GGZ hulp bij opvoeding van kinderen met ADD of ADHD

Je hebt hulptroepen nodigKaren Wagensveld heeft twee zoons met ADHD. Wat doet zij zodat het dagelijks leven zo goed mogelijk verloopt? Communicatie met de leefwereld van de jongens in combinatie met medicatie is voor het antwoord.
Je kunt met ADHD heel goed een ‘normaal’ leven leiden, als je je maar aan een aantal spelregels houdt, vindt Karen Wagensveld, moeder van drie zoons, waarvan er twee ADHD hebben. Haar jongste zoon Ernst kon dankzij een tijdige diagnose gewoon in het regulier onderwijs blijven.
Karen: “ik ben zodra ik het vermoeden had met hem naar de kinderpsychiater gegaan, omdat ik weet hoe belangrijk een tijdige diagnose is. Dankzij zijn de ADHD behandeling kan Ernst nu veel meer aan, hij gaat inmiddels naar de derde klas van de Havo en hoefde dus niet naar speciaal onderwijs, zodat hij zich ook naar vriendjes toe geen buitenbeentje hoeft te voelen.
Gelukkig wil hij zijn medicijnen wel slikken, al loopt hij er niet mee te koop. Nu de behandeling werkt, komen de positieve kanten van Ernst beter naar voren. Met voetbal is hij een uitblinker en hij helpt heel graag in huis. Hij is echt de beroerdste niet om de handen ui de mouwen te steken en te helpen. De behandeling betekent rust voor ons maar vooral voor hemzelf.”

ADHD hulp nodig?

Aandacht voor positieve en goede eigenschappen van een kind met ADHD! De diagnose ADHD wordt tegenwoordig al vrij snel gesteld. Over het algemeen hebben veel jongeren wel eens concentratieproblemen en alle kinderen en pubers maken zo nu en dan slordigheidsfoutjes of kunnen moeilijk stilzitten. Maar bij sommige kinderen overheerst het gevoel van chaos en het gebrek aan concentratie en rust.
Welk gedrag is normaal bij kinderen en / of pubers? ‘Ik kan me voorstellen dat ouders en verzorgers hiermee worstelen. De GGZ instellingen Nederland zijn er dan ook om jou als vader of moeder te helpen’, aldus Pieter Klerk, psycholoog bij de Universiteit van Amsterdam.


Reacties

Geef een reactie