Zo werkt een Neurofeedback behandeling – In 5 stappen uitgelegd

Weleens gehoord van Neurofeedback? In deze blog leggen we je graag in 5 stappen uit hoe een Neurofeedback behandeling werkt en wat het voor jou kan doen. Maar eerst een korte introductie over Neurofeedback.Trainen van je hersenen met Neurofeedback behandeling

Simpel gezegd is Neurofeedback een training voor je hersenen. Het leert onze hersenen om op de juiste snelheid te functioneren en te communiceren met andere delen van de hersenen. Onze hersenen veranderen namelijk gedurende de dag steeds in de mate waarin ze actief zijn en ook werken ze gevarieerd samen met verschillende hersendelen.

Wanneer we geconcentreerd met een taak bezig zijn laten onze hersenen bijvoorbeeld een ander activatie niveau zien dan wanneer we slapen. Dit activatie niveau vertaald zich in frequenties (hersengolven), ook wel snelheid waarop de neuronen in onze hersenen met elkaar communiceren. Deze hersengolven kunnen we met een EEG meting meten.

Hersengolven zijn in te delen in groepen. De verschillende hersengolven hebben ieder hun eigen functie. Hieronder vind je een korte omschrijving van de verschillende golven:

Hersengolf Hz Frequenties Omschrijving
Delta 0,5-4 Hz De deltagolven zijn erg sterk aanwezig tijdens de diepe slaap. Als je in slaapt valt heb je eerst een periode met veel deltagolven, dan de Remslaap en daarna weer een periode met veel deltagolven. Deze golven worden in verband gebracht met het herstelstadium van de slaap (slaapfase waarin het lichaam herstelt en nieuwe cellen aanmaakt).
Theta 4-8 Hz De thètagolven worden geassocieerd met dromen, inspiratie en creativiteit. Thètagolven hebben ook te maken met het opslaan van herinneringen in het lange termijngeheugen. Ook dagdromen hebben te maken met de thètagolven. Thètagolven spelen ook een rol bij interne inhibitie.
Alpha 8-12 Hz Alfagolven treden op wanneer de persoon ontspannen is of alert zonder specifiek aandacht te geven aan externe prikkels. Alfa-activiteit wordt ook in verband gebracht met intelligentie, geheugenfuncties en prestaties. Alpha golven worden gezien als de brug tussen het onderbewustzijn en bewustzijn.
Béta 13-36 Hz Bètagolven worden geassocieerd met denken, mentale en intellectuele activiteiten en en naar buiten gerichte aandacht. Het wordt geproduceerd bij een staat van alertheid.
Gamma 36-44 Hz Gammagolven komen voor bij intensive focus sterke mentale en helpt bij het integreren
van verschillende processen uit verschillende gebieden van de hersenen. De gammagolven zijn nodig voor sterke mentale activiteiten zoals bijvoorbeeld het, oplossen van problemen, integratie van gedachten en leren.

Hersenen blijven zich ontwikkelen

Onze hersenen ontwikkelen zich gedurende ons leven. Je hersenen worden steeds beter in staat om te schakelen in frequenties en maakt steeds meer waardevolle netwerken tussen hersendelen aan. Zo leren we als kind bijvoorbeeld steeds beter lopen, praten en ons gedrag aansturen. Onze hersenen hebben een ongelooflijke kracht om zich aan te passen en ons nieuwe vaardigheden te leren, of door dagelijkse oefening beter te worden in een bepaalde vaardigheden.

De inzichten die we afgelopen decennia hebben gekregen over het functioneren van onze hersenen en het lerend vermogen van het brein vormen de basis voor een Neurofeedback training.

Neurofeedback

De geschiedenis van neurofeedback gaat terug tot ongeveer 1960. De ontwikkeling van deze vorm van behandeling is met name toe te schrijven aan twee onderzoekers; Dr. Joe Kamiya en Dr. Barry Sterman. Kamiya onderzocht de rol die de zogenaamde alpha golven in de hersenen speelde in het bewustzijn, terwijl Sterman onderzoek deed naar hersenactiviteit tijdens de slaap.

Ze ontdekten dat mensen in staat waren om de functies van het autonome zenuwstelsel te veranderen door middel van operante conditionering (leren door straf en beloning). Dit was het startpunt van verdere ontwikkeling van de behandelmethode biofeedback en neurofeedback.

Bij een neurofeedback behandeling wordt er terugkoppeling gegeven op de hersenactiviteit die gemeten wordt. Door bepaalde frequenties te belonen en andere te “straffen” leert het brein in de juiste frequenties te produceren en optimale communicatie te vinden tussen de hersendelen.

Neurofeedback behandelplan

In de onderstaande 5 stappen leg ik uit hoe bij mijn bedrijf een Neurofeedback behandeling er uitziet.

Stap 1 – de intake, een goed beeld krijgen van je klachten

Voor een effectieve behandeling is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van je klachten. Tijdens een intakegesprek waarbij vragenlijsten worden ingevuld en besproken wordt er een duidelijk beeld gevormd van het klachtenpatroon en de hulpvraag.

Zo krijg je inzicht in welke problemen de basis vormen van je klacht en en welke problemen daar een gevolg van zijn.

Stap 2 – de EEG Meting (QEEG)

Met speciale EEG-apparatuur wordt er een meting gemaakt van de hersenactiviteit. Je krijgt een muts met elektroden op je hoofd die de frequenties waarnemen en registreren. Je EEG wordt geanalyseerd en vergeleken met een normgroep van mensen zonder klachten en van dezelfde leeftijd.

De therapeut krijgt zo een beeld in welke gebieden er bepaalde frequenties in overmaat of ondermaat voorkomen. Deze uitslag vormt de basis voor de behandeling. De meting is geheel pijnloos.

Stap 3 – het behandelplan

Op basis van de EEG meting wordt er door de psycholoog een persoonlijk behandelplan opgesteld. Daarin wordt beschreven wat er uit de EEG meting en de analyse is gekomen en op welke frequenties (hersengolven) en in welke gebieden er getraind wordt.

Stap 4 – trainen van je brein

Nadat het behandelplan is bepaald, start de eerste trainingssessie. De therapeut plaatst elektroden op je hoofd. Deze elektroden worden aangebracht op de gebieden waar getraind zal worden. Dit kan voor op het hoofd zijn, maar ook aan de zijkanten of achter op het hoofd.

Dit is dus afhankelijk van wat er uit de analyse komt en wat er in het behandelplan is bepaald. Gedurende de sessie meten deze elektroden de hersenactiviteit.

Je neemt plaats achter een scherm waar de feedback op de hersengolven wordt weergegeven. De feedback wordt weergegeven middels een film of bijvoorbeeld een game. Op het moment dat er hersengolven worden geregistreerd die gewenst zijn, kan je de film goed zien en vliegt bij de game de vogel door de cirkel.

Worden de hersengolven geregistreerd die niet gewenst zijn dan wordt de film donker of vliegt in de game de vogel langs de cirkel.

Op deze manier krijgen de hersenen steeds terugkoppeling wat wel en niet goed is. De aanpassing van de hersenen op de feedback gebeurd zowel bewust als onbewust. Door intensieve herhaling zullen de hersenen leren in de juiste frequenties te komen en daarmee de communicatie tussen hersendelen te versterken.

Stap 5 – bijsturen en afsluiten

Bij Neurofeedback streven we naar een blijvend resultaat. Dat is mogelijk, maar dit kost tijd en vraagt veel herhaling van het geleerde. Alleen op die manier kan je de hersenen in beweging krijgen en ervoor zorgen dat het zich aanpast en daarmee beklijft.

De sessies vinden dan ook 2 keer per week plaats.

Een sessie duurt 50 minuten en een gemiddelde behandeling omvat 25 tot 30 sessies. Tussentijds zijn er evaluatiemomenten waarin de voortgang goed gemonitord wordt.

Op die manier kan de behandeling aangepast worden om tot maximaal resultaat te komen. Om het geleerde ook goed toe te kunnen passen in de praktijk wordt er coaching geboden om je daarbij te helpen en oude patronen duurzaam te doorbreken.

Conclusie neurofeedback behandeling

Neurofeedback is een intensieve behandelmethode, maar zeker niet complex en zwaarmoedig. Het is laagdrempelig en voor veel mensen is het een prettige behandelingsvorm. Het is voor jong en oud. De behandelmethode wordt breed toegepast bij verschillende klachten, maar wordt bij uitstek het meest toegepast bij aandacht en concentratieproblemen.

Daar is veel onderzoek naar gedaan en ook zien we in de praktijk goede resultaten bij deze doelgroep. Neurofeedback is in opkomst. Dat betekent dat er veel aanbieders zijn. Laat je goed informeren over de type neurofeedback die aangeboden wordt en let daarbij op kwaliteitsregistraties van behandelaars.

2 gedachten over “Zo werkt een Neurofeedback behandeling – In 5 stappen uitgelegd”

 1. Hallo Ilse, waardevol artikel over Neurofeedback, geeft een goed beeld van de behandeling.

  Wat zijn de kosten van Neurofeedback.

  Groeten,
  Fleur

  1. Beste Fleur, goed om te horen dat het artikel een duidelijk beeld geeft van de behandeling.

   De kosten voor neurofeedback liggen tussen ongeveer de 80 en 105 euro per sessie. Dit verschilt per praktijk/organisatie.

   Bij mijn eigen praktijk BrainNetwork is de sessie prijs 89 euro.

   Met vriendelijke groet,
   Ilse Mennen

Geef een reactie