Mindfulness als nieuwe, veelbelovende behandeling van ADHD

mindfulness-adhdMindfulness? Dat heeft toch met mediteren te maken? Wat heeft dat met ADHD te maken? En beter nog: hoe kan dat nou helpen? Dat zijn hele begrijpelijke en goede vragen en ik zal proberen hier een antwoord op te geven. Mindfulness is een nieuwe behandeling voor ADHD en laat tot nu toe veelbelovende resultaten zien (Meppelink, de Bruin & Bögels, 2016).
Inhoudsopgave:Wat is het doel van de mindfulness training?

De training is voor kinderen en jongeren met AD(H)D en hun ouders. De training voor kinderen richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden om beter om te kunnen gaan met de kenmerken van ADHD. Ze leren de adempauze te gebruiken om minder impulsief te reageren en trainen door middel van meditatie hun aandacht. De oudertraining richt zich intussen op het toepassen van mindfulness in de communicatie met het kind en in de opvoeding. In plaats van symptomen van AD(H)D te bestrijden met bijvoorbeeld medicatie wordt er dus een poging gedaan om de kinderen een grotere controle te geven over te symptomen, de communicatie tussen kind en ouders te verbeteren en de opvoedingsstress bij ouders te verminderen (Meppelink, de Bruin & Bögels, 2016).

Wat ga je nou doen in zo’n mindfulness training?

“Kijken, ruiken en luisteren naar een rozijn alsof je een mannetje van mars bent”. Eén van de meditaties in de mindfulness training richt zich op het met open interesse waarnemen van dingen die vanzelfsprekend zijn, zoals een rozijn. Een ander voorbeeld is de adempauze: een korte meditatie van drie minuten, waarbij je je focust op de ademhaling en die op elk moment van de dag uitgevoerd kan worden. Je leert allerlei vormen van meditatie om een meditatieschema te kunnen maken wat bij jou past. Het is de bedoeling dat deze meditaties uiteindelijk onderdeel van je dagelijks leven worden (Meppelink, de Bruin & Bögels, 2016).

Onderzoek naar mindfulness.

Op dit moment wordt er een grootschalig onderzoek gedaan aan de Universiteit van Amsterdam waar het effect van medicatie wordt vergeleken met het effect van mindfulness. Medicatie kan zeer positieve effecten op de ADHD-symptomen hebben, maar zeker ook een aantal negatieve, zoals bijwerkingen. Het kan ook resulteren in een effect dat alleen voor korte termijn zichtbaar is of in het uitblijven van een effect (Meppelink, de Bruin & Bögels, 2016). Vanwege de negatieve effecten is het van belang om ook nieuwe behandelingen te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld mindfulness.

Heb je interesse in dit onderzoek?

We zijn op zoek naar kinderen en jongeren met AD(H)D tussen de 9 en 18 jaar en hun ouders, die in de buurt van Amsterdam, Venlo of Roermond wonen.
Heb je interesse? Kijk dan voor meer informatie op onze website: adhd-medicatieofmeditatie.nl of ga naar onze Facebookpagina “ADHD: Pillen of Chillen”.
Je kan ook contact opnemen met de promovendus op dit onderzoek, Renée Meppelink, r.meppelink@uva.nl of onderzoeksassistent Annemieke Kloosterman, annemieke.kloosterman@student.uva.nl.
Bronvermelding: Meppelink, R., de Bruin, E.I., Bögels, S.M. (2016) Meditation or Medication? Mindfulness training versus medication in the treatment of controlled ADHD: a randomized controlled trial. BMC Psychiatry 16 (267), DOI 10.1186/s12888-016-0978-3 © ADHDblog.nl

1 gedachte over “Mindfulness als nieuwe, veelbelovende behandeling van ADHD”

Geef een reactie