ADHDblog.nl

Tag: ADHD en creativiteit

  • ADHD en creativiteit

    ADHD en creativiteit twee handen op één buik, ze horen bij elkaar. Dat is een geweldig positieve kant van ADHD, creativiteit. Niet elke persoon met ADHD is zich ervan bewust dat hij of zij uitblinkt in creativiteit. Is de boosdoener wellicht het steeds benoemen van de negatieve kanten ervan, zodat het positieve zelden of nooit […]