Bupropion en ADHD (Wellbutrin)

Voor de behandeling van ADHD, of liever gezegd het bestrijden van de symptomen daarvan, wordt veelal gekozen voor een aantal mogelijke medicijnen. Artsen schrijven gewoonlijk stimulerende geneesmiddelen voor, zoals Ritalin, Concerta of een van de alternatieve medicamenten zoals Vyvanse. In veel gevallen worden daar bemoedigende resultaten mee behaalt, maar dat geldt niet voor elke patiënt. In sommige gevallen blijkt dat de resultaten tegenvallen of dat de ADHD’er in kwestie de voorgeschreven medicatie niet goed kan verdragen.Vaak zal een arts dan kiezen voor een alternatief zoals Bupropion.

Wat is bupropion (Wellbutrin)?

Net als veel ADHD-medicatie, valt ook Bupropion onder de antidepressiva. Dat klinkt wellicht onlogisch omdat ADHD geen verband kent met depressiviteit. Het voordeel van Bupropion is echter dat het ook bijzonder effectief is bij de behandeling van ADHD en andere klachten. Ook als ondersteunend middel bij het stoppen met roken is het bijvoorbeeld erg effectief.

bupropion adhd
Een voorbeeld verpakking van een doosje Buprion medicatie dat op de markt wordt gebracht als Wellbutrin en Zyban.

Het middel is enkel verkrijgbaar op doktersrecept en wordt niet vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. In sommige gevallen wordt het wel vanuit de aanvullende verzekering gedeeltelijk vergoed door enkele zorgverzekeraars. In de praktijk betekent het dus dat je het of helemaal zelf moet betalen of in ieder geval een deel. Bupropion wordt overigens niet onder die naam verkocht, maar onder de merknaam Wellbutrin

Hoe werkt bupropion (Wellbutrin)?

Bupropion werkt in op twee specifieke stofjes in de hersenen: noradrenaline en dopamine. Deze stofjes hebben invloed op ADHD en Bupropion reguleert de werking ervan. Het hele hoe en waarom is een erg langdradig verhaal, maar waar het omgaat is dat sommige patiënten baat hebben bij dit middel.

Bupropion (Wellbutrin) is verkrijgbaar in tabletvorm en is verkrijgbaar in twee variaties: 150 mg en 300 mg. De in Nederland gebruikte vorm is langwerkend. In eerdere studies werd gekeken naar de werking en de impact op jonge ADHD patiënten. Deze patiënten kregen per kilo lichaamsgewicht 1,4 mg tot 5,7 mg bupropion toegediend. Door te werken met verschillende tijdstippen waarop het middel werd ingenomen werden eventuele bijwerkingen de kop ingedrukt. Door de relatief lage doseringen bij te stellen kon met de ideale dosering achterhalen.
Bijwerkingen bupropion (Wellbutrin)

Net als elk medicijn zijn er ook bij het gebruik van bupropion enkele bijwerkingen. Deze zijn normaliter van voorbijgaande aard en kennen een vrij mild verloop. Denk hierbij aan klachten als een droge mond, misselijkheid, obstipatie, prikkelbaarheid, slapeloosheid, hoofdpijn, huidallergieën en onrust. Een andere bijwerking kan epilepsie zijn, maar die komt zeer zelden voor. Als er al sprake is van een epileptische aanval, dan is dit vaak te verwijten aan een te hoge dosis. Ook cardiovasculaire bijwerkingen kunnen voorkomen, maar dit is nog meer zeldzaam.

Wisselwerkingen

Net als veel medicijnen, kan er ook bij het gebruik van bupropion, sprake zijn van een wisselwerking met andere medicatie. Dit is bijvoorbeeld het geval als naast bupropion ook SSRI’s, aspirine, valproaat of phenytoin wordt gebruikt. In dit soort situaties is het van belang om na te gaan of een patiënt, veelal kinderen, in het verleden last heeft gehad (of nog steeds heeft) van epileptische aanvallen. In dat geval wordt het gebruik van deze medicatie afgeraden. Ook als er sprake is van nierproblemen is het raadzaam om geen bupropion te gebruiken.