adhd behandelingen kinderen

Aanbod behandelingen voor kinderen met ADHD

Heb je zelf ADHD of je kind, dan is niet het feit dat je het hebt het grootste probleem, maar het feit dat het niet te genezen is. Er is geen pilletje, poeder of injectie die je er ‘even’ van zal verlossen. Ook het volgen van een therapie om het ‘probleem’ op te lossen is er niet. Wat wel kan is het bestrijden van de meeste symptomen door middel van medicatie. Ook kan er heel veel worden gedaan om het effect van de symptomen te minimaliseren zodat jezelf en de omgeving er veel minder hinder van ondervinden.

Typische ADHD klachten behandelen

Als het gaat over het behandelen van de typische ADHD klachten (ADHD zelf is immers niet te behandelen), wordt er vaak te simpel gedacht. Te vaak hoor je het vaak goed bedoelde advies ‘slik even wat Ritalin, dan kun je weer voluit gaan’. Zo eenvoudig werkt het niet. Als het gaat om de behandeling dan is de medicatie slechts een onderdeel ervan. Heeft de diagnose van je kind uitgewezen dat het inderdaad gaat om ADHD, dan is het van belang dat je de tijd neemt om je er in te verdiepen.

Je hoeft zeker geen expert te worden, maar een degelijke kennis omtrent ADHD maakt het stukken eenvoudiger om er mee om te gaan.

Cursus en training

ADHD beïnvloed het leven van je kind, maar zeker ook van jou als ouder zijnde. Door het volgen van een specifieke cursus waarbij de rol van jou als ouder centraal staat, helpt je om beter te begrijpen wat ADHD voor je kind betekend. Met de kennis die je in zo’n cursus opdoet, krijg je de juiste Hulpmiddelen aangereikt zodat je de thuissituatie kunt aanpassen als dat beter zou zijn voor je kind. Is je kind wat ouder, dan heeft zo’n cursus vaak minder prioriteit omdat je vanuit het verleden met het kind mogelijk al de nodige aanpassingen hebt gerealiseerd.

Richtlijnen voor behandeling

Een behandeling van de Symptomen van ADHD kenmerkt zich vaak door een multidisciplinaire aanpak. In goed Nederlands: er komen verschillende specialisten bij kijken om de juiste aanpak te bepalen. Dat is mogelijk erg overdonderend, maar ADHD manifesteert zich niet altijd op dezelfde manier. Bij de behandeling en het vaststellen van een plan vak aanpak zijn in ieder geval twee specialisten altijd betrokken: een Gedragswetenschapper en een Arts. Zij werken altijd volgens vastgestelde richtlijnen en bestaande protocollen. Dat is geen opsomming van willekeurig bedachte regeltjes, maar is gebaseerd op jarenlange ervaring met ADHD.

Ook nieuwe wetenschappelijke inzichten en de uitkomsten discussies onder professionals kunnen hierbij een rol spelen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat er een grote mate van transparantie is en het zorgt voor meer vertrouwen bij zowel de ouders als degene die ADHD heeft.

Hulp op maat

Zoals we al vermelden: niet elk geval van ADHD is gelijk. Dat betekent in de praktijk dat maatwerk noodzakelijk is voor een zo optimaal mogelijk resultaat. Dat is dan ook de reden dat er in het behandeltraject niet enkel wordt gekeken naar degene die ADHD heeft, maar ook naar het netwerk: de ouders, het gezin en de omgeving. De richtlijnen vormen daarbij een raamwerk, maar zijn niet heilig. Als een hulpverlener afwijkt van de richtlijnen zal dit echter wel goed onderbouwd moeten worden.

Psychosociale aanpak van ADHD

Als we het hebben over een psychosociale aanpak dan hebben we het vaak over interventies die het gedrag van een Kind met ADHD proberen te beïnvloeden. Om dat doel te bereiken, is er niet alleen sprake van aandacht voor het kind zelf, maar wordt ook de directe omgeving van het kind hierin betrokken. Het opvoeden van een kind is namelijk niet het exclusieve domein van de ouders.

De rol van de omgeving, denk bijvoorbeeld aan docenten, is minstens zo belangrijk. Het gaat immers om het hele plaatje van opvoeden, begeleiden en onderwijzen. Door het volledige netwerk zo direct mogelijk te betrekken, is de kans op een succesvolle behandeling groot. Uit onderzoek blijkt juist dat deze aanpak waarbij een goede structurele Begeleiding essentieel is, de kans op een positieve gedragsverandering vergroot.

Begrip vergroten

Een van de belangrijkste factoren van een behandeling is het vergroten van het inzicht onder ouders en docenten. Als de mensen die het meeste contact hebben met een kind met ADHD begrijpen wat ADHD is, kan die kennis worden gebruikt om de behandeling succesvol te laten verlopen. Begrijp je als ouders zijnde wat er in je kind omgaat of hoe het bepaalde situatie ervaart, dan is het eenvoudiger om hierop in te spelen. Op die manier kunnen verandering beter tot stand komen.

Dat geldt niet alleen voor jezelf als ouder zijn, ook voor leerkrachten is dat van belang. De laatste jaren is hier in het Onderwijs (gelukkig) meer aandacht voor en zijn er diverse trainingen waardoor docenten meer inzicht krijgen in de beweegredenen van een Leerling met ADHD.

Behandeling met medicijnen

Naast de mogelijke Therapeutische Behandeling staat de Behandeling met Medicatie. Voor veel ouders is dit vaak een grote stap. Je kunt is immers ‘anders’, maar het is zeker niet ziek. Ondanks deze logische redenering kan een behandeling met medicatie bijzonder effectief zijn. Met name op het punt van gedrag en Concentratie kunnen medicijnen een belangrijke rol spelen.

Zo worden herkenbare zaken als Impulsiviteit en Hyperactiviteit beter aangepakt.

Het resultaat is dat de schoolprestaties vooruit gaan en het kind met ADHD zich beter kan ontwikkelen, ook op het gebied van de fijne Motoriek en de manier waarop sociale interacties plaats vinden.

Andere mogelijkheden

Behalve de keuze voor de Reguliere Hulpverlening door middel van psychosociale interventies en medicijnen, kan er ook worden gekozen voor andere vormen van ADHD Therapie. Hierbij is het niet altijd even duidelijk of het werkt, in sommige gevallen in de wetenschappelijke onderbouwing afwezig.

Nieuwe ontwikkelingen

Omdat veel ouders niet direct staan te springen om de stap te zetten naar het gebruik van medicatie, is het logisch dat er wordt gekeken naar alternatieve mogelijkheden. Zo zijn er in de loop van de tijd diverse andere behandelingen ontwikkeld die hetzelfde doel hebben: het bestrijden van de symptomen van ADHD. Zo wordt er nagedacht over speciale diëten, Voedingssupplementen, Homeopathische middelen of Geheugentraining en zelfs behandeling met computerspelletjes.

Alternatieven

Ook al is het logisch om te kiezen voor een alternatieve manier van behandelen is het veelal de vraag of het werkt. In de meeste gevallen ontbreekt een duidelijke wetenschappelijke onderbouwing. Dat wil overigens niet zeggen dat een alternatieve benadering niet succesvol kan zijn, maar het succes van het ene kind met ADHD is geen garantie voor succes bij een ander kind.

Tal van factoren kunnen een rol spelen bij het behalen van succes en niet zelden blijkt juist dat de interactie tussen het kind en zijn omgeving een belangrijk gegeven is.

ADHD en diëten

Voor veel mensen is het logisch om te veronderstellen dat er een relatie bestaat tussen de voeding en het gedrag. Vanuit dat standpunten worden ook voor ADHD’ers voedingsrichtlijnen ontwikkeld welke een mogelijk positief effect hebben op de symptomen van ADHD. Ook al is de wetenschappelijk onderbouwing niet volledig, een dieet kan een positief effect hebben.

Het dieet van het ADHD Research Centrum in Eindhoven wordt veelbelovend genoemd. Hierbij moet echter wel een kanttekening worden gemaakt: het werkt niet voor elk kind met ADHD. Het zogenaamde RED-dieet (ervaringen) ofwel PVG (Pelsser Voeding Gedrag), is een dieet waarbij bepaalde Voedingsstoffen zijn verwijderd. Het is zeker geen standaarddieet wat bij elk kind effectief zal zijn. Voor elk kind zal een specifiek dieet worden samengesteld om zodoende te achterhalen welke verhouding het beste is.


Reacties

Geef een reactie