn is het goed om te weten wat de eventuele bijwerkingen van methylfenidaat kunnen zijn.

Zo werkt Methylfenidaat in onze hersenen

Hoe werkt deze amfetamine medicatie in onze hersenen met ADHD? In de onderstaande video, die gemaakt is door Doris van der Laan wordt uitgelegd hoe methylfenidaad en Dextro-amfetamine werken.

Behandeling

De oorspronkelijke behandeling van ADHD bestaat uit niet-medicamenteuze maatregelen zoals goede voorlichting, opvoedingsadviezen en opvoedingsondersteuning. Bij duidelijke beperkingen in het functioneren is daarnaast gedragstherapeutische behandeling aangewezen.

Als niet-medicamenteuze behandeling onvoldoende verbetering oplevert kan ter ondersteuning medicatie worden overwogen. Methylfenidaat is dan eerste keus. Bij onvoldoende effect of hinderlijke bijwerkingen komt Atomoxetine (Strattera) of dexamfetamine in aanmerking.

De behandeling van ADHD is specialistisch en dient te geschieden door artsen met een specifieke deskundigheid in slaap-waakstoornissen. Methylfenidaat is bij narcolepsie het standaardmiddel waarmee de meeste ervaring is opgedaan; publicaties van gecontroleerd onderzoek bij narcolepsie ontbreken echter.

Wanneer methylfenidaat gebruiken

Onderdeel van een uitgebreid ADHD behandelprogramma (met inbegrip van psychologische, opvoedkundige en sociale maatregelen) voor ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) bij kinderen vanaf 6 jaar en (jong)volwassenen alleen orthopedagogie alleen onvoldoende blijkt te zijn.

Methylfenidaat Tabletten (hydrochloride)

 • Toedieningsvorm: Tablet
 • Sterkte: 5 mg, 10 mg
 • Toedieningsvorm: Tablet met gereguleerde afgifte
 • Sterkte: 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg

Meer weten over het geneesmiddel Methylfenidaat? Lees dan de uitgebreide methylfenidaat bijsluiter of ga bezoek de officiële website: methylfenidaat.nl