Wat is kinderpsychiatrie?

De kinderpsychiater of kinderpsychiatrie zijn artsen die gespecialiseerd zij in de diagnose en behandeling van stoornissen van denken, voelen of gedrag van kinderen, adolescenten en hun familie. Een kinderpsychiater werkt vaak vanuit zijn of haar medische achtergrond en kan onder eigen medische verantwoordelijkheid gespecialiseerde zorg verlenen waar onder ADHD.


Wat doet een kinderpsychiater?

Een kinderpsychiater werkt met patiënten en maakt gebruik van zijn of haar kennis van biologische, psychologische en sociale factoren. In eerste instantie wordt een uitgebreid diagnostisch onderzoek uitgevoerd naar de klachten met aandacht voor de fysieke-, genetische-, cognitieve- en sociale componenten die mee kunnen spelen. Hierbij kan de hulp van andere disciplines worden ingeroepen, bijvoorbeeld voor het doen van psycho-diagnostisch onderzoek. De kinderpsychiater stelt een diagnose en maakt een behandelplan die vervolgens met patiënt en familie worden besproken. Psycho-educatie, dat wil zeggen uitleg over de bevindingen en verklaring van de geadviseerde aanpak, is een belangrijke stap richting behandeling.

Een geïntegreerde aanpak kan psychotherapie bevatten, individueel, in een groep of met familie, consultatie bij andere artsen of begeleiders van school, de jeugdrechtsketen en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast zal de kinderpsychiater optreden als pleitbezorger voor de belangen van de kinderen en adolescenten.