Alle Dagen Heel Druk: uitleg over kind met ADHD diagnose + Tips

Wat is ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder, kortweg ADHD is een aandoening die vooral bij kinderen voor komt. 3% tot 5% van de kinderen tot 16 jaar lijdt aan ADHD. Maar ook onder volwassenen komt het voor, zij het dat het percentage volwassenen met ADHD veel lager is, zo’n 1-3%.De belangrijkste Kenmerken van ADHD zijn Concentratieproblemen, Hyperactiviteit en Impulsiviteit. Daarnaast hebben kinderen met ADHD moeite met “regelfuncties”, zoals Plannen, en Omgaan met Emoties.

Hieronder volgt een beschrijving van de drie Hoofdkenmerken van ADHD:

Aandacht en concentratieproblemen

Een kind met ADHD heeft vaak problemen met zich voor langere tijd te concentreren. Dit kan problemen geven op school, omdat het kind zijn aandacht niet lang genoeg bij de les kan houden. Maar ook in de vrije tijd kan het problemen geven bij spelen, lezen of TV kijken.

Hyperactiviteit

ADHD kenmerkt zich door veel onrust en chaotisch gedrag bij het kind. Stilzitten is haast onmogelijk en kost heel veel energie. De Rusteloosheid gaat vaak gepaard met snel Geprikkeld en Gefrustreerd zijn. Dit kan leiden tot Woedeaanvallen en Onbegrip, zowel bij het kind als de ouders of op school.

Impulsiviteit

De remfunctie, die er bij kinderen die geen ADHD hebben voor zorgt dat ze over het algemeen eerst denken en dan pas doen, ontbreekt bij ADHD-patiëntjes. Zij realiseren zich niet wat hun daden voor gevolgen kunnen hebben voordat ze die uitvoeren. Dit kan leiden tot ondoordacht en roekeloos gedrag.

Regelfuncties: Tijd en plannen

Een kind met ADHD heeft moeite met plannen en zijn tijd efficiënt indelen. Maar ook omgaan met emoties en gevoelens uiten is soms moeilijk voor ze. Doordat kinderen met ADHD moeite hebben met motivatie reageren zij soms ook niet zoals verwacht op positieve dingen als een beloning of negatieve zoals straf. Zij zijn vaak niet in staat om zaken te benaderen door gebruik te maken van eerdere ervaringen. Op latere leeftijd kan dit leiden tot problemen met organiseren, deadlines halen en prioriteiten stellen.

Tips voor meer planning:

Maak gebruik een Planbord of Weekplanner, deze brengen direct meer Rust en Overzicht in de dag en week in jouw Gezin met ADHD.

Wat is de oorzaak van ADHD?

Onderzoek heeft aangetoond dat de hersenen van kinderen met ADHD anders functioneren van die van kinderen die de aandoening niet hebben. Wanneer de hersenen boodschappen overbrengen worden deze getransporteerd via zogenaamde Neurotransmitters.

Bij ADHD-patiënten zijn afwijkingen in deze transmitters geconstateerd. Verder is geconstateerd dat de hersenen bij kinderen met ADHD minder ontwikkeld zijn, al wordt dit duidelijker zichtbaar naarmate de patiënt ouder wordt.

Is ADHD erfelijk?

Erfelijkheid speelt zeker een rol bij ADHD. Welke genen een rol spelen is nog niet goed onderzocht, maar feit is dat je twee tot acht keer zoveel kans hebt om ADHD te hebben wanneer één van je ouders dit ook heeft. De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat ADHD wel degelijk erfelijk is.

De omgeving speelt ook een rol

Niet alleen erfelijkheid speelt een rol bij de ontwikkeling van ADHD, ook de omgeving waarin een kind opgroeit is een belangrijke factor. Dat Voeding een rol speelt is al langer duidelijk. Het bekende “kleurstoffenverhaal” waar kinderen “druk” van worden is inmiddels wel bekend.

Ook ingrijpende en heftige gebeurtenissen in de jeugd van een kind kunnen ertoe leiden dat het kind ADHD ontwikkelt. Het overlijden van een naast familielid kan zeer ingrijpend zijn, maar ook Relatieproblemen of andere grote problemen zoals verslavingsproblematiek bij de ouders kan een rol spelen bij de ontwikkeling van ADHD.

Maar ook blootstelling aan externe factoren zoals Toxische Stoffen of Straling kan leiden tot ADHD.

Heeft mijn kind ADHD?

Er zijn verschillende kenmerken die specifiek zijn voor kinderen met ADHD. Heeft je kind last van meerdere van deze kenmerken dan is het goed om een afspraak met de huisarts te maken.

De belangrijkste symptomen zijn moeilijk stil kunnen zitten, niet op hun beurt kunnen wachten, veel praten en snel afgeleid zijn. Bij het spelen kan opvallen dat het kind zich niet op één activiteit kan concentreren en van voortdurend iets anders wil doen.

Verder hebben kinderen met ADHD minder besef van gevaar en dit kan ertoe leiden dat ze dingen zonder na te denken dingen doen die gevaarlijk zijn.

Kinderen met ADHD hebben vaak moeite met Luisteren, vallen mensen in de rede en zijn niet in staat om instructies op te volgen omdat ze worden Afgeleid. Vaak reageren kinderen met ADHD anders op Straf en Beloning dan je zou mogen verwachten.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose ADHD moet altijd door een Deskundige worden gesteld. De huisarts kan je doorverwijzen als je vermoedt dat je kind ADHD heeft. Er wordt uitgebreid gekeken naar de klachten en het functioneren van het kind. Aan de hand van een (online) ADHD Test of ADHD-checklist wordt bekeken of er aanleiding is om aan ADHD te denken.

De ouders maar ook de school spelen een belangrijke rol bij de uiteindelijke diagnose. Pas wanneer andere mogelijke oorzaken voor het afwijkende gedrag zijn uitgesloten kan de Diagnose ADHD worden gesteld.

In sommige gevallen is er een Neuropsychologisch Onderzoek nodig om goed inzicht te krijgen in bepaalde factoren zoals intelligentie, geheugen en de zwakke en sterke punten in het verstandelijk functioneren. Over het algemeen kan pas een betrouwbare diagnose worden gesteld als het kind minimaal 6 jaar oud is.

Vervolg wanneer de ADHD diagnose een feit is

Helaas is ADHD niet te genezen. Het is vaak wel mogelijk om de negatieve effecten te onderdrukken met behulp van medicatie. De Behandeling bestaat meestal uit en combinatie van Medicatie en Begeleiding, zowel Thuis als op School.

De medicatie omvat een scala aan middelen die het aantal “neurotransmitters”, de verbindingen tussen de zenuwen in de hersenen, verhoogt zodat de zenuwen beter met elkaar kunnen communiceren. De medicijnen zorgen ervoor dat het kind zich beter kan concentreren op momenten dat dat nodig is, bijvoorbeeld op school, en dat hij over het algemeen rustiger is.

Er kunnen verschillende soorten ADHD Medicatie worden voorgeschreven om de symptomen van ADHD te bestrijden. Ritalin (Methylfenidaat) is veruit de bekendste. Het hangt af van de ernst van de aandoening en van welke symptomen het kind het meeste hinder ondervindt.

Soms kan het even duren voordat een (combinatie van) medicijnen wordt gevonden waarop het kind zo goed als mogelijk functioneert. Naast de specifiek voor ADHD voorgeschreven medicatie wordt soms ook Melatonine voorgeschreven om het inslapen te vergemakkelijken waardoor het kind voldoende nachtrust krijgt.

Begeleiding voor ouders en leraren

Als je kind de diagnose ADHD krijgt kan dit veel onzekerheid en vragen oproepen. Het kan zeer ingrijpend zijn om te beseffen dat je kind de rest van zijn leven medicijnen zal moeten slikken en naar verwachting levenslang met de symptomen van ADHD geconfronteerd wordt. Dit betekent dat verwachtingen vaak moeten worden bijgesteld en dat de toekomst van je kind er ineens onzeker uitziet.

Zal hij wel een opleiding kunnen afronden, een diploma behalen, later een baan vinden en een relatie krijgen. Allemaal vragen waar je als ouder mee kunt worstelen.

Het is zaak om voor je kind een zo rustig en stabiel mogelijk thuis te bieden. Het kan daarbij helpen om in contact te komen met lotgenoten om ervaringen uit te wisselen en informatie te raadplegen van deskundigen.

Meer informatie kun je vinden op deze website: ADHD blog.nl Nederland. Hier is niet alleen algemene informatie te vinden over symptomen en Behandeling van ADHD, maar ook informatie over een kind met ADHD in het gezin en op school.


Forum voor ouder van kind met ADHD

We begrijpen dat u na het lezen van dit artikel eventueel vragen heeft die gerelateerd zijn ADHD.

Deze kunt u stellen d.m.v. een reactie te schrijven onderaan deze publicatie, ons te e-mailen of bezoek het grootste ADHD forum van Nederland met meer dan 6402 leden / lotgenoten.

Geef een reactie