ADHD bij jongens

ADHD bij jongensADHD bij jongens komt anders en meestal duidelijker tot uiting dan bij meisjes. Is het daarom dat er wordt gedacht en ook bekend wordt gemaakt dat er meer jongens dan meisjes de aandoening ADHD hebben? Er wordt gezegd dat er driemaal zoveel jongens dan meisjes last hebben van ADHD. Jongens laten vaak zichtbaarder de volgende kenmerken van ADHD zien: impulsiviteit en hyperactiviteit, fysieke onrust komt vaak voor. Daarnaast is bij jongens agressie een veel voorkomend probleem en op latere leeftijd ligt een verslaving op de loer.

Er is dus alles aan gelegen om ADHD bij jongens aan te pakken, te begeleiden en in goede banen te leiden. Een ADHD coach, thuisbegeleiding voor kind en ouders en extra aandacht voor het probleem op school zijn essentieel. Een coach leert het kind om te gaan met de kenmerken van ADHD waar hij last van heeft of waar de omgeving last van heeft, waardoor hij geen vrienden heeft.

ADHD coach

Een ADHD coach gaat samen met het kind met ADHD aan de slag:
allereerst om te hem te laten begrijpen wat ADHD is,
– wat het met hem en de omgeving doet,
– hoe het anders kan om een fijner leven te hebben, leren ordenen, plannen, afspraken nakomen, sociale vaardigheden oefenen,
– om de aandoening te accepteren (dat is een lange weg, maar niet onmogelijk),
– om een luisterend oor en handreikingen te bieden bij problemen ook aan de ouders en andere huisgenoten.
Dit alles gebeurt in het tempo dat een kind aan kan. Geen urenlange gesprekken aan tafel, maar eropuit, de praktijk in en daar de vaardigheden leren die je nodig hebt.


Reacties

Geef een reactie