Speciaal onderwijs voor kinderen met ADHD

Wat is speciaal onderwijs en is het de perfecte oplossing voor kinderen met ADHD?

Speciaal onderwijs is voor alle kinderen die meer zorg en aandacht verdienen dan dat ze in het reguliere onderwijs kunnen krijgen.

Veelal zijn het kinderen met:

  • Leerproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Lichamelijke handicap
  • Zintuiglijke handicap
  • Verstandelijke handicap
  • Gedragsstoornissen

In Nederland zijn er ongeveer 850 scholen die speciaal onderwijs aanbieden.