Wat is ADD?

Uitleg over ADD

Attention Deficit Disorder, oftewel afgekort ADD, is een aandoening, afgeleid van het welbekende ADHD. Het is niet hetzelfde maar word wel in dezelfde lijn als ADHD genoemd. Reden is dat hyperactiviteit bij beiden een belangrijke rol speelt. Een officiële omschrijving is aandachttekort stoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheid type genoemd. Bij ADD staat het aandacht tekort op de voorgrond.

Oorzaken ADD

Onderzoek heeft aangetoond dat ADHA of ADD voorkomt bij 1 tot 4% van alle kinderen. Zeker een derde deel ondervind hiervan op latere leeftijd nog klachten. ADD en ADHA zijn geen aandoeningen die bij een bepaalde groep mensen voorkomt, er zijn patiënten in alle opleidingsniveaus. Opleiding, afkomst of opvoeding hebben dus niet van doen met het feit of iemand wel of niet ADD krijgt. In de meeste gevallen, zo een 75%, is ADD terug te leiden naar ouders en/of grootouders. ADD wordt dus grotendeels erfelijk bepaalt. ADD is geen karakter eigenschap of opvoedingsfout. Wetenschappers beschouwen ADD als een neurobiologische stoornis.
Onderzoek heeft ook aangetoond dat er sprake is van veranderingen in de werking van dopamine en noradrenaline. Het schijnt belangrijk te zijn dat deze geen tekort vertoning of onevenwichtig in balans zijn. Bij patiënten met ADD kan deze verstoring namelijk leiden tot aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsief gedrag.
Bij patiënten met ADD staat het aandachtsprobleem op de voorgrond. Het gebeurt regelmatig dat kinderen, met de diagnose ADHD, op latere leeftijd minder impulsief en hyperactief worden en daarna de diagnose als een patiënt met ADD krijgen, in plaats van ADHD.

Symptomen van ADD

Een van de bekendste symptomen van mensen met ADD is dat ze vaak sneller zijn afgeleid en een gevoel van onrust ervaren. Meerdere intense stemmingsschommelingen op 1 dag is zeer kenmerkend voor ADD patiënten. Vergeetachtigheid, slaapproblemen en ongeorganiseerd zijn ook veel voorkomende symptomen van ADD. Ook het hebben van sociale contacten is vaak een probleem voor mensen met ADD. Op andere kan men heel dromerig of ongeïnteresseerd over komen, wat te wijden is aan de constante gedachtestroom die een patiënt met ADD ervaart. Concentreren is dus vaak lastig. Dit kan vooral een probleem zijn wanneer men zich in een grote groep mensen bevindt. Ze blijven ongewenst luisteren naar alle gesprekken die gaande zijn en hebben moeite zich te concentreren op het gesprek waar het echt om gaat.
Er zijn echter ook vaardigheden die een patiënt met ADD goed van pas kunnen komen. Een patiënt met ADD kan vaak heel probleemoplossend denken, heeft een groot inlevingsvermogen, kan snel informatie en indrukken combineren, en beschikt vaak over een grote creativiteit en ruimtelijk inzicht. Sommige mensen met ADD kunnen zich in bepaalde situaties extreem concentreren op hetgeen ze mee bezig zijn en zijn zich dan niet langer bewust van wat er om hun heen gebeurt.

Hoe word de diagnose ADD gesteld?

Om ADD vast te stellen is er geen eenduidige test voor handen. Vaak word de diagnose gesteld op basis van een of meerdere gesprekken met een psychiater of psycholoog. Hierbij kunnen gestructureerde vragenlijsten worden gebruikt. Ook gesprekken met familieleden of andere, direct betrokkenen kunnen helpen in het stellen van een diagnose.
ADD bij volwassen gaat vaak gepaard met andere psychische problemen. Maar liefst 70% van de patiënten die een diagnose ADD krijgen hebben ook, of te maken gehad met, depressies, angststoornissen, dwangstoornissen, verslaving zoals aan alcohol of drugs, of een andere
persoonlijkheid stoornis.

Behandeling van ADD

ADD gaat niet vanzelf over. Bij een behandeling is het vaak heel belangrijk dat er ook aandacht is voor de directe omgeving. De gehele behandeling bestaat uit coaching. Leer om te gaan met de aandoening ADD. Bij kinderen wordt vaak gedragstherapie toegediend, volwassene hebben meer baat bij directe coaching. Bij onvoldoende resultaat kan er voor worden gekozen om een behandeling met medicatie te starten. De effecten en bijwerkingen kunnen echter per persoon verschillen en dienen dan ook echt op maat te worden aangemeten.