ADHD en autorijden

ADHD en autorijdenADHD en autorijden, iedereen kan het leren! Zelfstandig zijn, daar hoort ook bij dat jij je zonder de hulp van anderen van plaats A naar B kunt begeven. Het reizen met het openbaar vervoer kun je leren en er gebruik van maken totdat jij je rijbewijs hebt, want ook met ADHD kun je leren autorijden en je rijbewijs behalen. Kies voor dat laatste de juiste rijschool.

Rijschool bekend met ADHD

Een rijschool met instructeurs die bekend zijn met ADHD en de kenmerken en die speciaal voor jou een aangepast plan van aanpak hebben. Veiligheid staat bovenaan bij het autorijden. Heb je veel last van concentratieproblemen, ben je minder alert dan is de veiligheid in het geding en stap je niet in de auto.

Ook wanneer je bent begonnen met ADHD medicatie wacht je af hoe je op de medicijnen reageert of totdat je eraan bent gewend. Autorijden doe je alleen als jij je goed voelt! Je neemt geen enkel risico, niet voor jezelf en zeker ook niet voor andere weggebruikers die de dupe kunnen worden als jij even niet oplet of niet op tijd reageert.

De juiste rijschool voor mensen met ADHD

Wil jij je rijbewijs halen en heb je ADHD, zoek een erkende en gespecialiseerde rijschool. Je bent er niet mee geholpen om na tien lessen alles stop te zetten, omdat de instructeur een aanpak heeft die niet bij jou aansluit.

 • Een erkende rijschool begint met een intake om te horen wat jij nodig hebt en waarmee de instructeur rekening dient te houden.
 • Altijd rijlessen op maat.
 • Je krijgt een instructeur waarmee je een klik hebt.
 • Je krijgt individueel les, er zal nooit een andere persoon met je meerijden.

Heb je rijangst dan is er ook daarvoor een oplossing, bespreek jouw angst. Tip: vraag een proefrijles aan.

ADHD en studeren

ADHD en studerenIemand met ADHD kan zijn doel behalen, als de juiste weg wordt bewandeld, zoals dat voor iedereen geldt. ADHD en studeren, het kan prima. Kies voor de juiste opleiding, een studie waar je hart ligt. Kies een school waar begeleiding mogelijk is. Bezoek een open dag en is dat te druk, maak een afspraak om de school op een ander tijdstip te bezoeken of zelfs een halve dag mee te draaien. Vraag wat de mogelijkheden zijn.

Zorg dat je op de hoogte bent van hetgeen je te wachten staat: het lezen van veel teksten (kan moeilijk zijn als je concentratieproblemen ervaart), het plannen van je opdrachten (moeilijk als je moeite hebt met ordenen, plannen en structureren) en tentamens (veel mensen met ADHD hebben meer tijd nodig om de opdracht te maken). Maak geen geheim van je ADHD. Zorg dat de school op de hoogte is van jouw aandoening, zodat je ondersteuning kunt krijgen, bijvoorbeeld extra verwerkingstijd tijdens een toets. Studeren met een ondersteuningsvraag, neem deze handreiking aan. Zij biedt je kansen om je studie met goed resultaat af te ronden.

ADHD café, heb je daar weleens van gehoord?

Wist jij van het bestaan van ADHD cafés? Een café waar mensen met ADHD samenkomen en waar over zeer verschillende onderwerpen wordt gesproken. Een plek waar je voor de gezelligheid komt en ervaringen kunt uitwisselen. Kijk online waar je deze bijeenkomsten kunt vinden. Een samenkomen van mensen die tegen dezelfde problemen aanlopen als jij.

Bijzondere gesprekken ook over hoe men een en ander heeft aangepakt. Heel fijn om te horen dat niet alleen jij met de aandoening ADHD en de kenmerken ervan worstelt. Ook wordt er veel gelachen om het impulsieve gedrag dat ook vaak te zien is bij iemand met ADHD, veel humor! Je kunt elkaar tips geven over een studie, over een bepaalde school die wel erg goed haar best doet om mensen met ADHD vooruit te helpen en dergelijke.

Wat zijn de ervaringen met een bepaalde medicatie tijdens het studeren? Gesprekken tussen ervaringsdeskundigen van ADHD die elkaar kunnen ondersteunen, tips geven. Want wie weet beter wat ADHD inhoudt en waar men tegenaan loopt bijvoorbeeld bij het studeren dan degenen die zelf ADHD hebben? Elke maand een bijeenkomst in het ADHD café, waar je naar uit zult kijken.

ADHD en werken

ADHD en werkenNa je studie ga je aan het werk. Waar ga je naar op zoek als je belast bent met ADHD? Uiteraard zoek je werk naar je zin, waar liggen je interesses? Rekening houdend met je ADHD is er ook voor jou een geschikte baan te vinden. Praat erover met professionals of met soortgenoten. Uiteindelijk maak je echter zelf de keuze.

Er komt veel op je af als je een baan zoekt en wat te doen als je gaat solliciteren. Is het verstandig om tijdens een sollicitatiegesprek te vertellen dat je ADHD hebt, of kun je dat beter later doen als je voor een tweede gesprek wordt uitgenodigd? Een antwoord hierop geven is niet eenvoudig en afhankelijk van diverse factoren. ADHD en werken, het begint met de keuze in welke vacature jij je gaat verdiepen. Hoe groot is een bedrijf? Hoeveel uren kun je werken? Wat is de inhoud van de werkzaamheden? Word je begeleid? Wat ga je verdienen? Hoe groot is de verantwoordelijkheid en kun jij die dragen?

Waar kun je werken?

Iemand met ADHD kan werken in een bedrijf (vaak is een kleinschalig bedrijf de beste optie). Er kunnen echter enkele voorwaarden nodig zijn om het beste resultaat te behalen en heel belangrijk om het naar je zin te hebben:

 • de mogelijkheid om even naar buiten te gaan om te bewegen als je daar behoefte aan hebt tussen de werkzaamheden door;
 • iemand die met je meekijkt en het overzicht houdt als je aan een grote opdracht werkt;
 • iemand die voor jou een planning maakt als je daar moeite mee hebt;
 • er dient volgens een bepaalde structuur gewerkt te worden, zodat het geen chaos wordt;
 • collega’s en een werkgever met begrip.

Dat laatstgenoemde punt is erg belangrijk. Collega’s kunnen de sfeer voor jou behoorlijk verpesten als ze je niet begrijpen. Waarom is hij/zij weer van zijn plaats en loopt hij/zij buiten? Waarom is een klant niet teruggebeld (vergeten)? Maar ook kunnen collega’s jaloers zijn op het feit dat jij met je ADHD de werkzaamheden zo snel hebt gedaan. En omdat jij zulke briljante oplossingen bedenkt, waar niemand aan heeft gedacht (jouw creativiteit, out of the box denken).

ADHD en werken als ZZP’er

Zeer gewilde banen onder de mensen met ADHD zijn die werkzaamheden die zij zelfstandig kunnen uitvoeren. Enkele voorbeelden daarvan zijn: schilderen, koken en bakken, schrijven, fotograferen, ontwerpen, in de architectuur werken, werken in de reclamewereld, werken als zorgverlener van agent tot en met verpleger. Tijdens je studie heb je wellicht stage gelopen, wat vond je ervan? Je hebt ook altijd een proefperiode voordat jij ergens gaat werken. Gebruik die proeftijd om te bepalen of dit is wat je wilt.

Kinderen met ADHD regulier of speciaal onderwijs?

Regulier of speciaal onderwijsKinderen met ADHD, regulier of speciaal onderwijs? Het is voor ieder kind anders wat het beste is. Ouders willen thuis en op school het beste voor hun kinderen. Ze willen dat ze er een veilige en vertrouwde plek vinden. Een kind met ADHD is vaak het middelpunt van pesterijen door het drukke gedrag, zijn impulsiviteit en andere kenmerken van ADHD.

Bekende school

Een school die bekend is met ADHD en de gevolgen voor een kind en daar veel aandacht aan besteedt, is erg belangrijk. Een erg grote school met veel leerlingen in één groep zal wellicht iets minder overzicht hebben over de massa kinderen. Zeker op de speelplaats, waar veel “dingen” gebeuren die een kind kunnen breken.

Grote of kleine school

Zou een kleine school dan in het belang van jouw kind met ADHD zijn? Een kleine school waar de leerkrachten oog hebben voor kinderen met een rugzakje zal ten goede komen aan de ontwikkeling van je kind. Vaak zijn de lijntjes naar de ouders toe kort. Regelmatig zal er een overleg worden gepland, zodat ouders de voortgang van hun kind met ADHD goed kunnen volgen. Een kleine school kan dus een oplossing zijn, maar er is meer mogelijk, namelijk speciaal onderwijs.

Speciaal onderwijs?

Nu hoef je daarvan niet te schrikken als de leerkracht dit aankaart tijdens een gesprek over je kind. Zie het positief. De leerkracht ziet mogelijkheden voor je kind, die beter tot zijn recht komen op het speciale onderwijs. Het is tevens prettig dat een leerkracht ervoor uitkomt dat jouw kind met ADHD niet op zijn plaats zit op een reguliere school. Speciaal onderwijs heeft kleine groepen en mensen voor de groep die speciaal zijn getraind in het lesgeven aan kinderen met ADHD.

Ze kunnen de kinderen meer individueel begeleiden en hun sterke kanten naar boven halen. De leerkracht van je kind kan met dit voorstel komen, maar ook jij als ouder kunt hierover gaan praten als je merkt dat jouw kind niet gelukkig is en geen vorderingen maakt in het reguliere onderwijs.

Denk er goed over na of regulier of speciaal onderwijs voor jouw kind beter zal zijn.

Diagnose ADHD, wat nu?

diagnose ADHDMisschien overvalt de diagnose ADHD je, maar zeer waarschijnlijk heb je er al rekening mee gehouden dat dit de uitslag zou zijn en komt deze niet geheel onverwacht. Nu je de zekerheid hebt van een deskundige kun je met je ouders de juiste maatregelen treffen en professionele hulp inschakelen van een ADHD coach voor hulp en begeleiding thuis en op school. Het is na de diagnose een moeilijke taak die je te wachten staat om de aandoening ADHD te accepteren, want je hebt ADHD levenslang. Dat gaat niet binnen een dag lukken ook niet binnen een maand, daar is tijd, veel tijd voor nodig.

Acceptatie diagnose ADHD

Houd echter de acceptatie steeds voor ogen, dat is jouw doel. Je hoeft deze weg niet alleen af te leggen. Professionele begeleiding zal je hierbij helpen. Je krijgt handvatten aangereikt, waarmee je verder kunt, thuis, op school en je verdere sociale leven. Na verloop van tijd ga je steeds meer deze aandoening ADHD accepteren, het hoort bij jou. Je zult er ook achter komen dat ADHD ook voordelen heeft. Humor mag daarbij niet ontbreken!

Om voor vergoeding van begeleiding in aanmerking te komen heb je de diagnose van een professional nodig. Vaak is de diagnose een bevestiging van hetgeen je al wist. En toch is het van belang deze diagnose te laten stellen. Een voorbeeld: je moet een test doen op school. Vaak krijgen leerlingen met een diagnose ADHD wat extra tijd om de opdrachten te maken. Er wordt rekening gehouden met jouw aandoening en dat is in jouw voordeel. Na de diagnose kan er een behandelplan worden opgesteld.

Werk er aan..

Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan jouw sociale vaardigheden. Ook kan er aan je ouders worden uitgelegd wat ADHD voor jou betekent en hoe zij je het beste kunnen begeleiden en helpen in het dagelijkse leven door duidelijkheid, structuur en ritme te bieden. Zoals je leest betekent een diagnose dat het leven voor jou een stuk eenvoudiger kan worden gemaakt, zowel thuis, op school en in jouw directe omgeving.

ADHD, hoe ga je ermee om?

ADHD ADHD en omgang, hoe is het voor jou als je het hebt? Heb jij de aandoening ADHD dan zal het voor iedere persoon anders zijn hoe hij of zij ermee omgaat. Ook de ernst van de kenmerken zullen daarbij zeker een rol spelen. De ene zal meer last ervaren dan de andere persoon met ADHD. Ook de omgeving waarin je leeft heeft invloed, dat kan negatief maar ook positief zijn, waardoor jij in dat laatste geval de belasting van je ADHD minder “voelt”. De omgeving speelt een belangrijke rol, meer dan je misschien weet. Hoe je met ADHD omgaat ligt niet alleen aan jezelf. Ook andere factoren hebben er, zoals je leest, invloed op.

Welke factoren beïnvloeden hoe jij met jouw ADHD omgaat?

 • Allereerst de manier waarop jij in het leven staat. De ene persoon leeft nou eenmaal gemakkelijker dan de andere. De ene ziet minder problemen dan de andere, dat is bij iedereen zo, dus ook als je leeft met ADHD.
 • De ernst van de kenmerken. Zoals je weet kent ADHD vele kenmerken, kenmerken die niet allemaal aanwezig hoeven te zijn, kenmerken ook waar je in meer of mindere mate last van hebt. Bijvoorbeeld: concentratieproblemen, beweeglijk zijn en niet lang stil kunnen zitten, innerlijke onrust (chaos in het hoofd), problemen met sociale contacten, impulsief gedrag, vergeetachtigheid.
 • De omgeving waar je woont en waar jouw contacten liggen. Het gezin met wie je samenwoont heeft een grote invloed op alle huisgenoten. Het drukt een stempel op alle bewoners. Ouders bijvoorbeeld kunnen hun kinderen maken en breken door ze respectievelijk positief te benaderen en hun zelfvertrouwen vergroten of door ze constant naar beneden te halen en hun zelfwaarde teniet te doen. Als ouders niet kunnen omgaan met het probleem (ADHD) van hun kind, dan zal het kind deze aandoening als veel ernstiger ervaren dan wanneer het door de ouders goed wordt begeleid eventueel met professionele kind- en ouderbegeleiding.

Hoe gaan leerkrachten om met ADHD?

Het is erg belangrijk voor iemand met ADHD dat hij of zij leerkrachten heeft die op de juiste wijze met ADHD kunnen omgaan. Dat geldt voor alle soorten van onderwijs. Een leerkracht op de basisschool waarmee een kind de hele dag te maken heeft zal veel voor een kind met ADHD kunnen betekenen als de aanpak goed is en er begrip is. Ook het contact van de ouders met de leerkracht is essentieel. Heeft een kind thuis een coach of begeleider? Ook in dat geval kan het van toegevoegde waarde zijn als er contact opgenomen wordt door de professional met de school van het kind dat hij of zij begeleidt. Op voortgezet en hoger onderwijs heeft een student met meer dan één docent te maken, toch is het ook in dat geval belangrijk dat ADHD serieus wordt genomen.

Een vertrouwenspersoon op die school kan een belangrijke spelen bijvoorbeeld door extra gesprekken met deze student. Gelukkig is er tegenwoordig veel meer duidelijk over ADHD en wordt het serieus genomen. Deskundigen worden toegelaten om erover te spreken in een lerarenvergadering bijvoorbeeld en leerkrachten praten er met collega’s tijdens studiedagen over hoe ze de kenmerken van ADHD op hun school zullen aanpakken en hoe ze een kind met ADHD het beste kunnen helpen en begeleiden.

Algemene tips als jouw kind de diagnose ADHD krijgt

 • Verdiep je in de kenmerken. Er zijn een aantal kenmerken zoals concentratieproblemen, moeite met sociale contacten, vergeetachtigheid, druk en beweeglijk zijn, impulsief gedrag, snel afgeleid zijn en andere. Niet alle kenmerken hoeven voor te komen.
 • Heb begrip, jouw kind kan er niets aan doen dat het ADHD heeft. Het is een aangeboren aandoening al dan niet erfelijk.
 • Ondersteun waar dat nodig is, neem echter niet alles over en laat de regie waar dat kan bij het kind.
 • Pas aan wat nodig is, doe dat echter alleen als het echt nodig is om het kind beter/goed te laten functioneren, bouw aanpassingen af als het verantwoord kan. De eigenwaarde groeit daardoor: “ik kan het zelf/zelfstandig”.
 • Behandel het kind niet als patiënt.
 • Lees boeken met de juiste info en lees ervaringen van anderen met een kind met ADHD, dat is vaak zeer herkenbaar. Ook lees je dan vaak tips die ook jou gaan helpen.
 • Kies de juiste school en houd vinger aan de pols door met enige regelmaat en als het nodig is meteen te overleggen met de leerkracht van je kind. Grijp meteen in bij problemen en als je ziet dat je kind op school doodongelukkig is.
 • Informeer ook anderen in de directe omgeving van je kind over ADHD en schaam je vooral niet. Men zal jouw kind beter begrijpen.
 • Schakel een ADHD coach in die jouw kind begeleidt en handreikingen doet. Ook ouderbegeleiding is een optie en kan een heleboel verlichting geven. Een coach kan je kind begeleiden tijdens het maken van huiswerk, maar ook leren boodschappen doen, hij/zij kan werken aan sociale vaardigheden, de coach kan samen met je kind ontspanning zoeken in de natuur door eropuit te gaan.

Wat kun je thuis doen om het leven van een kind met ADHD gemakkelijker te maken? Praktische tips omgaan met ADHD vind je onderstaand.

 • Richt de slaapkamer van degene met ADHD in op een manier waarop er niet teveel prikkels zijn.
 • Zorg voor een goed slaapritme.
 • Trek er met je kind opuit, de natuur in, vermijd drukte.
 • Zorg voor regelmaat, elke dag, bijvoorbeeld door een dag- of weekschema op te hangen.
 • Help je kind mee zijn slaapkamer op te ruimen, doe het samen en baken zijn taak af, zodat het overzicht heeft.
 • Evalueer de dag, wat ging goed, wat ging minder?
 • Geef aan je kind bijzonderheden op tijd door, zodat het er zich op kan voorbereiden, een verjaardag bijvoorbeeld.
 • Geef ook de andere huisgenoten aandacht.
 • Help je kind over zijn aandoening te praten en ADHD te accepteren. ADHD is namelijk geen tijdelijke ziekte die na verloop van tijd geneest, ADHD heb je je leven lang. Geef de juiste handvatten om ermee te leren omgaan en op den duur te accepteren. Ook hierin kan een ADHD coach veel betekenen. Je hoeft het niet allemaal alleen of zelf te doen, schakel die professional in. Deze kan een wereld van verschil maken voor jou en je kind.
 • Medicatie, alleen als het niet anders kan. ADHD medicatie heeft bijwerkingen en iedereen reageert er anders op. Bespreek dit met de behandelend arts en observeer je kind goed als je met de medicatie begint om te zien welk effect de medicijnen hebben.

Hoe er met ADHD wordt omgegaan zal van persoon tot persoon verschillen, want zoals mensen zonder ADHD allemaal uniek zijn, geldt dat ook voor mensen met ADHD. Is iemand positief ingesteld of juist negatief? In welke mate zijn de kenmerken van ADHD aanwezig? Hoe is de thuissituatie en de  begeleiding?

ADHD en slaapproblemen

ADHD en slaapproblemenADHD en slaapproblemen, iets wat vaak samengaat. Slaapproblemen zijn erg vervelend in de nacht maar ook overdag, want slecht slapen zorgt ervoor dat je overdag niet 100% functioneert. Je wordt chagrijnig, kunt je slechter concentreren, kortom slecht slapen beïnvloedt je leven negatief als het slaaptekort chronische vormen aanneemt. Dat geldt voor iedereen. Volwassenen en kinderen met ADHD hebben er vaak last van. Hun slaapproblemen zorgen ervoor dat ADHD gerelateerde problemen verergeren. Denk aan concentratie en emotieregulatie.

Waarom niet slapen?

Mensen met ADHD kunnen niet slapen, omdat ze zich niet kunnen ontspannen, hun hoofd zit vol, ze kunnen hun gedachten niet stopzetten, ze blijven piekeren. Is dat bij jouw kind met ADHD het geval, laat het vaker buitenspelen. Het zou zomaar de oplossing kunnen zijn. Het is in elk geval het proberen waard. Het kan geen kwaad, het heeft geen bijwerkingen, zoals dat wel het geval is bij medicatie.

Gevolgen niet slapen…

Als een kind met ADHD slecht of niet slaapt heeft dat ook zijn weerslag op de ouders. Ook zij slapen slecht. Slaapproblemen veroorzaken nog meer problemen. Praat erover met de huisarts of met de begeleider van je kind. Misschien is slaaptraining een optie. Ook muziek luisteren, yoga en ontspanningsoefeningen voordat het kind gaat slapen kun je overwegen

Tip: laat jouw kind overdag geen dutjes doen op de bank. Zorg dat het meer beweegt of een sport actief gaat beoefenen, nadat het uit school komt. Het zal niet bij elk kind eenvoudig zijn om het zover te krijgen (ook afhankelijk van de leeftijd), vraag om begeleiding als het je allemaal teveel wordt. Coaches staan voor je klaar en kunnen je ontlasten.

ADHD en buiten zijn, wat is de invloed?

ADHD en buiten zijnVeel in de buitenlucht zijn is belangrijk voor iedereen, maar zeker ook voor kinderen met ADHD. Veel buiten zijn, zorgt in het algemeen dat kinderen ook meer bewegen. Veel bewegen en/of sporten zorgt er vervolgens voor bij veel kinderen dat de concentratie verbetert. Er komt meer rust in het lichaam en in het hoofd. Kinderen kunnen na het buitenspelen binnen langer blijven zitten bijvoorbeeld om te eten of huiswerk te maken.

Bewegen helpt ook!

Ook uit onderzoek is gebleken dat bewegen een positieve invloed heeft op een kind met ADHD. De energie wordt door het bewegen op een goede manier gebruikt en de energie raakt er door op, waardoor er meer rust ontstaat. Het bewegen zorgt ervoor dat een kind lichamelijk bezig is, het hoofd hoeft even niet te werken. Er is totale ontspanning mogelijk. Daardoor kan een kind ‘s nachts ook beter in slaap komen. Tip: laat het kind veel buiten spelen en ravotten. Geen uur achter elkaar huiswerk maken, maar de taken opdelen en tussendoor er even tussenuit om buiten te spelen. Ook de leerkracht kan hier prima op inspelen door het kind (met een klasgenoot) tussen de lessen door buiten rondjes te laten rennen bijvoorbeeld.

Buiten spelen

Laat jonge kinderen in de zandbak spelen, schommelen, klimmen en klauteren, zowel kinderen met als zonder ADHD. Gelukkig gaan de schoolgaande kinderen van alle groepen langer en vaker buiten spelen. Het is belangrijk dat de ouders dat thuis ook stimuleren en de juiste spullen daarvoor aanschaffen, bied uitdagende activiteiten aan. Leef je kind voor door zelf ook vaker naar buiten te gaan, te tuinieren, een stoep te vegen, te fietsen, met je kind spoorzoekertje te doen, ga fotograferen, eikels zoeken, mooie bladeren verzamelen en andere leuke spelletjes. Goed voor beide partijen. Eropuit met het gezin en van alles buitenshuis ondernemen, zonder telefoon, zonder iPad. Een kind dat veel buiten speelt slaapt een stuk beter, goed slapen is belangrijk, het kind functioneert overdag beter.

Bewegen is beter dan veel praten!

Tip: wanneer een kind overstuur is, ga dan geen lange preken houden, kom in beweging, ga wat doen. Door beweging komen er endorfine stoffen vrij, dit zijn natuurlijke stoffen die mee helpen om je beter te gaan voelen. Bewegen zoals lopen, zwemmen, voetballen, naar de speeltuin in de buurt, een balspel spelen, touwtje springen, fietsen kunnen zorgen voor een omslag in het humeur en daarnaast zal het kind zeer waarschijnlijk beter slapen als het langdurig buiten is geweest.

ADHD en speelgoed

ADHD en speelgoedElk kind is uniek, ook elk kind met ADHD. Elk kind heeft een eigen voorkeur voor speelgoed, ook een kind met ADHD. Je kunt tips en ideetjes krijgen van mensen die het allemaal goed bedoelen over speelgoed dat voor jouw kind met ADHD wellicht geschikt zal zijn. Toch is het belangrijk dat jij je kind zelf observeert en kijkt waarnaar de voorkeur gaat.

Leukste speelgoed

Waar speelt jouw kind het liefste mee? Je kunt wel proberen aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind en kijken waar het op vastloopt. Welk speelgoed kan daarbij helpen? Als jij je hierin verdiept zul je erachter komen dat er een heleboel speelgoed op de markt is, dat voor jouw kind prima zal werken. Heeft jouw kind begeleiding van een coach of speltherapeut dan zullen ook deze deskundigen je kunnen adviseren.

Naar welke kleur gaat de voorkeur, welk materiaal en moet het speelgoed al dan niet bewegen? Een jong kind of een kind dat niet of erg weinig praat kan door bepaalde aanwijzingen en bewegingen duidelijk maken wat het nodig heeft. Een kind dat voortdurend op het randje van zijn trui bijt heeft baat bij een bijtring. Een kind dat veel met zijn handen slaat of draait kun je een eenvoudig muziekinstrument geven of een rammelaar.

Blijft de fijne motoriek achter, geef speelgoed dat deze stimuleert, datzelfde geldt voor de grove motoriek. Welk speelgoed bevordert de sociale vaardigheden? En welk speelgoed heb je nodig voor de zintuig stimulatie? Laat een kind spelen in een zand- en waterbak of met scheerschuim. Laat het kleien en vingerverven. Heeft jouw kind een coach die hem of haar begeleidt dan kan deze zeker suggesties doen. Deze kent het kind en zijn behoeften. Je kunt nooit voorspellen of bepaald speelgoed een schot in de roos is, maar dat is bij alle kinderen het geval, kinderen met en zonder de aandoening ADHD.

Waar spelen ze graag mee?

Soms spelen ze het liefste met dingen waarvan jij geen idee hebt. Bijvoorbeeld het uit elkaar halen van een radio of ze worden gefascineerd door een of andere techniek. Observeer en probeer aan te sluiten bij de interesse en de behoefte van je kind. Ben niet bang om het verkeerd te doen. In het slechtste geval negeert jouw kind zijn cadeautje en dat is een teleurstelling maar daar kom je wel overheen, zeker als je in je achterhoofd weet dat dit kan gebeuren. Voorbeeld: je koopt een magnetenbord met letters en figuren, maar jouw kind speelt liever met de oude auto’s van zijn broer….. .

Tip: door eerst speelgoed te lenen bij een spelotheek kun je ervaren of het door jouw kind wordt gebruikt, vervolgens kun je het zelf aanschaffen. Een speltherapeut gespecialiseerd in kinderen met ADHD kan je ook adviezen en tips geven. Je staat er niet alleen voor zoals je leest, maak gebruik van de hulp die voorhanden is.

ADHD en speelgoed voorbeelden

Voorbeelden van speelgoed dat in veel gevallen een succes is, kies en probeer het uit.

 • Druppelbaan
 • Knikkerbaan
 • Balanceertrap
 • Monkey mind kaartspel
 • Stress bal
 • Wiebelkussen
 • Trilkussen
 • Vibrerend kussen
 • Emotie armband
 • Glitterballen
 • Harige knuffel
 • Kauwarmband
 • Zandloper
 • Twidget
 • Tangles of twisty loops
 • Schommel
 • Hangmat
 • Muziekinstrument
 • Blokken
 • Scheerschuim
 • Hamertje tik
 • Magnetenbord met cijfers en letters

Maak nu gebruik van het grote aanbod in verband met het feest van Sinterklaas en kerst. Er zullen zeker leuke surprises voor jouw kind bij staan.

ADHD en hoogbegaafd

ADHD en hoogbegaafd ADHD en hoogbegaafdheid gaan vaak samen. Zoals dat bij ADHD het geval was, is hoogbegaafdheid ook een tijd als modeverschijnsel gezien. Een hype misschien? Nu weet men wel beter. Toch zullen er nog steeds mensen zijn die het niet begrijpen als een kind anders dan “gemiddeld” is, dat kun je dan beter zo laten.

Gelukkig hoeven kinderen steeds minder vaak gemiddeld te zijn en mogen ze zijn wie ze zijn, de een wat creatiever dan de ander, de ander die wat meer met zijn neus in de boeken zit en degene die wordt gefascineerd door de natuur. Aan de sterke kanten van een kind wordt steeds vaker aandacht besteed en deze worden verder uitgewerkt.    

De eigenschap hoogbegaafd wordt erkend en deze is vaak in het nieuws, in de kranten, op tv. Vaak in combinatie met dyslexie en/of ADHD. De een ziet ADHD en hoogbegaafd als een probleem, de ander als een gave. Voor beide is een uitleg mogelijk als je de positieve kanten en negatieve belicht.  

Welke hindernissen komt een hoogbegaafd kind met ADHD tegen? 

Hoewel er steeds meer begrip en erkenning is voor kinderen met ADHD en hoogbegaafdheid zijn er nog steeds hindernissen waar zij mee te maken krijgen, de ene meer dan de andere. Het ene kind zal dit als last ervaren, het andere kan er beter mee omgaan en vindt zijn weg wel. Als ouder en verzorger dien je dit in de gaten te houden. Is er extra hulp of inzet van een professional nodig?  

 • Speelt jouw kind buiten of zit het stilletjes binnen met een boekje in een hoekje? 
 • Is het kind bij een vereniging, sport, muziek, scouting? 
 • Heeft jouw kind belangstelling voor slechts één ding, de computer bijvoorbeeld of varieert het? 
 • Speelt het met andere kinderen? 
 • Presteert het onder zijn niveau? 
 • Heeft het aansluiting in de klas met leeftijdgenootjes? 
 • Wordt het gepest op school of in de buurt? 
 • Durft het zijn gave niet te tonen? Durft het te laten zien wat het kan? Is het trots op hetgeen hij/zij presteert? 
 • Heeft het een positief of negatief zelfbeeld? 
 • Is zijn gedrag moeilijk? Zijn er veel conflicten? 
 • Verveelt het kind zich op school en is het altijd als eerste klaar met de stof? 

Praat erover met de leerkracht, jouw huisarts en met andere ouders die hetzelfde ervaren. Wellicht komt naar voren dat je voor jouw kind hulp moet inschakelen. Zie het vervolgens niet al te somber in. Met de juiste aanpak, een fijne begripvolle omgeving en een positieve blik op de toekomst is het weliswaar een zware taak een kind met ADHD dat hoogbegaafd is op te voeden, maar wel een dankbare taak. Geen dag is hetzelfde en je zult je creativiteit goed kunnen gebruiken. Ben niet te bang dat alles fout zal gaan.

Luisterend oor

Zorg vooral voor een luisterend oor voor jezelf, zodat jij het volhoudt en neem de (professionele) hulp aan die je krijgt aangeboden, die er voor je is. Het is niet raar en het is ook geen teken van zwakte, maar juist het tegenovergestelde. Je wilt het beste voor je kind, maar voor sommige zaken ben je niet opgeleid en kun je wel wat handvatten en hulp van een professional gebruiken.

Laat om te beginnen je kind testen door een gerenommeerd instituut of de GGZ. De twijfel over wat er met je kind aan de hand is wordt daardoor weggenomen en daarmee de onrust. Er kan een geschikt plan van aanpak worden opgesteld voor thuis en op school.       

ADHD en medicatie

ADHD en medicatieAHDH zonder medicatie dien je eerst een poosje te proberen voordat je medicijnen gaat slikken. Heb je veel tips en handvatten gekregen van een professional dan zul je deze eerst een halfjaar moeten proberen voordat je iets anders gaat doen, medicatie slikken bijvoorbeeld. Uiteraard zijn er altijd uitzonderlijke situaties waarbij iemand met ADHD echt niet zonder kan en wellicht naast allerlei handvatten en tips medicatie moet gebruiken.

De huisarts, psycholoog en/of psychiater kunnen je erover informeren. Een leerkracht kan nooit bepalen dat een kind met ADHD pillen moet gaan slikken voor een betere concentratie en meer rust. Hij/zij kan het wel met de ouders bespreken als er aangetoond kan worden dat de leerprestaties lijden onder de kenmerken van ADHD. Medicatie gaan slikken is zeker voor kinderen een grote stap en een heel moeilijke beslissing voor de ouders. Je wilt niet dat kinderen ervan afhankelijk worden. Er zullen goede gesprekken aan vooraf moeten gaan. En als het dan toch moet, wil je er eerst alles over weten. 

Medicatie bij ADHD, wanneer wel en wanneer niet? 

Je hoopt natuurlijk dat jouw kind met ADHD geen medicatie nodig heeft om te kunnen functioneren thuis en op school en later op zijn werk. Wanneer hoeft het niet: 

 • Als jouw kind blij en opgewekt is, vriendjes kan maken, een leuk leven leidt 
 • Als het kind op school zijn taken kan maken  
 • Wanneer het kind thuis mee doet met de rest 
 • Als het kind en de omgeving niet teveel last hebben van de kenmerken van ADHD en erdoor beperkt worden 
 • Als je kind met handvatten en tips zo normaal mogelijk functioneert 

Wanneer heeft jouw kind medicatie nodig? 

 • Als het ongelukkig is door de kenmerken van ADHD, als zijn leven er teveel negatief door wordt beïnvloed 
 • Wanneer het onder zijn kunnen presteert op school 
 • Als een kind niet in een groep functioneert 
 • Wanneer het extreem veel overlast veroorzaakt door zijn AHDH 
 • Op het moment dat alles uit de kast is gehaald en niets voldoende helpt, handvatten worden gebruikt, tips worden nageleefd, maar het is allemaal niet voldoende. Medicatie kan dan van toegevoegde waarde zijn. 

Wat moet je doen als je denkt dat medicatie voor ADHD nodig is? 

Het kan zijn dat de leerkracht je wijst op het bestaan van medicatie voor kinderen met ADHD. Je kunt het ook zelf willen proberen, omdat andere oplossingen niet voldoende helpen. Ga in gesprek met de huisarts, kinderpsychiater of kinderpsycholoog en bespreek de mogelijkheden, maar zeker ook de bijwerkingen. In de tijd dat de medicatie wordt begonnen zal het kind extra geobserveerd worden in de groep, maar ook het medische stukje wordt in de gaten gehouden.

Hoe reageert het kind op de medicatie? Bereik je hiermee het gewenste effect? De dosis wordt vastgesteld en is deze goed of moet er meer/minder worden ingenomen? Ben jij geen voorstander van medicatie, vertel het de professional, veel mensen vinden het best eng hun kind medicijnen te geven, elke dag opnieuw. Professionals zullen zeker vinger aan de pols houden, maar jij als ouder bent ook deskundig door jouw ervaring met je kind.

Ga in gesprek als jij ergens over twijfelt of er geen goed gevoel over hebt. Het gevoel van een ouder is meestal goed als het over zijn kind gaat. Tip: Bepaal uiterst zorgvuldig met een behandelend arts wat jouw kind nodig heeft:  

 • Het gaat goed zoals het gaat met handvatten, tips en begeleiding 
 • Er is een aanvullende behandeling (therapie) nodig 
 • Er is medicatie nodig   

Medicatie in de vakantie 

Sommige soorten medicatie kun je zonder problemen alleen geven op de dagen dat je kind naar school gaat. Je mag dan het weekend en de vakanties overslaan. De medicijnen waarvoor dat geldt werken namelijk enkele uren. Gaat het geven van medicijnen puur voor de concentratie dan kun je volstaan met de dagen dat jouw kind naar school gaat. Geef aan dat dit jouw voorkeur is en vraag of het een verstandige keuze is. De professional kan je daarover deskundig advies geven.  

ADHD en huishouden

ADHD en huishouden ADHD en huishouden, dit kan soms lastig zijn. Je hebt ADHD en er wordt van je verwacht dat je een huishouden runt, maar hoe dan? Door dit grote probleem in stukjes te hakken. Allereerst hoef je niet alles alleen te doen als je een partner hebt. Deze kan je veel uit handen nemen en kan je begeleiden bij zaken waarmee jij problemen hebt. Ook kinderen mag je gerust om hulp vragen. Niet bij alles, want een kind moet kind kunnen zijn, moet kunnen spelen en mag zich zeker op jonge leeftijd niet verantwoordelijk gaan voelen voor een ouder. Wat zou je kunnen doen?  

 • Taken verdelen bijvoorbeeld, maak daarvoor een overzicht samen met je partner of begeleider (ook volwassenen kunnen in aanmerking komen voor begeleiding als ze ADHD hebben).  
 • Plan eens per week een gesprek over de gang van zaken, wat gaat goed, wat kan beter? 
 • Zorg voor ontspanning voor iedereen, met of zonder elkaar, zet dit op de planning. 
 • Stel prioriteiten als het huishouden even teveel wordt, er kunnen best dingen blijven liggen, de was hoeft niet perse gestreken te worden en de ramen hoeven niet elke maand gezeemd te worden. 
 • Stel je eisen bij, wees niet te streng voor jezelf, je hebt maar twee handen en vaak een vol hoofd! 
 • Begeleiding vragen (professioneel of een kennis/familielid die de situatie begrijpt), niet iemand die van jou de taken overneemt, maar door samen te werken, door advies te ontvangen hoe je een en ander het beste kunt aanpakken.  

Hoe kun jij met je ADHD het huishouden op rolletjes laten lopen? 

Kinderen hebben rust, regelmaat en reinheid nodig. Maar hoe krijg jij dat voor elkaar als je zelf ADHD hebt? Je wilt geen huishouden zoals het Huishouden van Jan Steen, waar wanorde is en geen regelmaat. Als je als kind begeleiding hebt gehad thuis wellicht maar ook op school, dan zul je bepaalde zaken hebben geleerd waaronder plannen en structuur, het bijhouden van een agenda en meer belangrijke aspecten die je nu in praktijk kunt brengen. Zijn veel dingen wat weggeëbd en lukt het niet alleen, vraag hulp van een coach die samen met jou de boel op de rails weet te krijgen, waarna je het straks weer allemaal zelf kunt. In het begin van deze hulp zul je thuis worden begeleid. Je krijgt praktische handvatten en er zal zeker ook aandacht worden besteed aan alles wat er goed gaat. De hulp of begeleider zal worden afgebouwd en zo af en toe contact opnemen hoe het met je en jouw gezin gaat.        

Herken je dit? 

De aanrecht vol met afwas, de wasmand met vuile was en op de strijkplank de schone was. Waar is de sportkleding van je zoon, die naar school moet (oplossing de avond tevoren de school- gymtas klaar zetten)? Chaos, drukte in je hoofd, waarmee moet je beginnen? Op de eerste plaats moet het eigenlijk niet zo ver komen, omdat je daardoor in de stress schiet en niets meer uit je handen krijgt. Door elke dag iets in het huishouden te doen voorkom je dat je achter raakt met dingen die nu eenmaal gedaan moeten worden. Wat kan jou helpen? 

 • Professionele hulp die structuur aanbrengt, zodat je met een opgeruimd huis zelf de regie weer terug kunt nemen. 
 • Genoeg opbergplekken, kasten, zodat alles een vaste plek kan krijgen. 
 • Het maken van een planning elke dag, hang een planbord op en vermeld ook de pauzes. 
 • Doe op vaste dagen boodschappen, de bakker bijvoorbeeld altijd op woensdag dat voorkomt dat er opeens geen brood meer in huis is (oeps vergeten te halen!). 
 • Verdeel taken met huisgenoten, geef ook kinderen wat doen (geef de kleintjes echter nog niet teveel verantwoordelijkheid). 
 • Evalueer de dag, wat ging goed, wat kan beter, heb jij je aan de planning kunnen houden? 
 • Plan niet te strak, er kan altijd wat bij komen bijvoorbeeld dat je met je kind naar de dokter moet, omdat het op school is gevallen. 

Het huishouden saai? 

Vind jij het huishouden doen saai? Dat vinden velen met jou. Het is moeilijk om jezelf te motiveren te starten met opruimen, wassen, stofzuigen, ramen zemen. Onthoud: niet alles hoeft elke dag! Maak een schema zodat alles wel een keer aan de beurt komt om schoongemaakt te worden. Stel jezelf een beloning in het vooruitzicht als jij de gestelde taak hebt afgemaakt, een leuk tijdschrift, een kop koffie met een lekkere koek of chocolaatje.

Het hoeft maar iets kleins te zijn, het werkt! Naast moeite met het vinden van de juiste motivatie, kan de juiste volgorde van de aanpak van de taken lastig zijn. Daarvoor maak jij die planning met de tijd erbij, zet een wekker en stop met een taak als deze afgaat. Dat voorkomt dat je blijft hangen in iets dat je interesse heeft, waardoor je niet verder komt. Verder kan afleiding ervoor zorgen dat de boel stagneert. Zet de telefoon uit, leg hem weg, ga geen fotoboeken bekijken die je in de kast legt, bewaar dat voor de avonduren. Het huishouden saai? Echt niet! En wat zul je trots zijn als het je gaat lukken en met de genoemde tips gaat het gegarandeerd goed komen.

Wees niet te streng voor jezelf. Lukt een bepaald karweitje niet op tijd, stop ermee, zet het morgen opnieuw op de planning. Dat voorkomt stress. Stel prioriteiten als de planning niet haalbaar is: wat moet vandaag en wat kan wachten? Niet voor onbepaalde tijd uitstellen, maar op de planning van de volgende dag plaatsen. Je leert op deze manier dat je niet teveel en niet te strak moet plannen.