Tag: ADHD zonder hyperactiviteit

  • ADHD zonder hyperactiviteit

    ADHD zonder hyperactiviteit wordt ADD genoemd, dus zonder de H van hyperactiviteit. Mensen met ADD zijn vaak dromerig, stil en passief. Wat blijft er over als je de hyperactiviteit bij ADHD weglaat? Een aandachtstekortstoornis. Het is ook mogelijk dat je door de buitenwereld niet als druk wordt ervaren, maar dat je nooit rust hebt in […]