RED-dieet

Wat is het RED-dieet? Het is een speciaal dieet voor kinderen met ADHD. RED betekent ‘Restricted Elimination Diet’. Het populaire RED-dieet is een gestandaardiseerd fewfoods-dieet dat steeds vaker wordt gebruikt om te onderzoeken of het ADHD en voeding bij kinderen kan verbeteren.