Wat is een psychotherapeut?

Wat doet een psychotherapeut? Een psychotherapeut helpt mensen die geestelijk ziek zijn of ernstige psychosociale problematiek hebben en psychotherapie geeft. De psychotherapeut heeft daarvoor na een opleiding in de psychologie nog een specialisatie gedaan om psychotherapie te mogen geven. Het gaat daarbij om de psychotherapeutische behandeling voor de complexere en meer in de persoonlijkheid van de cliënt liggende problematiek. Voor het beroep psychotherapeut is registratie in het BIG register(databank waarin officieel erkende gezondheidswerkers zijn geregistreerd) van de overheid noodzakelijk.


De taken van psychotherapeuten

Psychotherapeuten hebben over het algemeen de volgende taken:

  • Ze stellen diagnoses vast bij cliënten, bijvoorbeeld aan de hand van gesprekken en diagnostische testen.
  • Ze geven therapeutische behandelingen aan individuen, werknemers, families of groepen.
  • Overleggen met andere disciplines over de beste behandeling voor zijn of haar cliënten.
  • Ontwerpt zelf en implementeert actieve behandelprogramma’s, bijvoorbeeld op het gebied van gedragsmodificatie of geestelijke gezondheid.
  • Psychotherapeut werkt nauw samen met andere disciplines bij het ontwerpen en implementeren van behandel- en interventieprogramma’s.

Wanneer naar een psychotherapeut?

Psychotherapeuten richten zich vaak heel specifiek op de psychotherapeutische behandeling van problematiek die ontwikkeling en normaal functioneren van een cliënt belemmert. Deze vorm van problematiek is daarbij van een structureel (niet recent of kortstondig) karakter en meestal direct verbonden met de persoonlijkheid van de cliënt. De omgeving van de cliënt, zoals gezin, vrienden, werk en familie, spelen hierin vaak een belangrijke rol en worden daarom bij de diagnose en psychotherapeutische behandeling zeer actief betrokken.
Ook een klinisch psycholoog en de psychiater zijn wettelijk bevoegd tot het behandelen van cliënten door middel van psychotherapie. De gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog) mag alleen psychotherapeutische deeltechnieken uitvoeren.