Systeemtherapie bij ADHD – Wat, hoe, waarom en waarvoor..

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie wordt vaak wel gezinstherapie of relatietherapie genoemd. De laatste twee woorden zeggen precies wat de therapie inhoudt namelijk niet alleen de persoon met ADHD behandelen en handvatten aanreiken, maar het gehele gezin waarin genoemde persoon opgroeit (jongere) of woont (volwassene).


Het doel van systeemtherapie is evenwicht brengen in het geheel.

Iedereen zal er baat bij hebben. Deze therapie kan in een ADHD centrum worden gegeven, maar ook in de thuissituatie is dat mogelijk.

Het gedrag van alle betrokkenen en hoe deze zich tot elkaar verhouden, wordt onder de loep genomen om vervolgens vastzittende patronen te doorbreken, bij te stellen, te leren begrijpen als dat nodig is voor een betere omgang met elkaar.

Het doel is dat elke deelnemer aan de therapie er iets van leert, anders leert kijken naar problemen. Het is zeker nooit de bedoeling om mensen uit de groep zich schuldig te laten voelen door de ontstane situatie en het minder goede contact tussen de gezinsleden. Wel wordt er gekeken welk aandeel ieder heeft en wat er anders en beter zou kunnen in de omgang met elkaar.

systeemtherapie

Wanneer wordt systeemtherapie ingezet?

Systeemtherapie wordt ingezet als een gezin of andere samenlevingsvorm moeite heeft en zelfs last heeft van een bepaalde situatie zoals die op het moment is. Men kan niet of nauwelijks omgaan met een persoon in hun midden die de diagnose ADHD heeft gekregen.

Deze therapie kan meteen bij de diagnose worden overwogen, maar ook als mensen al langer tegen problemen ten gevolge van ADHD lopen, is er de optie deze therapie te volgen.


Niet alleen met ADHD kun je terecht bij het ADHD centrum ook met autisme, andere psychische problemen en huiselijk geweld vind je hier een luisterend oor en wellicht ook de oplossing of in elk geval de aanpak van het probleem.

Er wordt bij elk probleem gekeken naar de wisselwerking van personen, hoe deze mensen op elkaar reageren. Niet het individu maar de groep waarin hij of zij verblijft krijgt tips om op een andere manier met elkaar om te gegaan.

Er wordt geleerd begrip voor elkaar te krijgen, elkaar niet te stempelen, maar elkaars positieve krachten te ontdekken en uiteraard ook die van jezelf.

Wat kan er beter (zonder een beschuldigende vinger naar wie dan ook) om het systeem waarin personen samenleven weer goed te laten functioneren om de balans (terug) te vinden?

Deskundige begeleiding door een systeemtherapeut biedt hulp die effectief is.

Waarvoor wordt systeemtherapie ingezet?

Systeemtherapie wordt ingezet in gezinnen met problemen in de omgang met elkaar bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een persoon met autisme, ADHD of een andere psychische aandoening en ook bij geweld in de huiselijke kring.

Iemand met de diagnose ADHD kan veel baat hebben bij systeemtherapie, omdat de omgevingsfactoren ook aan bod komen, zelfs personen die tot de naasten behoren maar er niet bij aanwezig (willen/kunnen) zijn, worden hierin meegenomen.

Een probleem staat namelijk nooit op zich. Er zijn altijd andere belangrijke factoren die een (grote) rol spelen. Denk daarbij aan school, buurt waar iemand opgroeit of woont, de cultuur, godsdienst, het werk.

Systeemtherapie gaat ervoor zorgen dat de kern van het probleem naar boven komt. Er komt begrip voor elkaars opvattingen. Dit begrip zorgt ervoor dat het probleem kleiner wordt en wellicht opgelost. Er valt in elk geval beter mee te leven. Er komt weer (meer) balans tussen de mensen die bij elkaar wonen/leven/werken.

stappenplan systeemtherapie

Hoe gaat de therapeut bij systeemtherapie te werk?

 • De eerste stap heb je al gemaakt. Je bent door een specialist naar de systeemtherapeut verwezen.
 • De tweede stap is een intakegesprek bij een erkend bedrijf.
 • Dat gesprek wordt gevoerd met de cliënt en haar/zijn naasten, daarin wordt kennis gemaakt met alle betrokkenen.
  Het probleem wordt duidelijk opgesteld.
 • Er wordt onderzocht hoe het probleem onder de betrokkenen is ontstaan zonder met een beschuldigende vinger naar iemand te wijzen.
 • Welke invloed heeft het probleem of hebben de problemen op het dagelijkse leven, met andere woorden hoeveel last heeft een ieder ervan?
 • De doelstelling van de therapie wordt duidelijk opgesteld. Wat willen de cliënt en zijn/haar naasten bereiken? Waarbij voorop staat bewustwording van ieders aandeel in het probleem.
 • Wat is er voor nodig om het doel of de doelen te bereiken?
 • Er worden handvatten uitgereikt om de omgang met elkaar te veranderen, aan te passen.

Waarom hulp van systeemtherapie bij ADHD in het gezin?

Kan ik zelf de problemen binnen het gezin niet oplossen?

Je moet de problemen binnen het gezin ook zelf, gezamenlijk, oplossen. Maar omdat je zelf middenin het probleem zit en er waarschijnlijk ook (onbewust) een onderdeel van bent, is een therapeut onmisbaar. Deze kijkt op een andere manier naar de situatie en geeft handvatten, vaak heel simpel, waaraan je zelf niet denkt.

De therapeut is bekend met allerlei problemen en heeft goede gesprekstechnieken paraat. Hij of zij komt tot de kern van het probleem en geeft je datgene dat je nodig hebt om het zelf met elkaar op te lossen. Er zal nooit iemand als schuldige worden aangewezen, dat gevaar loop je wel als je zelf met je huisgenoten het probleem probeert te bespreken.

Ieder denkt namelijk dat hij of zij gelijk heeft en het juiste doet. Je komt dan in een vicieuze cirkel, bij systeemtherapie gebeurt dat niet.Reacties

Eén reactie op “Systeemtherapie bij ADHD – Wat, hoe, waarom en waarvoor..”

 1. Rutger avatar
  Rutger

  Beste Coen,
  Eindelijk een overzichtelijke site Ik ben 61 jr en ik ben mij sinds twee jaar na vaststellen door ADAH Centraal mij nu pas bewust waar ik al die tijd heb tegen vechten.
  Ik heb een vraag Ik ben in 2015 vervroegd gestopt met werken omdat ik het niet meer aankon. Ben door te beslissen te stoppen in een lastig /ander financieel pakket geraakt..
  Dit bleek pas later maar ik kan niet loslaten met het hoe en waarom ik deze pijnlijke beslissing genomen heb.(Impulsief en niet overziend).
  Ik zag nu een stuk over systeem therapie ik woon in Almere heb je voor mij een tip bij wie ik hier i de Buurt terecht kan om aan mezelf te werken en mijn systeem weer op de rit te krijgen. Ik hoor graag van je Met vriendelijke groet Rutger.

Geef een reactie


%d bloggers liken dit: