Wat gaat er om in het hoofd van iemand met ADHD?

Mensen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ervaren een constante stroom van gedachten en prikkels die hun aandacht gemakkelijk kunnen afleiden. Hieronder staan enkele typische kenmerken opgesomd van wat er in het hoofd van iemand met ADHD kan omgaan:Snel afgeleid zijn

Personen met ADHD hebben vaak moeite met het vasthouden van hun aandacht aan één specifieke taak. Dit wordt versterkt door de overvloed aan externe prikkels in de omgeving, zoals geluiden, bewegingen of veranderingen. Het filteren van deze prikkels en het richten van de aandacht op één specifieke taak kan een uitdaging zijn.

Impulsiviteit

Een van de 3 subtypen van ADHD is impulsiviteit. Mensen met ADHD kunnen moeite hebben met het weerstaan van de drang om onmiddellijk te handelen zonder na te denken over mogelijke gevolgen. Dit kan leiden tot impulsieve beslissingen, reacties of gedragingen wat weer een negatieve invloed kan hebben op het dagelijks leven.

Constante gedachtestroom in het hoofd

Het brein van iemand met ADHD kan een voortdurende stroom van gedachten ervaren, soms zelfs op hetzelfde moment. Het organiseren van deze gedachten in een gestructureerde vorm kan een uitdaging zijn. Dit kan leiden tot moeite met het vaststellen van prioriteiten en het volgen van een logische denkwijze. Voor veel mensen is structuur en planning belangrijk, maar dit geldt in het bijzonder voor mensen met ADHD.

Moeite met plannen en organiseren

ADHD kan het vermogen om taken te plannen en te organiseren aantasten. Dit kan leiden tot problemen bij het beheren van tijd, het opstellen van een dagelijkse routine en het voltooien van taken op een consistente manier.

Hyperfocus

Ondanks de algemene afleidbaarheid kunnen mensen met ADHD zich soms volledig verliezen in een taak, wat bekend staat als hyperfocus. Tijdens hyperfocus kunnen ze uitzonderlijk gefocust zijn op een specifieke activiteit, vaak ten koste van andere belangrijke taken of verantwoordelijkheden.

Onrustig gevoel

Fysieke rusteloosheid is een ander kenmerk van ADHD. Mensen met ADHD vinden het vaak moeilijk om stil te zitten en kunnen de behoefte voelen om voortdurend te bewegen. Dit rusteloze gevoel kan hun vermogen om te ontspannen beïnvloeden.

Vergeetachtigheid

Problemen met het vasthouden van details en het onthouden van dagelijkse taken zijn veelvoorkomende uitdagingen bij ADHD. Dit kan resulteren in vergeetachtigheid en het missen van belangrijke afspraken of deadlines. Microsoft To Do kan hierbij enorm helpen. Wel dien je het dan ook echt te gebruiken en niet zeggen ‘kan ik niet’ als je het nog niet eens geprobeerd hebt. Je kunt het zo installeren op je telefoon en direct gebruiken. Download de IOS of Android app.

Emotionele intensiteit:

Emoties worden vaak intenser ervaren door mensen met ADHD. Stemmingen kunnen snel veranderen, variërend van opwinding tot frustratie, wat invloed kan hebben op de manier waarop ze reageren op verschillende situaties. Hierdoor krijgen veel mensen met ADHD ook vaak te maken met overprikkeling.

Een medicijn dat goed kan helpen bij de behandeling van ADHD is Ritalin of Concerta (merknamen) de werkzame stof in deze medicatie is methylfenidaathydrochloride, een stof die het centrale zenuwstelsel stimuleert van iemand met ADHD.

Het begrijpen van deze verschillende aspecten van ADHD kan bijdragen aan een effectievere aanpak van de uitdagingen waarmee mensen met ADHD worden geconfronteerd. Professionele begeleiding en ondersteuning, zoals gedragstherapie, medicatie en educatieve interventies, kunnen belangrijke hulpmiddelen zijn bij het beheren van ADHD-symptomen. Het is ook belangrijk om te erkennen dat de ervaring van ADHD individueel kan variëren, en wat voor de ene persoon werkt, kan verschillen van wat voor een ander effectief is.

Geef een reactie