Acupunctuur voor behandeling adhd

Acupunctuur voor ADHD als alternatieve behandeling + ervaringen

Is acupunctuur voor ADHD een goed alternatief voor medicijnen? En meer van zulke vragen worden in deze publicatie over ADHD en Acupunctuur voor u beantwoord. ADHD is vooral bij kinderen een veel voorkomende klacht. Dat wil niet zeggen dat elk kind wat behoorlijk druk is, ook echt ADHD heeft. Is die diagnose wel gesteld dat kan een arts vrij snel adviseren om medicatie te gebruiken om zodoende de meest in het oog springende symptomen te bestrijden.


In veel gevallen gebeurt dat met Ritalin, Concerta, Methylfenidaat, Lisdexamfetamine, Buprion, Atomoxetine Strattera, Intuniv en soorten ADHD medicatie.

Medicatie is niet zaligmakend

In veel gevallen wordt er gekozen voor allopathische medicatie als Ritalin of vergelijkbare medicijnen. Op zich is dat niet zo’n probleem, ware het niet dat een medicijn als Ritalin qua moleculaire structuur veel gelijkenissen vertoont met cocaïne, is het de vraag of Alternatieven niet eerst de aandacht verdienen.

Medicatie is prima, maar vaak blijkt dat een alternatieve benadering; bijvoorbeeld acupunctuur voor ADHD net zo effectief kan zijn.

Overigens wordt er wel geschreven dat Reguliere Medicatie effectiever werkt dan Natuurlijke Medicatie of Behandeling.
We praten nu wel over gemiddelden

Een van die mogelijkheden is acupunctuur.

Acupunctuur voor ADHD

Voor de Behandeling van ADHD bij kinderen is acupunctuur juist zeer effectief gebleken. Dat is niet alleen het geval bij ADHD, maar ook bij aanverwante ziektebeelden zoals ADD.

Het grote Voordeel van Acupunctuur is dat kinderen hier heel positief tegenover staan. Ze zijn in de regel erg ontvankelijk voor de behandeling doordat de Basisenergie nog niet is aangetast.

Dat is dan ook de verklaring voor het veelal bemoedigende resultaat van Acupunctuur bij kinderen met ADHD.


Geen naalden maar drukpunten beroeren

Terwijl er bij Acupunctuur voor Volwassenen gebruik wordt gemaakt van de bekende naalden, is dat kinderen niet het geval. De meridiaanzones en de punten die normaal gesproken worden behandeld met kleine naalden, worden nu aangeraakt met kleine instrumentjes.

Ook de ouders worden bij de behandeling betrokken. Hen wordt geleerd welke punten op het lichaam van hun kind van belang zijn zodat ze die kunnen stimuleren tijdens het voorlezen van een verhaal voor het slapen gaan.

Deze punten kunnen dagelijks behandeld worden en zo werken ouders actief mee aan de behandeling van hun kind. Het is een Zeer Kindvriendelijke Methode die bewezen succes heeft gebracht in veel gevallen.

In Japan waar veel wordt gewerkt met acupunctuur zijn inmiddels veel succes geboekt met de methode die we gemakshalve kinder acupunctuur zullen noemen.

acupunctuurbehandeling1
Natuurlijke behandeling van ADHD met acupunctuur voor kinderen en volwassenen met AD(H)D.

Wetenschap en WHO: acupunctuur werkt

Als een van de weinige alternatieve methodes is Acupunctuur anno 2020 een breed geaccepteerde manier van genezen. Wetenschappelijke studies laten zien dat acupunctuur een goed resultaat kan geven bij verschillende aandoeningen.

Acupunctuur bij ADHD is niet gebonden aan leeftijd: zowel kinderen als volwassenen hebben er zichtbaat baat bij.

Ook de WHO, de World Health Organisation erkent acupunctuur als een geaccepteerde manier van gezondheidszorg. De VN organisatie hanteert een lijst met ruim 100 aandoeningen waarvoor acupunctuur wordt geadviseerd.

Hierbij valt te denken aan aandoeningen als allergie, Angst, keelpijn, oorpijn, maar ook Slaapproblemen.

Acupunctuur naast de reguliere behandeling(en)

Voor de behandeling van ADHD met Acupunctuur is het niet noodzakelijk om te stoppen met de reguliere medicatie. Krijgt een kind bepaalde medicijnen voorgeschreven of krijgt het een specifieke therapie, dan er gewoon gebruik worden gemaakt van acupunctuur. In veel kan na enkele sessies al besloten worden om de Hoeveelheid Medicatie terug te schroeven.

Indien zou blijken dat het onverantwoord is om minder medicatie te gebruiken, bijvoorbeeld als de klachten terugkomen, kan het kind gewoon doorgaan met acupunctuur. Het is op die manier een aanvulling op de Bestaande ADHD Behandeling.

NADA-protocol

Het staat is nog een relatief onbekende benadering van ADHD, maar het NADA-protocol krijgt steeds meer vaste grond onder de veten. Naast het gebruik van dit protocol voor de behandeling van ADHD gerelateerde klachten, wordt het ook ingezet bij de behandeling van andere Ziektebeelden waaronder ADD, Autisme en Gedragsproblemen bij Pubers.

Bij deze behandeling worden vijf specifieke Acupunctuurpunten in één punt van de oren behandelt.

Dit resulteert in minder driftbuien en nervositeit bij het kind. Ook de cognitieve functies verbeteren doordat beide hersenhelften beter gaan communiceren.

National Acupuncture Detoxification Association

In 2000 heeft Dr. Michael Smith kinderen met ADHD onderzocht die werden behandeld volgens het NADA protocol (National Acupuncture Detoxification Association). Hieruit bleek dat het overgrote deel van de onderzochte kinderen positief reageerden op de behandeling.

Dit is zelf na te kijken op de website van NADA Zuid-Afrika.

Hierop is te zien dat de Therapie een Rustgevende Effect heeft en zowel de Concentratie als de Motoriek verbeterd.

Acupunctuur: nauwelijks bijwerkingen

In tegenstelling tot een behandeling van ADHD met medicatie, is er bij acupunctuur geen sprake van onwenselijke bijwerkingen. Acupunctuur heeft daarnaast ook een preventieve werking.

Het verbeterd de natuurlijke weerstand van het menselijk lichaam en stimuleert de levenslust bij zowel kinderen als volwassenen.

Ervaringen

Lees de laatste Ervaringen met Acupunctuur als alternatieve behandeling voor kinderen of volwassenen met ADHD.

Acupunctuur Behandelingen bestaan al heel lang maar werden nauwelijks nog gebruikt voor de behandeling van ADHD.

Nu tegenwoordig zien we dat Alternatieve Behandelingen voor ADHD steeds sneller in opkomst zijn en erg aan populariteit toenemen.


Heeft u Ervaring met Acupunctuur en ADHD?

Zo ja, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om met ons uw ervaringen te delen d.m.v. een reactie hieronder te schrijven?

Andere mensen met ADHD hebben hier enorm baat bij en voor u is het een klein gebaar.Reacties

Geef een reactie