Geef je zelfrespect een oppepper (8 tips)

Een gebrekkig zelfrespect komt vaak voor bij mensen met kenmerken van ADHD of van autisme. Het snel afgeleid zijn en de gevolgen hiervan zien we bij ADHD. Als je veel last van een laag zelfrespect hebt dan is het aan te raden professionele hulp te zoeken.
Hier volgen een aantal eenvoudige (ADHD) tips waarmee je je zelfrespect een oppepper kunt geven, ontleend aan artikelen van Ari Tucker, Patricia Quinn en Tony Attwood.
meer zelfrespect met deze adhd tips

ADHD tips voor mensen met kenmerken van ADHD of autisme

1. Durf gewoon nee te zeggen
Sarah, een moeder van 2 kinderen, werd gevraagd wordt voor een taak als vrijwilliger op school . Ze durfde nee te zeggen tegen de mensen die haar ervoor vroegen. De combinatie van een goede parttime baan en huishouden was voor haar veeleisend aangezien ze ook ADHD heeft. Maaltijdplanning, de was doen en een parttime baan kon ze succesvol doen zonder de tijdrovende gebondenheid aan vrijwilligerswerk.
2. Doe het gewoon, het hoeft niet perfect te zijn
Als je hoge eisen stelt aan jezelf kun je korte tijd enthousiast zijn gevolgd door lange omtrekkende bewegingen van vermijding. Echter de klus af krijgen of een deadline halen levert positief commentaar op, maar bijna klaar zijn niet. Je kunt beter goed werk op tijd aanleveren dan perfect werk dat te laat komt. Dit speelt vooral in werksituaties.
3. Doe het nu
Vooral mensen met ADHD kenmerken kunnen afgeleid raken door wat anders dat ze boeiend vinden of ze vergeten het gewoon. Als dit zich vaak herhaalt, is dit schadelijk voor hun zelfbeeld. Als je voor een taak staat die opgepakt moet worden, ga er dan doelgericht mee om en maak dan memo’s zodat je het niet kunt vergeten.
4. Verwacht moeilijkheden
Mensen met ADHD zijn vaak soepeler en toleranter voor anderen dan voor zichzelf.
Zij denken vaak dat mensen zonder ADHD klussen met gemak voor elkaar krijgen. Sommige taken kunnen makkelijk zijn voor mensen zonder ADHD, maar het betekent niet dat zij geen worstelingen kennen. Net als ieder ander ervaren zij pieken en dalen. Dit wetend kun je blijven volhouden tot het lukt.
5. Vergelijk je niet met anderen
Als je je down voelt is het verleidelijk om naar anderen te kijken als waren het supermensen.
6. Met een aantal strategieën kun je je innerlijke criticus te overwinnen.
Nee zeggen speelt daarbij ook een rol. Je kunt besluiten meer om te gaan met mensen die je opbouwen en mensen die niet constructief zijn bij te praten over ADHD kenmerken. Werkt dat niet breng dan minder tijd met negatieve mensen door.
6. Ontdek je kracht
Mensen met ADHD hebben veel tijd besteed aan het piekeren over hun zwakheden. Maak een lijst van je vaardigheden, je hebt bijv. creatieve of commerciële vaardigheden. Kijk ook naar je natuurlijke persoonlijke eigenschappen, bijv. je bent een makkelijke prater, hebt gevoel voor humor, doet alles met grote inzet en enthousiasme of met grote accuratesse.
7. Doe aan vaardighedenopbouw en leer nieuwe vaardigheden
Bijvoorbeeld een man met ADHD die moeite had met spellen en handgeschreven teksten dacht erover zijn droom om creatieve teksten te gaan schrijven op te geven. Nieuwe technologie zoals spellingcheckers en spraak- tekstsoftware maakte het hem mogelijk zijn passie te realiseren. In het magazine ADHD-er (van februari 2014) staat het verhaal van grafisch ontwerper Menno Mulder(40). Na een onstuimige periode met drugsverslaving en afkicken kreeg hij de diagnose ADHD op zijn 35e. Toen vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats. Hij heeft nu beter zicht op zijn sterke en zwakke kanten en durft open te zijn over zijn ADHD. Hij heeft het bedrijf Dutch Fellow opgericht waarin hij zijn energie en creativiteit kwijt kan.
8. Echt zelfrespect is jezelf meten aan je eigen standaard en niet aan die van anderen
Het is onafhankelijk van de waardering van anderen. Je kunt je bevrijden van negatieve etiketten die jezelf bent gaan geven, eventueel met hulp van een therapeut. Je kunt je successen vieren, je heb ADHD, maar het heeft niet jou in zijn greep, deze kenmerken zijn maar een klein onderdeel van het grotere, waardevolle geheel van jouw unieke zelf.
ADHD tips – geef je zelfrespect een oppepper is geschreven door Peter Paul Both van Breinvitaal Psychologen © 2016

Geef een reactie