ADHD kind opvoeden

Het is niet eenvoudig om een kind met ADHD goed op te voeden. Je moet behoorlijk creatief zijn in het bedenken van oplossingen. Opvoeden is sowieso erg lastig, maar bij een kind met ADHD komen er nog meer en andere problemen waarmee je moet dealen. Je erin verdiepen is zeker aan te raden. Je krijgt daardoor geen kant-en-klaar pakket met opvoedkundige tips, maar het kan je wel helpen. Het is heel prettig en verhelderend om over onbekende en zeer herkenbare situaties te lezen. Je staat er niet alleen mee, ook andere ouders en opvoeders hebben hun problemen. Praat erover met lotgenoten in onze ADHD community. Bij het registreren kun je een anonieme naam opgeven en jouw e-mailadres zal nooit worden getoond.

Niet alle kinderen met ADHD vertonen dezelfde symptomen

Bij het ene kind zal de ADHD meer en duidelijker zichtbaar zijn dan bij het andere. Niet alle kenmerken hoeven aanwezig te zijn. En dat maakt het ook weer lastig, want wat hoort bij ADHD en wat niet, als je probleemgedrag ervaart bij jouw kind? Wanneer moet je stevig ingrijpen? Wanneer moet je begrip tonen en uitleggen dat bepaald gedrag bij ADHD hoort, maar dat er toch aan gewerkt moet worden om niet iedereen van je af te stoten? Het is een hele kluif om een kind met ADHD op te voeden. Je zult daarom regelmatig uitgeput raken. Om dat te voorkomen kan jouw kind gebruik maken van logeeropvang. Goed voor het gezin, maar ook voor kind met ADHD dat onder professionele begeleiding leert omgaan met andere kinderen. Begin met een dag vervolgens een dag en een nacht en wellicht gevolgd door een weekend.

Op één lijn zitten met je partner wat betreft de opvoeding

Het is voor alle kinderen erg belangrijk dat hun ouders één lijn trekken bij de opvoeding. Dat geldt ook voor het opvoeden van een kind met ADHD. Omdat ADHD erfelijk kan zijn, is het mogelijk dat pa of ma ADHD heeft. Deze zal zich beter kunnen inleven in het kind met ADHD dan de andere ouder. Dat kan voor problemen zorgen tussen ouders. Door veel te praten en elkaar geen verwijten te maken kun je er samen uit komen, wellicht met professionele hulp. Luister niet naar iedereen met hun goed bedoelde en vaak onredelijke hulp, omdat ze niet weten wat ADHD in de praktijk betekent.

Bereid je voor op pieken en dalen, een afwisseling van extreme vrolijkheid en extreme somberheid. Het is erg moeilijk om met deze buien om te gaan.

Om een kind met ADHD op te voeden heb je bepaalde vaardigheden nodig, waaraan hoge eisen worden gesteld. Kun jij zelf je weg hierin vinden? Prima, zo niet vraag hulp, ondersteuning en/of volg trainingen. De ondersteuning kan door professionele hulpverleners worden gegeven, maar daarnaast zeker ook door je omgeving. Mensen in je omgeving kunnen hand-en-spandiensten voor je doen, zodat jij op die momenten even je handen vrij hebt voor andere zaken. Dat kan echt veel verlichting geven. Je bent veel tijd bezig en stopt veel energie in de opvoeding van je kind met ADHD en wellicht ook nog in andere kinderen van je gezin. Er blijven steeds maar klusjes liggen en dat frustreert. Accepteer hulp.

Hoe benader je een kind met ADHD?

Probeer jouw kind positief te benaderen bij alles wat het doet. Deze aanpak is een must ook bij gedrag dat je afkeurt. Gebruik daarvoor:

 • Positieve woorden, een positieve benadering, probeer problemen tijdig te herkennen, beter nog probeer deze voor te zijn.
 • Een beloningssysteem.
 • Geef een bewuste reactie, een onbewuste reactie valt vaak niet goed.

Effect positieve benadering

 • Het kind leert wat goed gedrag is.
 • Belonen geeft het kind meer zelfvertrouwen, een positiever zelfbeeld.
 • Last but not least, de sfeer in huis wordt er een stuk beter van.

Wat is essentieel bij het opvoeden van een kind met ADHD?

 • Regels, leg de huisregels vast in een afsprakenboekje. Verwijs ernaar zolang dat nodig is, totdat het kind zich de regels eigen heeft gemaakt.
 • Structuur, maak de dagen overzichtelijk, alles gebeurt op dezelfde tijd en in dezelfde volgorde.
 • Duidelijkheid, met behulp van picto’s, een memobord, alles heeft een vaste plaats, de alledaagse dingen gebeuren op een vaste tijd.
 • Veiligheid, je begeleidt je kind zolang dat nodig is en geeft pas meer ruimte als het verantwoord is. Hyperfocus (alles om je heen vergeten) en impulsiviteit (veel online bestellen, gokken), kenmerken die bij ADHD voor kunnen komen, kunnen voor zorgelijke situaties zorgen.

Wat kun je nog meer doen om het leven van jouw kind met ADHD aangenamer te maken?

 • Geef veranderingen op tijd door, verrassingen vallen meestal niet goed.
 • Geef 1 opdracht tegelijkertijd.
 • Zorg ervoor dat de opdracht duidelijk is en controleer dat door een vraag te stellen.
 • Zorg voor overzicht van zijn/haar spullen, teveel geeft chaos. Bied speelgoed 1 voor 1 aan, ruim dit eerst op, voordat je het volgende geeft.
 • Maak eenvoudige opbergplekken, denk aan een opbergkist of opbergbak met doorzichtig deksel of een etiket dat de inhoud aangeeft.
 • Toon begrip en laat het kind altijd in zijn waarde.
 • Met een ouder kind kun je onderhandelen, dat is goed voor het zelfvertrouwen en het kind voelt zich serieus genomen. Geef wel duidelijk grenzen aan! Het slaan en schoppen van andere kinderen mag nooit, dat geldt ook voor andermans spullen vernielen of iets uit een winkel meenemen zonder te betalen. Normen en waarden! Zeg wat niet mag en geef meteen aan wat hij/zij dan wel kan doen bijvoorbeeld in geval van ruzie (uit de situatie gaan, een volwassene om hulp vragen).
 • Wees consequent, dat betekent duidelijkheid voor je kind. Het lijkt zo eenvoudig, maar om dat 24/7 vol te houden vraagt veel van je.
 • Er is medicatie voor jouw kind. Overweeg dit goed, wil je dit wel? Dit is een persoonlijke afweging. Het antwoord kun je pas geven als jij je goed laat informeren door een arts over de voordelen en nadelen van ADHD medicatie. Kijk vooral wat het met het kind doet, hij of zij staat hier centraal.

Reacties

2 reacties op “ADHD kind opvoeden”

 1. Marloes avatar
  Marloes

  Bedankt voor de zinvolle tips.

 2. Hallo,
  Wij hebben momenteel veel te stellen met onze puber van 28 jaar. Hij is voor de derde keer gestart met een nieuwe opleiding maar ook hier is hij niet voor te motiveren. Hij heeft veel verzuimuren en loopt achter met de stof en toetsten. Hij gaat naar school omdat het “moet” zegt hij. School vindt hij niet leuk maar hij is zich er wel van bewust dat hij een diploma nodig heeft. Hoe kunnen wij hem op een positieve manier toch gemotiveerd krijgen om de opleiding af te maken. School gast ook binnenkort met ons in gesprek om een plan van aanpak te maken om de achterstand in te lopen. Hij is zover achter gekomen dat hij niet meer weet waar hij moet beginnen. En dat motiveert natuurlijk ook niet.
  Groeten Inge

Geef een reactie