ADHD en relatie

Opvoedkundige tips voor als je kind ADHD heeft

Het ene kind is het andere niet. Wat bij het ene kind werkt, doet dat bij een ander kind niet. Sta er ook even bij stil dat niet alleen jij als ouder of opvoeder invloed hebt, maar dat ook de omgeving (school, buurt, familie, sportvereniging) een grote invloed heeft op jouw kind met ADHD. Op een bepaalde leeftijd zal de invloed van buitenaf zelf groter zijn dan die van jou.

En dat kan best moeilijk zijn, maar geldt dat niet voor alle kinderen?
Vergeet jezelf daarom niet en jij mag ook wel een keer verwend worden.

Neem die tijd voor jezelf om even bij te komen en te denken:

ik doe het zo slecht nog niet!

Algemene opvoedkundige tips bij een kind met ADHD:

  • Leg de lat niet te hoog, zorg ervoor dat er successen behaald worden en vergeet niet om te belonen.
  • Pak één ding wat je wilt veranderen tegelijkertijd aan. Bijvoorbeeld: het ophangen van de jas aan de kapstok. Gaat dat goed dan kun je verder gaan met het volgende: zet je tas op je kamer.
  • Ruim je kamer op kan een te grote opdracht zijn. Verdeel deze in stukjes: bed opmaken, kast opruimen, gedragen kleding in de wasmand. Uiteraard is een en ander afhankelijk van de leeftijd.
  • Werk aan een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen van je kind. Niet (teveel) straffen wel belonen. Loop niet de hele dag achter je kind aan “doe dit niet, dit moet anders, dat mag niet”. Je blijft dan in een negatieve sfeer. Geef aan wat wel mag. Geef je kind liever complimenten dan straf, leuk voor je kind en ook leuker voor jezelf en de sfeer in huis.
  • Vertel in begrijpelijke taal wat ADHD betekent en wat het voor jouw kind en zijn/haar omgeving inhoudt. Vertel dat de kenmerken van ADHD het gedrag beïnvloeden en dat het kind daar zelf niets aan kan doen, het is aangeboren. Zeg er meteen bij dat er wel aan gewerkt kan worden om ongewenst gedrag te veranderen in gewenst gedrag. Vergeet vooral niet te benoemen dat er ook leuke kanten zijn aan ADHD en geef voorbeelden uit de praktijk.
  • Laat je kind testen, zodat het de diagnose ADHD krijgt en jullie thuis en op school meer hulp kunnen krijgen, hulp op maat. Thuisbegeleiding, extra inzet van een onderwijsassistent of remedial teacher en er is dan geld voor aangepaste materialen op school. Dit alles zorgt ervoor dat de leermogelijkheden die jouw kind heeft ook uit de verf komen. Dat zorgt ervoor dat er toekomstperspectief ontstaat. Goed voor het zelfbeeld.
  • Bescherm je kind waar dat nodig is en bied hulp en begeleiding. Laat je kind nooit vallen zeker niet als er anderen bij zijn, die zo hun eigen mening hebben over jouw kind met ADHD. De schade die je aanricht is enorm en jij verliest je geloofwaardigheid tegenover het kind als je met anderen negatief gaat praten over jouw kind. Alles wat je aan een positief zelfbeeld van je kind denkt te hebben opgebouwd is dan in één keer verdwenen.
  • Maak het leven overzichtelijk. Begin met een week- of dagoverzicht. Hang op een goed zichtbare plek wat er op een bepaalde dag gebeurt. Dat kan met woorden of met pictogrammen. Ook op school wordt dit gedaan. Werk samen met de leerkracht en zorg dat je van elkaar weet wat er extra voor je kind met ADHD wordt ingezet.
  • Geef het kind veiligheid en toch de ruimte. Dat laatste is goed voor het zelfvertrouwen. Een eigen kamer (of snoezelruimte) bijvoorbeeld waar het zich kan terugtrekken.
  • Leg negatief commentaar van anderen die denken te weten hoe ze met jouw kind moeten omgaan naast je neer. En beter nog vermijd deze mensen. Hier kun je niets mee, steek daar geen energie in. Wees goed en niet te streng voor jezelf. Je hebt een zware taak en ook een taak die voldoening geeft als jij jouw kind met ADHD stapjes laat zetten naar zoveel mogelijk zelfstandigheid in de toekomst.

Reacties

Geef een reactie