Opvoeden als je kind ADHD heeft + 5 tips

Als een van je kinderen ADHD blijkt te hebben betekent dat niet alleen een verrijking in veel gevallen, maar zeker ook een extra belasting. Het vraagt niet alleen veel inzet van de ouders, maar ook van de andere gezinsleden zoals broertjes en zusjes. Ondanks het impulsieve gedrag van een kind met ADHD, is het ook belangrijk om je andere kinderen voldoende aandacht te geven. Bovendien moet je ervoor waken om jezelf voorbij te lopen.

Positief opvoeden

Omdat je het als ouder altijd zo goed mogelijk wil doen en je daarbij graag een positieve benadering wil hanteren, is het vaak zinvol om enkele ruggesteuntjes te gebruiken. Onderstaande vijf tips helpen je te zien wat echt belangrijk is en hoe je er het beste mee om kunt gaan.

Tip 1 – veilige omgeving

Voor een kind zonder ADHD is een stimulerende omgeving al belangrijk, maar voor een kind met ADHD is dat bijna een basisvoorwaarde. De onvoorspelbaarheid, het impulsieve gedrag en het vaak beperkte inzicht maken dit noodzakelijk. Een veilige omgeving waarin een kind even zichzelf kan zijn zorgt ervoor dat ongelukken worden voorkomen. Daarnaast vermindert het de stress en zorgt het ervoor dat je als ouder ook even weer aan jezelf toe kunt komen.

Tip 2 – positieve benadering

Je kind nieuwe dingen aanleren gaat nog altijd het beste door middel van positieve ondersteuning. Dat geldt voor ‘gewone’ kinderen, maar nog veel meer voor een kind met ADHD. Juist als er sprake is van ADHD kun je ervan uitgaan dat je kind in de schoolsituatie het slachtoffer kan worden van pestgedrag met tal van negatieve ervaringen als gevolg. Daarnaast is het naar school vaak al een hele opgave vanwege het verwachtingspatroon. Je kind moet in feite nog meer zijn of haar best doen vanwege de mogelijke concentratieproblemen door ADHD. Om die redenen is het juist voor jou als ouder zijnde van belang dat je kind in de thuis situatie wordt bemoedigt en positieve aandacht krijgt. Hierdoor stimuleer je de interesse en is de kans aanzienlijk groter dat hetgeen je hem of haar wilt leren ook blijft hangen.

positieve smiley

Een positieve benadering betekent in veel gevallen dat je rekening moet houden met eventuele beperkingen en uitdagingen. Verdeel de taakjes voor je kind in handelbare porties en verwacht niet te veel. Op die manier kun je jouw kind eerder complimenteren en vergroot je het zelfvertrouwen. Dat betekent overigens niet alleen een compliment geven als een taakje is volbracht, maar ook voor zijn of haar inspanningen. Op die manier leert je kind ook hoe het met zijn of haar ADHD om kan gaan.

Tip 3 – snel handelen

Ook al is het een hele uitdaging om een kind met ADHD in het gareel te houden, zorg ervoor dat je consequent en snel kunt reageren. Hoe verleidelijk het ook is om te denken dat het kind zelf niet veel aan het ‘anders zijn’ kan doen, het gedrag kun je altijd bijsturen. Dit vergt uiteraard geduld omdat een kind met ADHD vaak impulsief is en niet altijd in staat is om de gevolgen van het eigen gedrag te zien. Het aanleren van aanvaardbaar gedrag is daarom een kwestie van snel en direct handelen. Op die manier leert je kind het beste om zichzelf onder controle te krijgen en te weten wat wel en niet mag. Met zo’n consequente aanpak verlaag je de kans op afwijkend of probleemgedrag.

Tip 4 – langer geduld

Terwijl je van een kind zonder ADHD bepaalde gedragingen mag verwachten, werkt dit bij een kind met ADHD net even anders. Het is daarom des te belangrijker dat de verwachtingen die je van jou kind hebt, realistisch zijn. Natuurlijk zal geen enkel kind zich conform de standaard gedragen en ontwikkelen, maar in veel gevallen kun je met wat geduld een hoop bereiken. Een kind met ADHD zit net even anders in elkaar. Er is feitelijk sprake van een extra belemmeringen waardoor je als ouder extra je best moet doen. Het gedrag en de manier van denken is nou eenmaal anders. Dat betekent dat je wel bepaalde verwachtingen kunt hebben, maar dat de tijdsperiode waarin ze aan die verwachtingen kunnen voldoen mogelijk langer is. Als je als ouder die extra belemmering kunt accepteren zul je ook eenvoudiger je kind kunnen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.

Tip 5 – meer ontspanning

Opvoeden is een vak apart en vaak loop je als ouder jezelf voorbij. Op zich geen probleem, je kunt altijd even een momentje voor jezelf inplannen. Dat wordt een ander verhaal bij een kind met ADHD. Je merkt zelf dat het vaak ook klopt: een kind met ADHD is inderdaad Alle Dagen Heel Druk. Toch moet je ook voor jezelf zorgen voor voldoende ontspanning. Goed ouderschap betekent dan ook niet dat je kind je leven moet bepalen. Houdt daarom rekening met je eigen behoeftes en ga jezelf niet volledig op een zijspoor zetten, maar maak ook tijd voor jezelf (en je partner)


Reacties

Eén reactie op “Opvoeden als je kind ADHD heeft + 5 tips”

  1. Miriam avatar
    Miriam

    De 5 tips zijn waardevol. Houdt basisregels strikt voor alle kinderen, maar soms moet je de regels aanpassen.
    Dit is mijn ervaring. Ik heb daar veel aan gehad met mijn kinderen. Later bleek dat mijn oudste ADD had. Door mijn strakke regels, hoefde ik niets aan te passenen. Kon zelfs de teugels iets los te laten toen ze ouder werden, maar ook weer aantrekken als het niet goed ging en dat allemaal zonder problemen. Zo zijn ze beiden zonder veel problemen door de pubertijd gekomen. Al begrepen ze elkaar niet. Doir ze dingen uit te leggen waarom iets wel of n8et mocht, was het duidelijk en konden ze het accepteren van elkaar.

Geef een reactie