Duidelijke structuur belangrijk voor ADHD kinderen

Structuur is belangrijk bij ADHD, denk aan een duidelijke dagindeling en duidelijke regels. Een kind met ADHD heeft dit van buitenaf echt nodig.

structuur voor mensen met ADHD

ADHD structuur tips

Structuur in het gezinsleven
Structuur in het gezinsleven betekent dat dingen dagelijks of wekelijks op (ongeveer) dezelfde tijd en plaats gebeuren. Het betekent ook dat ze in dezelfde volgorde gebeuren.

Het is voor kinderen met ADHD belangrijk dat veranderingen op tijd worden aangekondigd. Dat geldt voor verandering van activiteit binnen het ‘gewone’ programma (“Over tien minuten gaat de tv uit want dan gaan we eten.”) maar ook over wijzigingen in het programma (“Morgen haalt pappa je niet van school. Mamma haalt je van school, want pappa moet naar de dokter.”).

Maar ook een planning maken is erg belangrijk voor mensen met ADHD.

Structuur in taal en omgeving
Structuur in zijn of haar omgeving betekent vaste activiteiten op een vaste plaats en een opgeruimde omgeving. Het gaat ook over vaste regels voor het opruimen van speelgoed. Al gauw ligt er overal wat. Hoe meer speelgoed over de vloer verspreid ligt, hoe onoverzichtelijker het wordt voor een kind met AD(H)D. Structuur in het aanbieden van speelgoed kan het kind helpen zelf overzicht te houden.

Structuur in ADHD taal betekent: korte, duidelijke zinnen gebruiken. Vooral bij het geven van een opdracht of als het kind iets verboden wordt. Geef het kind één opdracht tegelijk.

Ook anderen kinderen die geen ADHD hebben, kunnen deze tip toepassen. Maar voor kinderen met ADHD is het een zeer belangrijk punt.